Werkt Tractebel mee aan vernietiging Amazonewoud?

Persbericht - 14 april, 2016
De Tapajós, een lange rivier in het hart van het Amazonewoud die al eeuwenlang door het territorium van de Munduruku-indianen stroomt, wordt bedreigd door de geplande bouw van meer dan veertig stuwdammen. De grootste zou meer dan 7,6 kilometer lang worden. Onder de mogelijke partners van het project bevindt zich Tractebel Engineering, een voormalige Belgisch bedrijf en nu dochteronderneming van het Franse ENGIE.

Tractebel, net zoals ENGIE en Siemens, mag zich niet inlaten met een project dat schaadt aan de natuur en de inheemse bevolking, en niet eens economisch interessant is voor Brazilië. Toen Greenpeace Tractebel vroeg naar zijn mogelijke betrokkenheid bij het project, schoof het alle verantwoordelijkheid van zich af: het is aan de Braziliaanse regering om de impact onderzoeken, luidde het. Maar uit een zopas verschenen Greenpeace-rapport blijkt dat de grootste dam in São Luiz do Tapajós wel degelijk zware gevolgen zou hebben voor het milieu en de inheemse volkeren die er leven.

Het recente voorbeeld van de Belo Monte-dam op de Braziliaanse rivier Xingu, ook in het Amazonewoud, bewijst dat zulke projecten de leefomgeving van inheemse gemeenschappen bedreigen en bijdragen aan de vernietiging van kwetsbare ecosystemen. Belo Monte maakt vandaag trouwens deel uit van het grootste corruptieonderzoek in de Braziliaanse geschiedenis. Verschillende bedrijven betaalden miljoenen voor een aandeel in dit megaproject. Het geld werd gebruikt voor de financiering van verschillende politieke partijen.

Tractebel kan zich maar beter distantiëren van het Tapajós-project. Net als Siemens overigens, dat woensdagochtend aan zijn hoofdzetel in München het bezoek kreeg van actievoerders. Twee consortia van internationale ondernemingen zullen naar verwachting een offerte indienen voor de bouw van dit project. ENGIE maakt deel uit van één van de twee.

De stuwdam van São Luiz do Tapajós zou een gebied ter grootte van de stad New York onder water zetten, en een deel van het territorium van de Munduruku-indianen - die vorig jaar nog de Equator-prijs ontvingen voor hun milieustrijd - bedreigen. Ook de nabijgelegen habitat van heel wat dieren, zoals de roze dolfijnen, loopt gevaar. Stuwdammen in gevoelige ecosystemen zoals de Amazone zijn dan ook allesbehalve onschadelijk voor het milieu.

Ze helpen ook niet om de wereldwijde uitstoot in te perken. De bouw van grote installaties in het hartje van het Amazonewoud vergt al heel wat energie. Daarnaast komen er bij de aanleg van een stuwdam heel wat broeikasgassen vrij. En ironisch genoeg verkleint de klimaatverandering het debiet van de rivieren in het Amazonewoud aanzienlijk, waardoor nieuwe dammen de verwachte stroomproductie waarschijnlijk niet zullen halen.

“Bovendien zullen de wegen die aangelegd zullen worden tot diep in het hart van het woud, om de arbeiders en het nodige materiaal ter plaatse te brengen, het pad effenen voor illegale houtkap en een stijging van de ontbossing”, waarschuwt An Lambrechts, verantwoordelijke van de bossencampagne bij Greenpeace België en deel van het internationale team.

Daarom vraagt Greenpeace aan Tractebel, Siemens en alle andere betrokkenen om zich publiekelijk terug te trekken uit het milieuschadelijke project en spoort het de Braziliaanse regering aan om geen dammen meer te bouwen in het regenwoud. Er bestaan duurzame alternatieven, die zelfs goedkoper zijn, zoals wind- en zonne-energie.

Contacten:
An Lambrechts, Bossen expert bij Greenpeace België : +32 485 78 83 75
Ze is in Brazilië en beschikbaar vanaf 14u.

Onderwerpen