Belgische houthandel mede verantwoordelijk voor vernietiging indonesisch regenwoud

Persbericht - 4 juni, 2003
Brussel, woensdag 4 juni 2003 : In een rapport dat Greenpeace vandaag lanceert, wordt aangeklaagd hoe Europese landen via hun houthandel actief bijdragen tot vernietiging van de resterende Indonesische regenwouden. Greenpeace roept de Europese Unie op om onmiddellijk nieuwe wetgeving te implementeren die de invoer van illegaal gekapt hout moet verbieden. Ook de Belgische overheid en de Belgische houthandel zullen hiervoor dringend hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

De laatste jaren zijn in Indonesië duizenden vierkante kilometers regenwoud aangetast door illegale houtkap. Hierdoor mist de lokale overheid jaarlijks miljoenen dollars aan belastingsinkomsten. Deze plundering leidt eveneens tot enorme corruptie, sociale conflicten en schendingen van mensenrechten. Experts van de Wereldbank voorspellen dat het laaglandregenwoud van Sumatra en Kalimantan respectievelijk tegen 2005 en 2010 nagenoeg volledig verdwenen zal zijn. Unieke diersoorten zoals de Sumatraanse Tijger, Sumatraanse Neushoorn en Orang Oetan dreigen uit te sterven.

De consument in België weet doorgaans niet dat Indonesische houtsoorten zoals meranti, merbau of Bangkirai die populair zijn voor de constructie van ramen, deuren, terras etc al te vaak afkomstig zijn van illegale exploitaties die het regenwoud vernietigen en ernstige sociale conflicten veroorzaken. Onze Belgische houthandelaars hebben overigens vaak ook geen idee waar hun hout eigenlijk vandaan komt.

Het rapport dat vandaag wordt gelanceerd is een eerste reactie van Greenpeace op de recente presentatie van een bijzonder zwak Europees actie-plan dat de handel in illegaal gekapt hout zou moeten tegengaan. Greenpeace vraagt aan de Europese Unie om een invoerverbod in te stellen op de handel van illegaal gekapt hout. De heer Muhammed Prakosa, de Indonesische minister van Bosbouw, wees onlangs nog op de hypocrisie van de importerende landen die wel maatregelen willen om illegale kap te stoppen in de landen van productie maar intussen lustig verder gaan met de invoer van illegaal gekapt hout - in zijn ogen is ook de Europese houthandel dan ook mee betrokken in deze misdrijven .

Het Greenpeace report, "Partners in crime : a Greenpeace investigation of the links between the UK and Indonesia's timber barons", is het resultaat van veldwerk in Kalimantan (Indonesisch Borneo) en onderzoek naar de Indonesische houthandel in het Verenigd Koninkrijk. De handel in illegaal gekapt hout en hout uit roofbouw wordt getraceerd van de Indonesische regenwouden tot bij prominente eindverbruikers in het Verenigd Koninkrijk zoals de Britse overheid en sommige van de grootste constructie bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 50 % van alle triplex in het Verenigd Koninkrijk komt uit het Indonesisch regenwoud. Maar ook Duitsland, Nederland, Frankrijk en België zijn grote gebruikers van Indonesisch hout.

Het rapport belicht de grootschalige corruptie in de Indonesische houthandel. Dit jaar zal naar schatting 88 % van alle hout uit de Indonesisch regenwouden illegaal gekapt zijn ! De omvang van deze criminele activiteiten in de Indonesische bosbouw worden in het rapport geïllustreerd met een uitgebreide gevalsstudie naar de activiteiten van Barito-Pacific - de grootste triplex producent ter wereld en haar corrupte eigenaar Prajogo Pangestu.

Greenpeace roept de Europese Commissie op om haar voorgestelde actieplan dat de handel in illegaal gekapt hout moet tegengaan dringend wat meer inhoud te geven door:

· Onmiddellijke invoering van nieuwe wetgeving om de invoer van illegaal hout te verbieden. Houtinvoerders zouden vanaf heden moeten kunnen aantonen dat het hout dat zij verhandelen een legale herkomst heeft. Alle Europese lidstaten moeten de vraag naar soortgelijke nieuwe wetgeving ondersteunen.

· Invoer van richtlijnen voor de aankoop van hout voor bouwprojecten die door de EU worden gefinancierd. Nationale lidstaten zullen moeten aangespoord worden om deze maatregelen ook in hun eigen land te vertalen.

· Bindende minimum sociale en milieu-criteria vast te leggen voor Export krediet Instellingen.

"De vernietiging van het Indonesische regenwoud wordt mede gestimuleerd door de sterke vraag in de Europese Unie naar tropisch hardhout. Onze markt wordt overspoeld door illegaal gekapt hout en - hoe het absurd het ook mag lijken - de houthandel is niet in staat garanties te bieden over de legale herkomst van het door haar verhandelde hout en er bestaat geen enkele wetgeving in Europa die de invoer van hout uit illegale bosexploitaties kan verbieden", zegt Filip Verbelen, Forest Campaigner bij Greenpeace België.

Bericht aan de redactie :

(1) Een copy van het rapport "Partners in crime : a Greenpeace investigation of the links between the UK and Indonesia's timber barons" kunt u raadplegen hier

(2) De text van het Europese Actieplan ivm illegale houtkap kunt u raadplegen hier

(3) De Vlaamse overheid financiert een project (70.000 Euro) waarbij de Vlaamse vereniging Natuurpunt samen met partnerorganisatie Birdlife International de haalbaarheid onderzoeken voor de overname van een kapconcessie in ecologisch erg waardevol laaglandbos in Sumatra. De Vlaamse overheid is tevens in overleg met de houthandel en milieuorganisaties verenigd in het "Platform tegen illegale houtkap" om maatregelen te ontwikkelen waardoor illegaal hout van de Belgische markt zou kunnen geweerd worden.

Onderwerpen