Zuivere melk - deel 2

Rapport - 7 juni, 2005
GGO's vermijden door anders te telen

Download document

Executive summary: In het eerste deel van dit rapportý onderzochten we hoewe het gebruik van GGO's in het dierenvoeder binnen demelkveehouderij konden vermijden. Twee pistes werdenkort besproken: eerst bekeken we hoe we GGO-componentenin veevoeder kunnen vervangen door non-GGOcomponenten. Daarna onderzochten we hoe we GGO'skunnen vermijden door de hele bedrijfsvoering andersaan te pakken. De tweede optie is duidelijk de meestduurzame. Door de grondstoffenkringloop veel korter temaken, maak je zuiverder melk: op sociaal, economischen ecologisch gebied.Dit rapport werkt de tweede en duurzame optie meer indetail uit. Het is gebaseerd op ervaringen met melkveebedrijvenin Vlaanderen. De toepasbaarheid van voorgesteldebedrijfsvoering is in zekere mate streekgebonden.

Num. pages: 24

Onderwerpen