Warmte Kracht Koppeling (WKK) of cogeneratie is een manier om tegelijk nuttige warmte en elektriciteit te produceren

Rapport - 25 november, 2003
Greenpeace is sterk voorstander van de snelle uitbouw van WKK. Het is een tussenoplossing in een strategie op langere termijn, om na de afbouw van kernenergie (tegen ca. 2015) ook fossiele brandstoffen uit te bannen.

Download document

Num. pages: 2

Tags