Sinds vandaag is CETA ‘voorlopig’ van kracht. Daarbij treedt 90 procent van het handelsakkoord tussen Canada en de EU in werking, zelfs voordat nationale en regionale parlementen van EU lidstaten het hebben goedgekeurd.

Concreet worden er lagere tarieven en ruimere quota ingevoerd, en komt er meer samenwerking op het vlak van regelgeving tussen de EU en Canada. Die nauwere samenwerking geeft bedrijven speciale toegang tot besluitvormers, waardoor zij makkelijker kunnen tornen aan de huidige standaarden.

Gisteren publiceerde Greenpeace en de organisatie IATP drie rapporten die grote problemen met betrekking tot voedsel en landbouw in CETA blootleggen. Het handelsakkoord tussen de EU en Canada houdt aanzienlijke risico’s in voor Europese standaarden met betrekking tot het milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Canada heeft zwakkere voedselveiligheidsstandaarden dan de EU, en een landbouweconomie die veel afhankelijker is van chemicaliën en gentech.Deze deal geeft de Noord-Amerikaanse bio-industrie verschillende mogelijkheden om Europese standaarden af te zwakken.

Sinds 2016 is bijvoorbeeld ggo-zalm toegestaan in Canada. Sindsdien is er al circa 4,5 ton van deze zalm in Canada verkocht - zonder vermelding op het etiket. Dit betekent dat Canadese consumenten niet kunnen kiezen tussen ggo-zalm en gewone zalm. CETA maakt het mogelijk dat de zalmexport vanuit Canada groeit, door het verlagen van tarieven en het uitbreiden van quota. Het is onduidelijk hoe de EU gaat garanderen dat er geen ggo-zalm op de Europese markt komt.

We kunnen CETA nog tegenhouden. De Belgische staat heeft twee weken geleden de mening gevraagd van het Europees Hof van Justitie rond CETA en de arbitrage. Bovendien moeten nog tientallen nationale en regionale parlementen voor of tegen het verdrag stemmen.

Meer weten?

Ceta bedreigt de Europese voedsel- en landbouwstandaarden

Ceta en voedselveiligheid

Hoe Ceta de oorsprongs-etikettering (COOL) van voedsel bedreigt

Ceta en het Europees verzet tegen klonen