Uitspraak kerncentrales negeert internationale verplichtingen

Persbericht - 2 juni, 2015
De rechtbank van Brussel heeft nagelaten uitspraak te doen over de Espoo-verplichtingen van de federale regering bij een mogelijke levensduurverlenging van Tihange 1 en Doel 1 en 2. De rechter spreekt zich inhoudelijk niet uit of de internationale regelgeving rechtstreeks van toepassing is in België. Greenpeace, dat de rechtszaak opstartte, reageert ontzet en gaat tegen de zeer summier beargumenteerde uitspraak in beroep.

“De rechter heeft geweigerd na te gaan of de Belgische Staat haar internationale verplichtingen schendt”, zegt Johan Verstraeten, advocaat voor Greenpeace België. “Het handelen van de wetgever is duidelijk in strijd met Europese regelgeving en de verdragen van Aarhus en Espoo, en het is dus aan de rechter om hier tegen op te treden. Door dit niet te doen, schuift hij deze vraag door naar de rechter in beroep.”

“Deze uitspraak negeert de internationale verplichtingen van België”, zegt Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie bij Greenpeace België. “De door België onderschreven internationale en Europese regels stellen duidelijk dat de bevolking bij elke levensduurverlenging van een kerncentrale geconsulteerd moet worden, op basis van een grondig milieueffectenrapport. Deze uitspraak ontzegt de omwonenden van de verouderde kerncentrales het recht op inspraak.”

De uitspraak van kwam er nadat Greenpeace de federale regering in december 2014 voor de rechter daagde om de toepassing van de internationale en Europese regels af te dwingen. De hierin vastgelegde noodzaak om een milieueffectenrapport op te stellen en een publieke consultatie te organiseren werd vorige maand overigens bevestigd door de Raad van State én het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Recent werd ook Oekraïne veroordeeld voor het niet-naleven van deze verplichtingen.

Greenpeace geeft de strijd niet op. “De bevolking heeft het recht om correct geïnformeerd te worden en inspraak te krijgen in dit belangrijke dossier”, aldus Eloi Glorieux. “Ik vraag me trouwens af waarom de regering en Electrabel een publieke consultatie absoluut willen vermijden. Wat hebben ze te verbergen voor de bevolking?”