Auteur José Saramago steunt Greenpeace boekencampagne voor meer bosvriendelijk papier

Persbericht - 14 november, 2005
Greenpeace verwelkomt vandaag de inspanningen van José Saramago - Nobelprijswinnaar Literatuur 1998 - voor het behoud van de bossen. Hij overtuigde verscheidene uitgevers om zijn allernieuwste boek te drukken op bosvriendelijk papier (1). De Portugese en Spaanse versie wordt op 11 november gelanceerd in Lissabon.

Boekencampage Logo

Op de persconferentie ter lancering van de Spaanse en Portugese editiesvan The Intermittencies of Death, vandaag in Lissabon, verklaarde deauteur: "Ik heb al de uitgevers wereldwijd gevraagd omFSC-gecertificeerde uitgaves van mijn nieuw boek te lanceren, om zo deGreenpeace boekencampagne te steunen. Als alle auteurs zouden beslissenom deze campagne te ondersteunen, betekent dat een revolutie in demanier waarop vandaag boeken gemaakt worden."

Met de boekencampagne roept Greenpeace de uitgeverssector op ombosvriendelijk papier te gebruiken. Bosvriendelijk papier is in eersteinstantie gerecycleerd papier. Als er toch verse vezels nodig zijn, dankomen deze best uit verantwoord bosbeheer, zoals gegarandeerd door hetFSC-label (2). Niet al de edities van Saramago's nieuwste boek wordengedrukt op bosvriendelijk papier, maar de uitgevers hebben toch eeneerste belangrijke stap gezet naar meer milieuvriendelijk papier.

"Dergelijke initiatieven tonen aan dat cultuur en natuur hand in handgaan. Slechts 20 percent van wat ooit oerbos was, kan nog beschouwdworden als oerbos. En tenzij we stoppen met de exploitatie hiervan omproducten zoals boeken te maken, zullen ze binnen een paar decenniaverdwenen zijn", stelt Wendel Trio van Greenpeace. "Vergeet niet datmeer dan 40% van de industriële houtkap bestemd is voor de productievan pulp en papier. Greenpeace bedankt Saramago en zijn uitgevers enhoopt dat zij hun inspanningen verder zullen zetten, door in detoekomst al hun boeken op bosvriendelijk papier te drukken."

Al meer dan 70 uitgevers in Canada en Europa, zoals bijvoorbeeld RandomHouse in Groot-Brittannië, Canada en Duitsland, hebben deboekencampagne van Greenpeace onderschreven. Ze engageren zich om geenpapier meer te gebruiken dat bijdraagt aan de vernietiging van delaatste waardevolle oerbossen op aarde. Onder meer dankzij de steun vanauteurs zoals Saramago, J.K. Rowling, Isabel Allende, Margaret Atwooden Günter Grass, zijn wereldwijd meer dan 6,5 miljoen boeken gedrukt opbosvriendelijk papier.

"Het afgelopen jaar hebben ongeveer 70 Vlaamse auteurs zich geëngageerdals 'Ambassadeur van de bossen'. Zij steunen voluit de boekencampagne.En in 2004 engageerden veertien Nederlandse uitgevers zich ombosvriendelijk papier te gaan gebruiken. Zij vertegenwoordigen 75% vande fictiemarkt", aldus Veerle Dossche, bij Greenpeace in Belgiëverantwoordelijk voor de bossencampagne.

Klik hier voor meer informatie over de boekencampagne.

Notes:

(1) De Italiaanse versie (gedrukt door Einaudi), zal uitgegeven worden op gerecycleerd papier, de Braziliaanse versie (gedrukt door Cia. das Letras) en de Franse versie (gedrukt door Le Seuil) zullen gedrukt worden op FSC-gelabeld papier ; de Spaanse (gedrukt door Alfaguara), de Portugese (gedrukt door Caminho) en de Catalaanse versie (gedrukt door Ediciones 62) zullen gedrukt worden op papier dat niet bijdraagt aan de oerbosvernietiging.

(2) Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) beoogt het verantwoord beheer van bossen door onafhankelijke certificering. Het wordt gesteund door tal van regeringen, instellingen, ondernemingen, verenigingen voor natuurbehoud en inheemse volkeren. Tot op heden is FSC het enige betrouwbare internationale certificeringsysteem dat de ondersteuning krijgt van de milieubeweging. Zie www.fsc.org.

Onderwerpen