Verdacht hout bij minister Marghem!

Persbericht - 27 april, 2015
Greenpeace-activisten voeren op dit moment actie in de Wetstraat, pal voor het kabinet van federaal minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem. Ze klagen er het lakse beleid beleid op het vlak van illegale houthandel aan en eisen dat de minister een actieplan opstelt om te garanderen dat de Europese houtwet wordt nageleefd.

Deze ochtend wordt de Wetstraat 51 omgedoopt tot een “zone met illegaal hout”, waarin Greenpeace-activisten een terras aanleggen met verdacht hout uit het Amazonegebied. Signalisatieborden waarschuwen de autobestuurders vanop 150 meter afstand en aan het kabinet wordt een groot spandoek ontvouwd met de tekst “Ceci n’est pas du bois illégal” (“Dit is geen illegaal hout”), een verwijzing naar het beroemde werk “La Trahison des images” van René Magritte.

Foto’s binnenkort op ftp://greenpeace.rack66.com/ (Login: press, paswoord: press4gpb)

Met de actie wil Greenpeace de gebrekkige handhaving in België van de Houtverordening van de Europese Unie (EUTR) in België aanklagen. Deze wet, die in werking is getreden op 3 maart 2013, verplicht houtimporteurs zorgvuldig te zijn en de nodige maatregelen te nemen om het risico dat ze illegaal hout op de markt brengen te elimineren. Het is aan de lidstaten om hierop toe te zien en sancties op te leggen in het geval die verplichting niet wordt nageleefd. De voorbije twee jaar werden slechts drie Belgische ondernemingen gecontroleerd.

Het hout waarmee de Greenpeace-activisten een terras bouwen in de Wetstraat is afkomstig van de Braziliaanse zagerij Rainbow Trading. Baanbrekend onderzoek door Greenpeace in augustus en september 2014 (zie ook onze interactieve kaart) toonde aan dat dit bedrijf betrokken is bij de illegale houthandel in het Amazonegebied. Verschillende houtladingen uit deze zagerij kwamen tussen oktober en december aan in de Antwerpse haven. Minstens een deel ervan werd even vastgehouden door de FOD Leefmilieu en vervolgens opnieuw vrijgegeven en op de markt gebracht, ondanks de twijfelachtige oorsprong. Greenpeace heeft recent ingevoerd hout van Rainbow Trading teruggevonden.

“Verantwoordelijk Minister Marghem staat toe dat Belgische bedrijven ongestraft hout op de markt brengen van leveranciers die tot aan hun nek in de illegaliteit zitten. ‘Dit is geen illegaal hout’ voor haar, dus hebben wij haar werk gedaan en het hout van de markt gehaald. Door haar dit terras cadeau te doen, willen we erop aandringen dat de minister dit probleem aanpakt”, verklaart An Lambrechts, verantwoordelijke voor de Bossencampagne bij Greenpeace. “Sinds de inwerkingtreding van de Europese houtwet hebben wij de overheid meermaals op de hoogte gebracht van de invoer van verdacht hout, maar sancties bleven telkens uit. Het geval van Rainbow Trading is slechts het topje van de ijsberg: België blijft een draaischijf voor illegaal hout.”

Minister Marghem heeft eerder toegegeven dat de toepassing van de Europese houtwet doeltreffender kan. Greenpeace dringt erop aan dat ze een actieplan opstelt dat een strikte toepassing van de wet garandeert. “Enkel op deze manier zal ons land een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen de illegale houthandel”, besluit An Lambrechts.

Contact:
An Lambrechts (verantwoordelijke voor de Bossencampagne bij Greenpeace België): +32 496 26 31 93

Foto’s van de actie (Greenpeace/Philip Reynaers):
ftp://greenpeace.rack66.com
Login: press
Paswoord: press4gpb

Meer informatie:
[1] Illegale houthandel: België sluit de ogen! (mediabriefing)
[2] Raadpleeg onze interactieve kaart met de weg die het hout aflegde, van Brazilië tot België

Volg onze actie op Twitter via de hashtag #EUTR

Onderwerpen