Het Europees Parlement heeft gisteren CETA - het handelsverdrag tussen Europa en Canada - geratificeerd (408 stemmen voor, 254 tegen en 33 onthoudingen).

Deze stemming betekent zeker nog niet het einde! Dankzij de druk van de publieke opinie zijn er positieve wijzigingen aangebracht aan CETA en vele parlementariërs weigerden hun goedkeuring te geven. Dit maakt van CETA het minst gesteunde vrijhandelsverdrag uit de geschiedenis en het geeft ons de nodige legitimiteit om de strijd verder te zetten.

Wat nu met CETA?

CETA moet nog goedgekeurd worden door alle nationale parlementen van de EU en in België ook door de regionale parlementen. Ons land kan dus (opnieuw) een sleutelrol spelen. Niet alleen kunnen wij dit verdrag op het regionale niveau tegenhouden, maar België heeft ook beloofd het advies van het Europees Hof van Justitie in te winnen over de wettelijkheid van CETA. De strijd is dus verre van gestreden.

CETA is slechts één van de vele verdragen die de EU en grote multinationals willen opzetten. Met dit specifieke verdrag laat Europa een unieke kans schieten om de wereldhandel terug ten dienste te stellen van de burgers en het milieu. Maar het is nog niet te laat. Het is aan ons allen om actie te blijven voeren en onze stem te laten horen om Europa in de goede richting te duwen.

Jij kan ons helpen onze campagne verder te zetten door een gift te doen.