CETA, het handels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, en het kleine broertje van TTIP (akkoord tussen EU en VS), dreigt heel snel te worden ingevoerd. Nochtans brengt dit verdrag, net als TTIP, vele en onbekende risico’s met zich mee voor de bevolking en voor onze milieunormen. Help de parlementariërs deze risico’s ontdekken door hen persoonlijk een leerzame vragenlijst toe te sturen.

CETA en TTIP houden enorme risico’s in: het voorzorgsprincipe, dat de basis vormt van de Europese milieuregelgeving, wordt ondermijnd; multinationals en lobbygroepen krijgen enorme macht; staten kunnen voor privérechtbanken gedaagd worden als ze ambitieus beleid willen voeren; enz.

Actie tegen deze gevaarlijke verdragen

Dat is de reden waarom wij met een brede coalitie zowel in België als internationaal in actie komen om die akkoorden tegen te houden. Maar alleen de druk van de bevolking kan echt invloed hebben. Dus nu is het jullie beurt!

De eerste democratische verdedigingsgordel tegen deze verdragen is het Europees Parlement. Terwijl er over TTIP nog volop wordt onderhandeld, zijn de teksten van CETA klaar. En die teksten bevestigen wat we al vreesden. In België hebben het Waals Parlement en ook het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel al resoluties goedgekeurd die erg kritisch zijn over CETA. Maar dat is nog lang niet voldoende. De leden van het Europees Parlement zijn zich nog niet allemaal bewust van de gevaren waar wij op wijzen.

Vragen stellen om te sensibiliseren

Om de leden van het Europees Parlement te sensibiliseren, hebben we een instrument ontwikkeld waarmee we druk willen uitoefenen: de CETA-vragenlijst. Het principe is eenvoudig: we leggen de parlementariërs een aantal vragen voor om te beantwoorden. De verschillende vragen confronteren hen met de realiteit, met wat er werkelijk wordt onderhandeld in die akkoorden. Op die manier kunnen we de druk opvoeren. Helpen jullie ons om die vragen te stellen? Je kunt zelf de thema’s kiezen die je het meest aanspreken en je parlementariërs rechtstreeks vragen stellen.

Ik ondervraag mijn parlementariërs over CETA 

Allen op straat op 20 september

We oefenen niet alleen druk uit op onze parlementariërs met een vragenlijst – op 20 september willen we ook tonen dat mensen bereid zijn in actie te komen tegen deze gevaarlijke akkoorden.

Afspraak in de straten van Brussel op 20 september om ons allemaal samen te verzetten tegen TTIP, CETA en TISA (alweer een nieuw handelsakkoord dat in de steigers staat, ditmaal over diensten).