Kerncentrales zijn het probleem, niet de oplossing

Persbericht - 6 augustus, 2014
De onderhandelaars verwarren probleem en oplossing, reageert Greenpeace op het nieuws dat de geplande kernuitstap opnieuw ter discussie staat bij de federale regeringsonderhandelingen. Hoewel de vorige regering - met ook Open VLD, MR en CD&V in haar rangen - besliste om de Belgische kerncentrales te sluiten tussen 2015 en 2025, wordt nu geopperd om de levensduur van de jongste reactoren met 10 jaar te verlengen. Enkel het massaal inzetten op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zal de bevoorrading garanderen, zegt Greenpeace.

“Als onze politieke leiders echt bezorgd zijn over de energiebevoorrading nu Tihange 2 en Doel 3 noodgedwongen stilliggen, dan zullen ze met een levensduurverlenging niet kunnen verhinderen dat het licht uitgaat”, reageert Eloi Glorieux van Greenpeace. “De huidige bevoorradingsproblemen in België zijn niet gevolg van de kernuitstap, die al jaren gepland is, maar van oude kernreactoren die het laten afweten.”

Na Tihange 2 en Doel 3 werd gisteren ook Doel 4 stilgelegd. Het maakt pijnlijk duidelijk dat ons land te afhankelijk is van haar oude kerncentrales. Deze afhankelijkheid bedreigt onze energiebevoorradingszekerheid [1].

“Gezien de potentiële problemen met de bevoorrading deze winter zal de volgende federale regering urgent maatregelen moeten nemen. Een van de oplossingen is het tijdelijk heropstarten van gascentrales die momenteel stilliggen”, verklaart Eloi Glorieux. “Maar belangrijker nog is dat de volgende regering structurele maatregelen neemt, met een langetermijnvisie, om een duurzame en veilige energietoekomst te garanderen. Daarvoor zal de energie-efficiëntie verbeterd moeten worden, en zal hernieuwbare energie versneld moeten worden ingevoerd en moeten we het stroomnet dat ons met andere Europese landen verbindt uitbreiden.”

De N-VA droomt van een nieuwe kerncentrale, bovenop het verlengen van de levensduur van onze oude reactoren. Een absurd idee, vindt Greenpeace. In West-Europa loopt de bouw van twee nieuwe kerncentrales momenteel jaren vertraging op. Hun oorspronkelijke kostprijs is al bijna verdriedubbeld tot meer dan 8 miljard euro. Een nieuwe kerncentrale is niet mogelijk zonder zware overheidssteun, iets wat in Groot-Brittannië is gebleken.

“Ons energiebeleid bevindt zich op een kruispunt. We hebben een unieke kans om progressieve keuzes te maken, en onze elektriciteitsproductie te moderniseren. We vragen aan de volgende regering garanties op een duurzame en betaalbare energietoekomst, door volop in te zetten op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie [2]. We moeten het nucleaire tijdperk nu definitief achter ons laten”, besluit Glorieux.

Voetnoten:

[1] Zie studie “Lifetime extension of ageing nuclear power plants: Entering a new era of risk”. Klik hier voor de samenvatting.

[2] Zie studie “Onze energietoekomst”, die 30 juni werd voorgesteld door Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF. Klik hier voor de samenvatting.

Onderwerpen