Verdacht hout van Afrikaanse oorsprong toevertrouwd aan politie,
Greenpeace dient klacht in tegen Belgische importeur

Weinig kieskeurige import van Afrikaans hout:
hoe lang nog spreekt Belgische houtsector met dubbele tong?

Persbericht - 4 april, 2005
Een lading verdacht hout uit Kameroen is aangetroffen bij de houtimporteur Somex in Antwerpen. Het is afkomstig van het Kameroens bedrijf Ingénierie Forestière (Ing-F), dat bekend staat voor haar betrokkenheid bij grootschalige illegale houtkap. Greenpeace brengt een deel van dit verdacht hout naar de politie en dient ter plaatse klacht in tegen de importeur. Tijdens één van haar missies in Afrika heeft Greenpeace nog het bewijs geleverd dat Ingénierie Forestière buiten de grenzen van een wettelijk toegelaten kapvergunning aan het werk was. Deze kapvergunning bestreek een oppervlakte van 2.500 ha. Maar het bedrijf beperkte zijn exploitatie niet tot dit gebied en kapte ook volop in een naburig gebied ter grootte van ongeveer 1.800 ha. Dit uiteraard zonder vergunning. En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. In de loop der jaren werden vele overtredingen door Ing-F van de boswetgeving geconstateerd door Global Witness, een Britse NGO die in Kameroen is aangesteld als onafhankelijke waarnemer voor de bosbouwsector. Met haar actie in Antwerpen wil Greenpeace duidelijk maken dat de houtsector in België met een dubbele tong spreekt. De afgelopen jaren heeft de sector heel wat beloftevolle verklaringen afgelegd rond het terugdringen van de illegale houtkap. Maar ondertussen onderneemt de Belgische houtsector geen actie om de handel stop te zetten met bedrijven zoals Ingénierie Forestière, die de bosvernietiging in de hand werken.

Greenpeace heeft verdacht hout ontdekt bij Somex in Antwerpen, een Belgische importeur van tropisch hout.

Een bedrijf zonder grenzen?

Ingénierie Forestière is een bedrijf in Kameroen dat nog maar enkelejaren oud is. Toch heeft het al een groot aantal overtredingen op zijnpalmares. Het was ooit in handen van de zoon van de huidige Kameroensepresident, heeft door de jaren heen een stevige reputatie opgebouwdvoor betrokkenheid bij illegale houtkap en heeft duizenden hectarenillegaal gekapt. Over de illegale activiteiten van IngénierieForestière zijn talrijke rapporten verschenen. Deze zijn onder meeropgemaakt door Global Witness, een Britse organisatie die totonafhankelijk waarnemer voor de bosbouwsector in Kameroen werdaangeduid. En dit niet alleen door de Kameroense overheid, maar ookdoor de Britse Dienst van Ontwikkelingssamenwerking en de Wereldbank.Ingénierie Forestière is ook verschillende malen beboet door hetMinisterie van Bosbouw wat eens te meer aantoont dat het bedrijfbetrokken is bij illegale activiteiten.

Op een missie in Kameroen documenteerde Greenpeace vorig jaar illegalehoutkap van Ingénierie Forestière in het Arrondissement Esse (Provincedu Centre). Het bedrijf had er een kapvergunning (Vente de coupe) (1)bekomen voor een oppervlakte van 2.500 ha. Het bedrijf kapte ongeveer1.800 ha buiten het toegelaten gebied. Greenpeace publiceert daarom hetverzamelde bewijsmateriaal. Naast houtkap buiten het toegelaten gebied,liet de exploitant ook nog illegaal gekapt hout op een frauduleuzemanier 'officieel' markeren.

Importeurs weinig kieskeurig

In de ogen van Greenpeace heeft de Belgische houtsector veel van haargeloofwaardigheid verloren. Enerzijds beweert de sector de plannen vande Europese Unie te steunen om een halt toe te roepen aan de import vanillegaal gekapt hout in de EU. Maar anderzijds ontloopt de sector haarverantwoordelijkheid om hier zelf iets aan te doen, aangezien ze dehandel voortzet met bedrijven zoals Ingénierie Forestière. Greenpeacevernam in augustus 2004 reeds dat hout van Ingénierie Forestière op dewerf van Somex aanwezig was. Ook bij het houtimportbedrijfVandecasteele uit Aalbeke is hout te vinden van de Kameroenseexploitant Ingénierie Forestière.

Ingénierie Forestière heeft ook bewezen banden met Hazim, een Libaneesbedrijf met een lange traditie van illegale houtkap in Kameroen. DeBelgische houtsector beweert al een tijdje dat ze geen handel meerdrijven met dit bedrijf. Toch blijft de houtsector handel drijven metCristal, een filiaal van Hazim gevestigd in Congo-Brazzaville dat deillegale activiteiten aldaar heeft verdergezet.

"Wij vragen de Belgische houtsector al jaren om alleen hout uitverantwoord bosbeheer te verhandelen. En op zijn minst om de legaleherkomst van het hout te achterhalen," stelt Veerle Dossche vanGreenpeace, "Toch verandert er blijkbaar niets. Mooie woorden van dehoutsector hebben we genoeg gehoord, terwijl daadwerkelijkeengagementen achterwege blijven. Daarom eist Greenpeace dat Somexonmiddellijk elke handel stopzet met Ingénierie Forestière, Hazim endaarmee verbonden bedrijven."

Het verdachte hout dat Greenpeace aan de politie heeft toevertrouwd, isafkomstig uit het Congobekken. Dat is het tweede grootste tropischeregenwoud ter wereld, na de Amazone. Het leefgebied van delaaglandgorilla's, chimpansees en bosolifanten wordt meer en meerbedreigd.

UPDATE

Tijdens de protestactie vandaag werd door SOMEX geopperd dat er eenactieve samenwerking zou bestaan tussen het bedrijf en WWF-België. WWFwenst echter te benadrukken dat er geen constructieve samenwerkingbestaat met de Belgische Federatie voor Houtimport. Klik hier om het persbericht van WWF te lezen.

Notes: 1. Vente de Coupe : kapvergunning beperkt in tijd (geldig voor één tot maximum drie jaar) en ruimte (2.500 hectare). VC.s zijn gesitueerd in bosgebieden die volgens de land-use planning op termijn verdwijnen. In Kameroen zijn reeds ongeveer 400 van dergelijke kapvergunningen (Vente de Coupe) uitgereikt voor een oppervlakte van ongeveer 1.000.000 ha en deze kapvergunningen geven vaak aanleiding tot illegale houtkap.

Onderwerpen