Op 1 juli aanstaande treedt CETA (het akkoord over vrijhandel en investeringen tussen Canada en de Europese Unie) in werking.  Maar het verdrag zal niet meteen volledig worden toegepast. Want voor deze stap (die wij nog kunnen verhinderen) wordt gezet, moet CETA immers nog worden voorgelegd aan de nationale en regionale parlementen.

Een voorlopige toepassing

In afwachting van die procedure voor ratificering zal het CETA voorlopig worden toegepast. Dat betekent evenwel niet dat wij onmiddellijk alle negatieve gevolgen van dit verdrag zullen merken. Want een van de grote minpunten van het verdrag, namelijk de arbitragerechtbanken (het zogenaamde ‘Investment Court System’), zal niet worden uitgevoerd voor het eventueel is geratificeerd op nationaal niveau. Er bestaan dus op dit moment geen risico’s dat multinationals onze staten voor het gerecht zullen dagen omdat zij regelgeving invoeren om de bevolking en het milieu te beschermen.

Is CETA dan toch nog gevaarlijk?

Maar de rest (het grootste deel) van het verdrag zal wel worden toegepast. Dat betekent dat er heel wat risico’s zullen ontstaan voor het milieu. Alle regelgeving, ook al is die opgesteld om de bevolking of het milieu te beschermen, wordt gewoon beschouwd als een belemmering voor de handel. In die zin doet CETA alles om de manier van besluitvorming in de Europese Unie te veranderen. De Europese Commissie zal samen met de Canadese overheid rechtstreeks aan de touwtjes trekken voor de toekomstige regelgeving en de deur wijd openzetten voor de multinationals.

Ten slotte is er in het CETA niets voorzien voor de bescherming van het milieu. Het milieu wordt wel vermeld, maar er wordt geen enkel bindend mechanisme voorzien voor de bescherming van het milieu of de bevolking.

Een onevenwichtig verdrag dat langzaam zal worden ingevoerd

Daardoor wordt het CETA een volledig onevenwichtig verdrag dat eens te meer alle macht geeft aan de multinationals en niet aan de burgers.  Dat betekent niet dat we de gevolgen van CETA van de ene dag op de andere zullen merken. Want het zal wel even duren voor de meeste maatregelen worden ingevoerd. En daarin schuilt precies een groot gevaar. Geleidelijk aan zullen er negatieve veranderingen optreden zonder dat het grote publiek het beseft.

De strijd is nog niet verloren

Terwijl de eerste staten het verdrag al met de ogen dicht beginnen te ratificeren, hebben we nog echt de kans om het te stoppen, vooral in België. Daarom moeten we allemaal waakzaam blijven en bereid zijn tot actie om te ijveren voor een handel ten dienste van de bevolking en het milieu.

Wilt u iets doen in verband met dit dossier? Stuur dan een verzoekschrift aan het Vlaams Parlement.