Actie in de haven van Antwerpen

Zet een verdachte lading Indonesisch multiplex ongestraft zijn weg verder naar Antwerpen?

Persbericht - 19 maart, 2004
Na een moeilijke tocht door het Kanaal (1), kwam de MV Greveno vorige vrijdag aan in de haven van Antwerpen met een verdachte lading multiplex (2). Activisten van Greenpeace begeleidden opnieuw het schip op zee, om zich daarna te verzetten tegen het lossen van de lading. Met deze actie vraagt Greenpeace aan de Belgische overheid en de Belgische houtsector om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Greenpeace actievoerders proberen aan boord te komen van het schip Greveno. Dit schip bevat een lading verdacht hout uit Indonesisch regenwoud bestemt voor de Europese markt. ©GP/Cobbing

De 'verstoorde' reis van de MV Greveno moet het de Belgische overheid mogelijk maken om een bepalende rol te spelen in dit dossier. Greenpeace verwacht van de Belgische houtsector dat die meer voorzichtigheid aan de dag legt, en elke vorm van handel stopzet met bedrijven die betrokken zijn bij illegale activiteiten. De aankomst van dit hout in België wijst op de trieste realiteit in Indonesië. De Indonesische regenwouden zijn bedreigd, net als het voortbestaan van de orang outans, een soort die genetisch dicht staat bij de mens.

Heel wat elementen wijzen erop dat de lading van de MV Greveno verdacht is. Het hout dat de MV Greveno transporteert, meer bepaald een lading multiplex, is afkomstig van de Ariabima Sari fabriek van de Korindo groep (3). De Ariabima Sari fabriek is gevestigd vlakbij het Tanjung Puting nationaal park, op het Indonesische deel van het eiland Borneo. Tijdens inspecties door de Indonesische overheid in 2002 en 2003 van de Korindo groep en enkele andere bedrijven, blijkt dat de Ariabima Sari fabriek illegaal hout heeft ontvangen. Verder blijkt uit documenten die door het bedrijf zelf aan het Bosbouwdepartement werden overhandigd, dat de Ariabima Sari fabriek in 2002 opereerde aan 165% van de volgens de Indonesische wetgeving toegelaten productiecapaciteit. Maar de realiteit op het terrein zelf in Indonesië maakt ons duidelijk dat aan deze feiten nog altijd quasi geen gevolg is gegeven. Er wordt geschat dat ongeveer 90% van de houtkap illegaal is in dit deel van de wereld.

Zolang België aanvaardt dat op haar grondgebied producten binnenkomen die in dergelijke omstandigheden worden geproduceerd, moedigt ze deze destructieve praktijken aan. De Belgische houtsector is op de hoogte van de situatie in Indonesië. Als deze sector zichzelf niet bevraagt over de herkomst van de geïmporteerde producten, draagt ze zelf bij aan de straffeloosheid van hen die betrokken zijn bij deze illegale handel. De gevraagde transparantie is nog belangrijker, aangezien Indonesië een van de belangrijkste leveranciers is van tropische multiplex op de Belgische markt.

"Dit standpunt wordt trouwens gedeeld door wie zich op het terrein verzet tegen deze illegale handel", zegt Veerle Dossche, verantwoordelijke voor de bossencampagne van Greenpeace. "Trouwens, de tolerantie die we waarnemen in de exporterende landen ondermijnt alle lokale inspanningen. Wanneer wordt er eindelijk een stop gezet op deze illegale handel?"

Op dit moment bestaat er nog altijd geen Europese wetgeving die toelaat om de import in illegaal hout te bestrijden. Nochtans staan er wel initiatieven op stapel. Die zullen het de EU-lidstaten mogelijk maken om zich sterker te verzetten tegen deze illegale handel. (3)

Een deel van de lading van de MV Greveno is gelost in Groot-Brittannië. Daar vonden de autoriteiten het duidelijk niet nodig om op te treden. Greenpeace hoopt dat de Belgische overheid een grotere betrokkenheid aan de dag legt, en een onderzoek opzet naar de herkomst van deze lading multiplex. Eigenlijk betekent dit gewoon het respecteren van het regeerakkoord van juli 2003 (4).

Noten:

1) Persbericht van 18 maart 2004 nav de aankomst van de MV Greveno in de haven van Tilbury.

2) Een gedetailleerd document over de herkomst van de verdachte lading is beschikbaar. Klikhier

3) We verwijzen naar FLEGT, een proces waarbij europa acties wil uitwerken in de strijd tegen illegale houtkap. De europese Commissie heeft in mei 2003 een actieplan voorgesteld. In juni 2004 zullen zij concrete voorstellen doen over de wetgeving.

4) Het regeerakkoord van juli 2003 voorziet dat illegaal hout van de Belgische markt wordt geweerd.

Onderwerpen