Vlaams auteur Karel Verleyen trekt samen met zestal Europese auteurs naar Finland om vernietiging van laatste oerbossen met eigen ogen te zien

Persbericht - 12 april, 2005
Een groep Europese auteurs is vandaag naar het noorden van Finland vertrokken om er getuige te zijn van de vernietiging van oerbossen voor de pulp- en papierindustrie (1). De Vlaamse auteur Karel Verleyen vertrekt samen met Niccolo Ammaniti (Italië), Javier Moro (Spanje), Ken Finn (Groot- Brittannië), Aurélie Filipetti (Frankrijk) Robin Valtiala (Finland) en Lydia Rood (Nederland).

Vlaams auteur Karel Verleyen bakent samen met Sami Henry Svonni een stuk waardevol Kessi-woud in Finland af. De auteur brengt een bezoek aan het woud om er de Greenpeace campagne voor de bescherming van de Finse bossen te steunen.

Karel Verleyen heeft zich vorig jaar, net als 70 andere Vlaamse auteurs(2) en nog tientallen auteurs in de rest van de wereld, geëngageerdvoor de boekencampagne van Greenpeace. Deze auteurs willen zich, als"Ambassadeurs voor de Bossen", inzetten om hun volgende boeken opbosvriendelijke papier uit te geven. Verder zullen zij hun uitgeveraanmoedigen om geleidelijk over te schakelen op bosvriendelijk papiervoor al hun uitgaven.

Karel Verleyen :"Ik ken niets leukers dan een boek lezen in een stilbos. En dan zeg ik stilletjes tegen de bomen: 'Ik wil er mee voorzorgen dat jullie hier bos mogen blijven.' Een beetje uit eigenbelangdus, maar tenslotte doet iedereen er zijn voordeel mee."

De groep Europese auteurs zal onder meer een bezoek brengen aan delaatste oerbossen in het noorden van Finland, op ongeveer 300 kilometervan de noordpoolcirkel. De bossen in deze regio zijn van vitaal belangvoor het voeden van de rendieren in de winter. En dus ook voor deeconomie van talrijke Sámi- gemeenschappen die deze rendieren hoeden(3). Deze bossen worden nog steeds gekapt door het staatsbosbouwbedrijfMetsähallitus.

Verder zullen de auteurs ook het Forest Rescue Station bezoeken, datbegin maart door Greenpeace werd opgericht in één van de belangrijkeSámi-gebieden. Verscheidene Greenpeace-activisten dragen er bij aan deafbakening van de bosgebieden die de Sámi willen vrijwaren van dehoutkap.

Metsähallitus heeft recentelijk onder meer in het Sámi-gebied gekaptvoor de papiersector. Sinds de start van het Forest Rescue Station,liet Xerox Corporation (USA) weten dat zij geen kopiepapier meer zullenaankopen dat geproduceerd is met vezels afkomstig uit de voor Sámibelangrijke bossen.

"De Finse houtindustrie schrijft momenteel een triest stukjegeschiedenis : ze vernietigen de laatste oerbossen die nog te vindenzijn in Europa," zegt Veerle Dossche, in België verantwoordelijk voorde bossencampagne van Greenpeace. "De uitgeverssector kan nog een goedeafloop bedingen door de papierindustrie ertoe te bewegen alleen nogbosvriendelijk papier te produceren."

Greenpeace is al jaren actief in Noord Finland. Greenpeace werkt samenmet andere Finse milieuorganisaties en de inheemse gemeenschappen vanNoord- Finland die strijden voor het behoud van hun specifiekelevenswijze. Deze organisaties willen een moratorium op houtkap in debosgebieden die belangrijk zijn voor de Sámi.

Notes: 1.De boekencampagne wil de uitgevers en auteurs ervan overtuigen geen papier meer te gebruiken dat afkomstig is van bossen die vernietigd of onverantwoord beheerd worden. Greenpeace wil de industrie aanmoedigen om alleen maar bosvriendelijk papier te produceren en te gebruiken. Bosvriendelijk papier is in de eerste plaats gerecycleerd papier. Indien toch verse vezels worden gebruikt, is op zijn minst de garantie nodig dat de vezels afkomstig zijn uit verantwoord bosbeheer, gegarandeerd door het FSC-label. 2.De auteurs die zich in Vlaanderen geëngageerd hebben voor de boekencampagne zijn :André Sollie, Anja Feliers, Anne Westerduin, Anne Provoost, Annemie Berebrouckx, Bart Demyttenaere, Bart Moeyaert, Brigitte Minne, Chris Versteylen, Diane Broeckhoven, Dirk Bracke, Dirk Dobbeleers, Dirk Nielandt, Do van Ranst, Frank Pollet, Gerda van Erkel, Griet Musschoot, Guy Didelez, Herman van Campenhout, Herr Seele, Hilde Vandermeeren, Ianka Fleerackers, Ina Stabergh, Ina Vandewijer, Ingrid Godon, Jaak Dreesen, Jan van Coillie, Joan Hus, Joris Denoo, José van der Burgt, Karel Verleyen, Katharina van Cauteren, Katrien Seynaeve, Klaas Verplancke, Koen D'Haene, Koen Peeters, Kolet Janssen, Kris Clerckx, Kristien Dieltiens, Linda Schacht, Linda van Mieghem, Luc Descamps, Luc Vankrunkelsven, Maarten Jagermeester, Marc de Bel, Maria Heylen, Mario Demesmaeker, Marita de Sterck, Mark Janssen, Nic Balthazar, Patrick Bernauw, Patrick Cornillie, Patrick Lagrou, Paul Kustermans, Rachel Frederix, Rob Baetens, Roger Vanhoeck, Sabien Clement, Siska Goeminne, Stefan Boonen, Sylvia vanden Heede, Tim Polfliet, Vera Delava, Willy Spillebeen, Willy Schuyesmans, Willy van Doorselaer, Wim Vromant, Wouter Kersbergen, Yan Gout, Yennik Meert Andere auteurs die de campagne ondersteunen zijn Margaret Atwood (Canada), Isabel Allende (Chili), Ian Rankin (Groot-Brittannië), José Saramago (Portugal) en Günter Grass (Duitsland).1.De Sámi zijn een inheems volk in het noorden van Europa. Ze leven in Noorwegen, Zweden, Finland en ook in Rusland. Heel wat Sámi in het noorden van Finland leven van het hoeden van rendieren. Voor het welslagen daarvan en dus voor het behoud van hun levenswijze, zijn ze aangewezen op uitgestrekte bosgebieden. Die hebben ze nodig om voedsel te vinden voor hun rendieren tijdens de winter.www.greenpeace.org/bookcampaignweblog.greenpeace.org/forestrescue

Onderwerpen