Amercoeur gebuisd voor examen: elektriciteitscentrale op steenkool is ramp voor het klimaat

Greenpeace vraagt sluiting van centrale waar jaarlijks circa 150.000 ton steenkool wordt verbrand

Persbericht - 11 juli, 2005
Greenpeace-vrijwilligers voeren sinds vanmorgen actie bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’ (1). Greenpeace eist de sluiting van deze centrale, die elk jaar meerdere honderdduizenden ton CO2 uitstoot (2). En dat om ons te voorzien van 738 GWh aan elektriciteit, die we helemaal niet nodig hebben als we meer doen aan energie-efficiëntie. Recent publiceerde de milieuorganisatie een studie waaruit blijkt dat er in België een potentieel is om 9.510 GWh elektriciteit te besparen op twee jaar tijd (3). Greenpeace vraagt aan de bevoegde Waalse ministers en aan de federale minister van Energie, Marc Verwilghen, om steenkool nu eindelijk de rug toe te keren (4).

Greenpeace-vrijwilligers hebben op 11 juli 2005 actie gevoerd bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur, nabij Charleroi. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’.

Greenpeace-vrijwilligers hebben op 11 juli 2005 actie gevoerd bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur, nabij Charleroi. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’.

Greenpeace-vrijwilligers hebben op 11 juli 2005 actie gevoerd bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur, nabij Charleroi. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’.

Greenpeace-vrijwilligers hebben op 11 juli 2005 actie gevoerd bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur, nabij Charleroi. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’.

Greenpeace-vrijwilligers hebben op 11 juli 2005 actie gevoerd bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur, nabij Charleroi. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’.

Greenpeace-vrijwilligers hebben op 11 juli 2005 actie gevoerd bij de elektriciteitscentrale van Amercoeur, nabij Charleroi. Ze hebben de bevoorrading met steenkool van deze vervuilende centrale onderbroken en ontplooien er meerdere spandoeken die duidelijk maken dat ‘steenkool een ramp is voor het klimaat’.

Net als in Vlaanderen, zijn ook in Walloniënog altijd steenkoolcentrales actief: drie om precies te zijn. Hun productiestaat voor minder dan 8% van het elektriciteitsverbruik in de Waalse regio. Decentrale van Amercoeur neemt ongeveer 3% van het Waalse verbruik voor zijnrekening, en is in het zuiden van ons land de enige thermische centrale die nogquasi integraal functioneert op basis van steenkool.

 

“Onsland heeft zich in het kader van Kyoto geëngageerd om zijn CO2-uitstootte verminderen met 11 miljoen ton per jaar. Wallonië moet daarvan jaarlijks 4miljoen ton voor zijn rekening nemen. Waarop wachten om deze steenkoolcentralete sluiten?” zo stelt Jean-François Fauconnier, bijGreenpeace verantwoordelijk voor de klimaatcampagne.

 

We hoeven absoluut niet bevreesd te zijndat het licht zal uitgaan. Door meer energiebesparing kunnen westeenkoolcentrales zoals deze in Amercoeur overbodig maken. Greenpeace heefthierover al een oproep gelanceerd: zowel aan de federalebeleidsverantwoordelijken als aan Electrabel, de uitbater van alle Belgischesteenkoolcentrales. Tot op heden is hier geen enkele overtuigende reactie opgekomen.

 

“Op federaal niveau blijft het wachten op een beleidsdaad diegetuigt van echte ambitie om de Kyoto-normen te halen. Maar ook de gewestelijkeministers kunnen inzetten op het ontginnen van het potentieel aanelektriciteitsbesparing, bijvoorbeeld bij huishoudelijke apparaten, verlichtingvan overheidsgebouwen of verwarming”, aldusJean-François Fauconnier. “Als we inBelgië ernstig werk maken van meer energie-efficiëntie en het ontwikkelen vanhernieuwbare energie, dan kunnen we snel een einde maken aan het‘steenkooltijdperk’. Zo verminderen we onze uitstoot van het broeikasgas CO2.En voor de volksgezondheid is het alleen maar positief dat daardoor ook deuitstoot van andere schadelijke stoffen wordt ingeperkt, zoals stikstofoxiden(NOx), zwaveldioxiden (SO2) en zware metalen.”

 

In Mol heeftGreenpeace een tiental dagen geleden een gelijkaardige actie gevoerd zoals inAmercoeur (4). Telkens opnieuw nemen we bij Electrabel een wel erg welwillendehouding waar tegenover verouderde technologieën.

“De huidige steenkoolcentrales zijn hoe dan ook gedoemd om teverdwijnen. Wij vinden dat Electrabel beter een reconversieplan zou ontwikkelenvoor zijn personeel in de steenkoolcentrales”,  zo concludeert de klimaatcampaigner vanGreenpeace.

VVPR info: Jean-François Fauconnier, klimaatcampagne (in Charleroi) 0496 161 587
Wendel Trio, campagnedirecteur (in Charleroi) 0496 161 589
Eddy De Neef, persdienst (in Charleroi) 0494 510 991

Exp. contact date: 2005-07-13 00:00:00

Onderwerpen