Greenpeace helpt bioboeren aan land

Persbericht - 21 maart, 2016
In het kader van zijn campagne voor ecologische landbouw werkt Greenpeace deze lente samen met De Landgenoten (Vlaanderen) en Terre-en-vue (Wallonië), twee organisaties die bioboeren helpen bij het verwerven van landbouwgrond. Met een crowdfunding die vandaag van start gaat, krijgen mensen de kans om rechtstreeks te investeren in gezonde landbouwgrond, en dus in gezond voedsel.

Vruchtbare grond is, net als de oerbossen, een niet-hernieuwbare grondstof die we moeten koesteren”, zegt Brecht Van der Meulen van de landbouwcampagne bij Greenpeace België. “In de plaats van ontbossing, verstedelijking en verwoestende landbouwtechnieken hebben we mensen nodig die de bodem nieuw leven inblazen. En niet met kunstmatige of minerale meststoffen maar met gewasrotatie, diversiteit en compost. Alleen zo beschermen we de bodems ook voor de komende generaties.

Een loopbaan als bioboer verdient meer aandacht en ondersteuning. Een van de grote obstakels momenteel is de hoge grondprijs als gevolg van schaarste, speculatie en schaalvergroting. “Hoe gek is het dat de grond stilaan duurder wordt dan wat je erop kan produceren binnen een carrière?”, vraagt Brecht Goussey zich af. Hij is een kandidaatboer die via De Landgenoten zekerheid zal krijgen over een perceel van 1,5 hectare achter de Abdij van het Park in Heverlee. Goussey teelt daar momenteel groenten voor 320 mensen, die hun oogst zelf mogen plukken op het veld.

Met deze crowdfunding wil Greenpeace op 45 dagen tijd minstens 40.000 euro inzamelen, geld dat na afloop aan De Landgenoten en Terre-en-vue zal worden overgemaakt. Wie deelneemt aan de crowdfunding steunt eigenlijk het project van Brecht Goussey in Heverlee, en van de familie Jacquemart in Saint-Gérard (Namen). Zij belichamen voor Greenpeace het landbouwmodel van de toekomst. Hier kan je de video’s van Brecht en Valentine Jacquemart bekijken.

“Ik wil het liefst van al samen met drie collega's een gemengd landbouwbedrijf uitbreiden, ook met dieren als koeien en schapen. De mest van het vee zorgt voor een vruchtbare bodem op de akkers. Zo sluiten we de kringloop op ons bedrijf, met meer biodiversiteit, bloemen, wilde planten en bijen als gevolg”, legt Brecht Goussey uit.

La Ferme Jacquemart, pioniers in biologische landbouw, dreigen land te verliezen die ze al jaren pachten. Om hun boerderij veilig te stellen, willen ze die grond aankopen. Hun dochter Valentine wil binnenkort starten met groenteteelt, binnen het model van de gemeenschapslandbouw (CSA). “Groenteteelt zorgt voor een ander landgebruik en voor meer diversiteit”, verklaart ze.

De crowdfunding zal hun toekomstplannen een stap dichterbij brengen.Meer info:
Surf naar onze crowdfundingpagina op het webplatform KissKissBankBank


Wat doen De Landgenoten en Terre-en-vue?

De Landgenoten en Terre-en-vue zoeken samen met kandidaatboeren naar mensen, organisaties en bedrijven die via aandelen of giften mee willen investeren in hun grond. Als ze voldoende geld kunnen inzamelen om het perceel aan te kopen, mag de kandidaatboer het gedurende zijn hele loopbaan bewerken. Daarna wordt de grond weer aan een andere bioboer verhuurd. Dat heeft enkele duidelijke voordelen. Op alle gronden in eigendom van De Landgenoten en Terre-en-vue wordt aan biolandbouw gedaan, met aandacht voor de biodiversiteit. Het is dus een manier om de bodem op lange termijn te beschermen. De boer en zijn klanten uit de buurt staan in voor een lokale voedselproductie. Minder speculatie op landbouwgrond tot slot, betekent ook minder speculatie op voedsel.

 

Wat doet Greenpeace?

Greenpeace voert campagne voor ecologische landbouw, gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van de agro-ecologie. De toegang tot grond en bodemkwaliteit spelen daarin een cruciale rol. Als we die bodem in al zijn rijkdom niet beschermen, wordt het onmogelijk om een groeiende wereldbevolking te voeden, de opwarming van de aarde onder 2°C te houden of het verlies aan biodiversiteit te stoppen

 

 

Onderwerpen