Kanoprotest tegen biomassacentrale Langerlo

Persbericht - 27 augustus, 2016
Vandaag gingen 70 mensen met kano’s en spandoeken te water in het Albertkanaal in het Limburgse Langerlo, bij Genk. Ze hekelen het waanzinnige plan om de laatste steenkoolcentrale van ons land, die in de lente de deuren sloot, om te bouwen tot een even vervuilende en overgesubsidieerde biomassacentrale.

De nieuwe eigenaar van de centrale in Langerlo, de Estse groep Graanul Invest, startte onlangs met de voorbereidingen voor de ombouw. De actievoerders hadden een duidelijke boodschap voor het bedrijf. “Limburg verdient veel beter dan een grootschalige vervuilende biomassacentrale die jaarlijks evenveel CO2 en fijn stof uitstoot dan 1,2 miljoen auto’s”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace.

“Het op grote schaal opstoken van hout is geen haar beter dan een steenkoolcentrale. De stijgende vraag naar biomassa verhoogt de druk op bossen, en die hebben we meer dan ooit nodig om de CO2-uitstoot naar omlaag te krijgen.”

Een studie van BBL, Greenpeace en WWF (1) becijferde dat België de energiebevoorrading kan garanderen en zijn hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020 kan halen zonder in te zetten op grootschalige biomassacentrales. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. Door te kiezen voor wind en zon in plaats van grootschalige biomassa, kunnen miljarden uitgespaard worden. Grootschalige biomassacentrales daarentegen zullen blijvend subsidies nodig hebben om rendabel te zijn. De centrale van Langerlo zou op 10 jaar tijd meer dan 2 miljard euro aan subsidies krijgen.

“Via de Vlaamse energieheffing of Turteltaks betalen we allemaal mee voor een vervuilende centrale die niemand wil", benadrukt Thijs. "Door Langerlo een halt toe te roepen kan die Turteltaks naar beneden en kunnen we vol gaan voor energiebesparing, groene warmte, wind- en zonne-energie.”

De actievoerders verwachten ook van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein dat hij woord houdt. Tommelein verklaarde eerder dit jaar er alles aan te zullen doen om een grootschalige biomassacentrale in Langerlo te verhinderen. Maar om de Vlaamse doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen rekent hij dan toch op biomassa in Langerlo (2).

“Minister Tommelein moet duidelijkheid scheppen voor de werknemers van Langerlo maar ook voor de mensen uit de regio. Zij zien de éne vervuilende centrale vervangen door een andere met kwalijke gevolgen voor de luchtkwaliteit en gezondheid. Limburg biedt nochtans veel potentieel om duurzamere jobs te creëren in energiebesparing, zonne- en windenergie en onderzoek en ontwikkeling”, besluit woordvoerder Joeri Thijs.

Contact:
Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België, 0496/26.31.92

Noten:

(1) http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/rapporten/Onze-energietoekomst1/
(2) http://www.tommelein.com/energieplan2020/
Hier, vindt u een factsheet over de geplande biomassacentrale in Langerlo.

De actie is een initiatief van Greenpeace Limburg en wordt ondersteund door tal van andere nationale en lokale partners:

Onderwerpen