Veevoedersector mee verantwoordelijk voor ontbossing Amazonewoud

Actie bij Vanden Avenne (veevoederfabrikant – Ooigem, West-Vlaanderen)

Persbericht - 10 april, 2006
Een vijfentwintigtal vrijwilligers van Greenpeace beklimmen vandaag de installaties van de Westvlaamse veevoederfabrikant Vanden Avenne, één van de grootste spelers in de veevoedersector. Ze ontrollen er spandoeken - onder andere met als slogan ‘Vanden Avenne don't trade Amazon destruction’ - die het verband duidelijk maken tussen de vernietiging van het Amazonewoud en ons veevoeder, namelijk: grootschalige soja-aanplantingen. Of het nu gaat om conventionele of genetisch gemanipuleerde soja, de grootschalige teelt van deze peulvrucht met een hoog eiwitgehalte berokkent schade aan het leefmilieu. Het grootste deel van de wereldsojaproductie gaat naar veevoeder. De veevoedersector kan dus het hoofd niet afwenden van de ecologische schade en de negatieve sociale impact die de productie van soja heeft in het Braziliaanse Amazonewoud.

Geen Amazonesoja op mijn bord!

Een vijfentwintigtal vrijwilligers van Greenpeace beklimmen vandaag de installaties van de Westvlaamse veevoederfabrikant Vanden Avenne, één van de grootste spelers in de veevoedersector.

Een vijfentwintigtal vrijwilligers van Greenpeace beklimmen vandaag de installaties van de Westvlaamse veevoederfabrikant Vanden Avenne, één van de grootste spelers in de veevoedersector.

Een vijfentwintigtal vrijwilligers van Greenpeace beklimmen vandaag de installaties van de Westvlaamse veevoederfabrikant Vanden Avenne, één van de grootste spelers in de veevoedersector.

Een vijfentwintigtal vrijwilligers van Greenpeace beklimmen vandaag de installaties van de Westvlaamse veevoederfabrikant Vanden Avenne, één van de grootste spelers in de veevoedersector.

Een vijfentwintigtal vrijwilligers van Greenpeace beklimmen vandaag de installaties van de Westvlaamse veevoederfabrikant Vanden Avenne, één van de grootste spelers in de veevoedersector.

De actie deze morgen in Ooigem maakt deel uit van een internationale campagne waarin het verband wordt gelegd tussen de ontbossing in het Amazonewoud en de expansie van de grootschalige teelt van soja. Vorige week nog voerde Greenpeace actie in de Gentse haven, gericht tegen de rol van de agromultinational Cargill bij de vernietiging van het Amazonewoud (1). Braziliaanse soja komt via Gent ons land binnen en wordt onder meer door bedrijven zoals Vanden Avenne vermengd in veevoeder.

"De onverschilligheid van de veevoedersector om de rantsoenen van het vee aan te passen, is hemeltergend", zegt Veerle Dossche van de bossencampagne van Greenpeace.

Het proces in het Amazonewoud is voorspelbaar. Door hun aanwezigheid trekken agromultinationals zoals Cargill - klaar om de veevoedersector in Europa en België van soja te bedienen - nog meer landbouwers naar het Amazonewoud. De ecologische schade en nefaste sociale impact zullen zo alleen maar vergroten (2).

"Het Amazonewoud wordt bedreigd door kaalkap en bosbranden, en dat wordt in sommige deelstaten gestimuleerd door de opkomende soja-industrie", zegt Karen Simal van de Greenpeace ggo-campagne. "Op grootschalige soja-aanplantingen worden vaak overvloedig pesticiden gebruikt. Ook het wegennet wordt uitgebreid om het vervoer van soja te vergemakkelijken. Dat heeft op zichzelf al een impact op de omringende bosgebieden. Als het zo doorgaat, volgt Brazilië zonder twijfel het nefaste voorbeeld van Argentinië."

In 1996 heeft Argentinië zich ten volle op de industriële teelt en export van genetisch gemanipuleerde soja gegooid. De gevolgen? Lokale gemeenschappen worden geconfronteerd met een onevenwichtige voeding en een groeiende armoede. En de impact op biodiversiteit is ronduit verwoestend (3).

Recent heeft Greenpeace de vernietiging van het Amazonewoud door grootschalige soja-aanplantingen ter sprake gebracht bij de sector en bij Bemefa, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten. Patrick Vanden Avenne, gedelegeerd bestuurder van Vanden Avenne Ooigem is tevens voorzitter van Bemefa.

"De veevoerdersector verschuilt zich achter het argument dat ze maar een bijproduct gebruikt (4), maar die vlieger gaat niet op als het merendeel van de sojaproductie wereldwijd naar veevoeder gaat", zegt Veerle Dossche van de bossencampagne van Greenpeace. "De tenoren van de agro-industrie zijn helaas in de Amazone neergestreken om grote winsten op te strijken. Daar moeten we allemaal iets aan doen."

Greenpeace vraagt de veevoedersector om het verhandelen van Amazonesoja en genetisch gemanipuleerde soja tegen te gaan. De sector moet duidelijker traceringssystemen opzetten. Consumenten willen geen zuivelproducten of vlees consumeren, noch ten koste van het leefmilieu, noch ten koste van de lokale bevolking in de producerende landen zoals Brazilië en Argentinië.

Noten voor de redactie:

(1) De actie op 8 april in Gent vond plaats bij Eurosilo, dat onder meer door Cargill werd opgericht in 1969. Surf naar www.greenpeace.be voor het persbericht . Op internationaal niveau werd op 6 april het rapport Eating up the Amazon gelanceerd. Daarin wordt onder meer uitgelegd hoe Cargill illegaal aanwezig is in het Amazonewoud, en hoe het boeren uit het Zuiden aantrekt richting Amazonewoud. Zo werkt het de verdere ontbossing in de hand. Verder heeft Greenpeace kunnen aantonen dat Cargill soja heeft gekocht van landbouwbedrijven die betrokken zijn bij illegale ontbossing en slavernij.

(2) Intensieve sojateelt in Latijns-Amerika : gevolgen voor samenleving en milieu. Maart 2006. Een publicatie van Greenpeace België. Beschikbaar op onze website http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/intensieve-sojateelt-in-latijn

(3) Wetenschappelijke studie over de impact op het milieu van de intensieve monocultuur van genetisch gemanipuleerde soja in Argentinië, van de hand van landbouweconoom Charles Benbrook. Gepubliceerd in januari 2005. Surf naar http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/rust-resistance-run-down-soi

(4) Brief van Bemefa aan Greenpeace van 9 maart 2006

Onderwerpen