Belgen bedreigen het Afrikaanse woud

Persbericht - 23 februari, 2016
Greenpeace publiceert vandaag het rapport ‘Menaces sur les forêts africaines’ (Bedreigingen voor het Afrikaanse woud),een onderzoek naar de plantages van Socfin, een bedrijf waarvan de Belg Hubert Fabri voorzitter is en dat voor 38,75% eigendom is van de groep Bolloré, voorgezeten door Vincent Bolloré. Greenpeace spoort de twee zakenlui aan om onmiddellijk verbintenissen aan te gaan tegen ontbossing.

Het rapport benadrukt dat de plannen voor uitbreiding van de plantages van Socfin in een tiental landen, vooral in Afrika, een bedreiging vormen voor de vooralsnog ongerepte bossen, ecosystemen die onontbeerlijk zijn voor het behoud van het klimaatevenwicht, de bescherming van de biodiversiteit en ook het behoud van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

Stormloop op de Afrikaanse bossen

De plantages van oliepalmen en hevea’s vormen een van de belangrijkste drijfveren van de ontbossing. Op dit moment vertegenwoordigt Afrika een gering percentage van de wereldwijde productie van palmolie en rubber, maar er is nu wel een echte stormloop op de Afrikaanse bossen losgebarsten.

Een van de belangrijkste plantage-eigenaars in Afrika is de ‘Société Financière des Caoutchoucs’ (Socfin), een bedrijf dat al meer dan een eeuw aanwezig is in het continent, met als belangrijkste aandeelhouders de Belgische zakenman Hubert Fabri (50,2%) en de groep Bolloré (38,75%), via directe of indirecte participaties.

Tropische plantages als bron van ontbossing en bedreiging voor het klimaat

In dit rapport blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace Frankrijk in de Democratische Republiek Congo en in Sao Tomé en Principe dat in de concessies van Socfin zowel primaire als secundaire bossen liggen en ook bossen die zich aan het herstellen zijn. Die vormen grote koolstofvoorraden. Socfin is verder ook betrokken bij allerlei conflicten met de omwonende gemeenschappen.

In tegenstelling tot zijn belangrijkste concurrenten uit de palmoliesector heeft Socfin geen beleid om ontbossing in zijn projecten te vermijden. Nochtans liggen sommige van die projecten vlak naast unieke ecosystemen die daardoor rechtstreeks bedreigd worden”, aldus Sébastien Snoeck, campagneverantwoordelijke Bossen bij Greenpeace Belgium.

De Wereldbank moet momenteel oordelen over een lening van 150 miljoen euro aan Socfin, via de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC). Maar de IFC is zelf van oordeel dat er “op dit moment grote verschillen bestaan tussen de operationele prestaties van het bedrijf Socfin en de goede praktijken van de sector op het vlak van sociaal en milieubeheer[1]”. Greenpeace vindt dat de IFC de lening niet zou mogen toekennen zolang Socfin geen geloofwaardig engagement voor zero-ontbossing heeft bekendgemaakt.

Uit de analyses van Greenpeace in Sao Tomé blijkt dat in een gebied dat is ontbost door Agripalma, de dochter van Socfin, in totaal voor meer dan 600 000 ton CO2-equivalent aan koolstof opgeslagen zat. Dat stemt overeen met de jaarlijkse uitstoot van een kleine steenkoolcentrale.

De verantwoordelijkheid van Hubert Fabri en de groep Bolloré

Greenpeace vindt dat Hubert Fabri en Vincent Bolloré ervoor moeten zorgen dat Socfin zich onmiddellijk verbindt tot een geloofwaardig plantagebeleid van zero-ontbossing dat ook de rechten van de plaatselijke gemeenschappen respecteert.

“Het is onze bedoeling om te vermijden dat de Afrikaanse bossen hetzelfde lot ondergaan als de bossen in Indonesië en Maleisië. De investeerders moeten zich onmiddellijk verbinden tot een beleid van zero-ontbossing en Hubert Fabri noch de groep Bolloré mogen hun verantwoordelijkheid voor de praktijken van Socfin van zich afschuiven”, zo verduidelijkt Cécile Leuba, campagneverantwoordelijke voor Greenpeace Frankrijk.

In Sierra Leone loopt op dit moment een sociaal conflict tussen het bedrijf en de plaatselijke bevolking, dat heeft geleid tot de arrestatie van zes plaatselijke leiders. Om te protesteren tegen hun gevangenneming zal de Belgische civiele samenleving, onder leiding van vertegenwoordigers van een twaalftal ngo’s, nu woensdag betogen voor de kantoren van Socfin in Brussel.

Contacten:
Thomas Leroy – Persverantwoordelijke van Greenpeace 0496/26.31.91
Sébastien Snoeck – expert Bossen bij Greenpeace 0485/35.28.14

Note:
[1] http://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/5e6e5f39e02c653785257e930077b7de?opendocument

 

 

 

Onderwerpen