Zuivere melk - deel 1

Rapport - 7 juni, 2005
Melkproductie zonder GGO’s: duurzaam en goedkoop

Rapport: Zuivere melk

Download document

Executive summary: Wat is het verband tussen genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) en ontbossing? En wat heeft het glas melk dat je ’s ochtends drinkt met GGO’s te maken?Dit rapport schetst een antwoord op deze vragen. En overloopt vervolgens de mogelijkheden om melk te produceren zonder gebruik van GGO’s in het dierenvoeder van het melkvee.Elke dag worden er tonnen genetisch gemanipuleerde soja in Europa geïmporteerdý. Deze soja wordt voor het grootste deel in het veevoeder verwerkt. Wij eten dus vlees of drinken melk van dieren die genetisch gemanipuleerde soja eten. Zo moedigen we onbewust de GGOproductie aan, wereldwijd.Een GGO is een organisme waarvan het genetische materiaal veranderd is op een manier die door natuurlijke voortplanting en/of door natuurlijke recombinatie niet mogelijk is ýý. Want de techniek maakt het mogelijk om genen van één organisme naar een ander organisme over te brengen. Van een vis naar een tomaat bijvoorbeeld. En zo de grenzen tussen soorten te overschrijden. Greenpeace voert al jaren campagne tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in het leefmilieu, samen met tal van andere organisaties. De gevolgen van genetische manipulatie zijn onvoorspelbaar en daarmee de gevolgen voor het milieu ook. Bovendien leidt de grootschalige teelt van (genetisch gemanipuleerde) sojabonen tot een sociale en ecologische ramp in landen zoals Brazilië en Argentinië.De zuivelsector in België leverde nog geen enkele inspanning om non-GGO dierenvoeder te gebruiken inhun productieproces. Dit rapport werd opgesteld om te onderzoeken hoe moeilijk of makkelijk het voor de zuivelindustrie is om over te schakelen naar een melkproductie die geen gebruik maakt van GGO-dierenvoeder.Het rapport is gebaseerd op studies uitgevoerd door de Universiteit van Gent en Wim Govaerts, een bedrijfsadviseur voor melkveebedrijven. Het eerste luik schetst de ruimere context en geeft aanwaarom wij bedenkingen hebben bij het voederen van dieren met genetisch gemanipuleerde soja. Het tweede deel onderzoekt de mogelijke oplossingen. De Universiteit van Gent komt tot de conclusie dat er voldoende gewone (dus non-GGO) soja en maïs voorhanden is voor de (Europese) melkveesector, en dat voor een beperkte meerprijs. Wim Govaerts onderzocht wat we kunnen bereiken als we soja vervangen door andere ingrediënten. Hij komt tot een verrassende conclusie: met een ander rantsoen, gebaseerd op lokaal geteelde proteïnen, blijken koeien evenveel of zelfs meer melk te produceren. Bovendien is deze productiewijze dier- en milieuvriendelijk en nog goedkoop ook, dus erg rendabelvoor de landbouwer. Als iedereen er beter van wordt, zou het gek zijn om niet over te schakelen opeen meer duurzame manier van melk produceren.

Num. pages: 24

Onderwerpen