Belgische overheid moet onderzoek instellen om import van verdacht hout te vermijden

Greenpeace vraagt aan de Belgische overheid om klaarheid te scheppen over de oorsprong van deze lading

Persbericht - 18 maart, 2004
Verdachte lading tropisch hout binnenkort in Antwerpen?
Na een dagenlang steekspel op zee, wilde de MV Greveno deze morgen aanleggen in de haven van Tilbury (Londen) (1). Daar werd het vrachtschip onthaald door een vloot zodiacs van Greenpeace. Het schip vervoert een lading Indonesische multiplex en zou een van de komende dagen de haven van Antwerpen aandoen, om er het deel van de lading te lossen dat is bestemd voor de Belgische en Nederlandse markt.

Een container multiplex bestemd voor Antwerpen (België) wacht om opgeladen te worden op het Maltese vrachtschip MV Greveno. Het ligt voor anker nabij het Tanjung National Park in de monding van de Lamandau River. Greenpeace-activisten ontmaskeren de lading verdacht hout bestemd voor België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Greenpeace houdt de MV Greveno in het oog sinds begin februari. De milieu-organisatie heeft gezien dat het vrachtschip werd geladen dichtbij het nationaal park van Tanjung Puting, op het Indonesische deel van het eiland Borneo. Heel wat elementen wijzen op de verdachte herkomst van het hout. Greenpeace verwacht van de Belgische overheid dat ze er alles aan doet om meer klaarheid te bekomen over de exacte herkomst van deze lading. De milieuorganisatie rekent erop dat ons land alles in het werk stelt om in de toekomst een stop te zetten op de import van illegaal hout, zoals voorzien in het regeerakkoord van juli 2003. Een gelijkaardige vraag werd gesteld aan de Britse regering. Als we de biodiversiteit willen redden in de laatste oerbossen op aarde, dan is het dringend nodig om actie te ondernemen in de importerende landen. De lading van de MV Greveno wordt in België ingevoerd door Fepco, een agent (2) met hoofdzetel in Brussel.

Met het escorteren van de MV Greveno op Het Kanaal, wil Greenpeace de omvang van de illegale houtkap in Indonesië aan de kaak stellen. Het hout dat de MV Greveno transporteert, meer bepaald een lading multiplex, is afkomstig van de Ariabima Sari fabriek van de Korindo groep (3). De Ariabima Sari fabriek is gevestigd vlakbij het Tanjung Puting nationaal park, op het Indonesische deel van het eiland Borneo. Tijdens inspecties door de Indonesische overheid in 2002 en 2003 van de Korindo groep en enkele andere bedrijven, blijkt dat de Ariabima Sari fabriek illegaal hout heeft ontvangen. Verder blijkt uit documenten die door het bedrijf zelf aan het Bosbouwdepartement werden overhandigd, dat de Ariabima Sari fabriek in 2002 opereerde aan 165% van de volgens de Indonesische wetgeving toegelaten productiecapaciteit. In februari 2004 voerde de vloot van Greenpeace een observatiemissie uit in Indonesië. De bemanning van de Rainbow Warrior kon toen het laden van de MV Greveno documenteren. Tijdens de inspecties door de Indonesische overheid uit 2002 en 2003 bleek dat het bedrijf illegaal hout gebruikt. De boomstammen werden geleverd door zogenaamde "timber barons", waarvan algemeen geweten is dat zij illegaal hout kopen uit het Tanjung Puting Nationaal park. Maar sinds deze inspecties is door de Indonesische overheid nauwelijks nog actie ondernomen tegen Ariabima Sari fabriek. Er werd nog geen enkel gevolg gegeven aan het feit dat de fabriek in 2002 opereerde aan 165% van de volgens de Indonesische wetgeving toegelaten productiecapaciteit, wat blijkt uit documenten die de Korindo groep zelf overmaakte aan het Indonesische ministerie van bosbouw.

Nieuwe wetgeving op de sporen zetten, actie ondernemen in de importerende landen

Tijdens de Rainbow Warrior toer (4) van de voorbije weken verzamelde Greenpeace bij-komend bewijsmateriaal. Dat toont aan dat illegale houtkap in het Tanjung Puting Nationaal Park gewoon verder gaat. Tanjung Puting is een Biosfeer reservaat van de Verenigde Naties en is het grootste beschermde moerasbos in Zuid-Oost Azië. In het Nationaal park komen negen verschillende soorten apen voor, waaronder de met uitsterven bedreigde Orang Oetan (5).

Greenpeace koppelt aan haar acties tegen illegale houtkap enkele duidelijke politieke eisen. "De Europese Unie moet snel werken maken van nieuwe Europese wetgeving die de import van en handel in hout uit illegale houtkap kan bestrijden", aldus Veerle Dossche, verantwoordelijk bij Greenpeace België voor de bossencampagne. "Greenpeace wil in ieder geval dat de Britse, Belgische en Nederlandse overheden het verdachte hout in beslag nemen. In het Belgische regeerakkoord van juli 2003 stond dat illegaal gekapt hout van de Belgische markt moet worden geweerd. De Belgische overheid heeft hier de kans om haar woord in daden om te zetten", zegt Veerle Dossche, "namelijk door een onderzoek in te stellen naar de exacte herkomst van deze lading die op het punt staat om in België aan te komen."

Greenpeace vraagt dat de Belgische houtsector stopt met handel te drijven met bedrijven die in de illegaliteit werken. Gezien bijna 90% van de houtkap in Indonesië illegaal is, vraagt Greenpeace de bedrijven om voorlopig niet meer te handelen in Indonesisch hout, tenzij het een label draagt dat garandeert dat het afkomstig is van verantwoord beheerde bossen. Het FSC-label dus." Indonesië is één van de belangrijkste leveranciers van tropische multiplex op de Belgische markt.

In een recent artikel in Science magazine wordt bevestigd dat de omvang van bosvernietiging vaak wordt onderschat in de beschermde gebieden in Indonesië. Bijna 90% van de houtkap in Indonesië is illegaal. En de Indonesische minister van Bosbouw Prakosa bevestigde op een persconferentie op 11 maart 2004 dat de illegale houtkap in Indonesië "out of control" is.

Nergens ter wereld is de omvang van de bosvernietiging zo groot als in Indonesië: de afgelopen jaren werd jaarlijks een gebied ter grootte van België vernietigd. Als de bosvernietiging aan het huidige tempo blijft verdergaan, zullen volgens de Wereldbank de laaglandregenwouden in Kalimantan (6) tegen 2010 verdwenen zijn.

Illegale houtkap is wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de oerbossen. Het staat de evolutie naar verantwoord bosbeheer in de weg. Bovendien gaat illegale houtkap vaak gepaard met corruptie en leidt het tot sociale conflicten en schending van mensenrechten.

Noten aan de redacties

(1) Tilbury (nabij Londen) is de één van de belangrijkste havens in Groot-Brittannië voor de import van hout.

(2) Een agent is een bemiddelaar tussen de klant en de producent.

(3) Korindo is een Koreaans-Indonesisch bedrijf, met basis in Jakarta (Indonesië). De groep produceert onder meer multiplex en papier

(4) Voor en tijdens de duur van de 7e opvolgingsvergadering van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, voer de Rainbow Warrior in Indonesië om er de illegale houtkap in onder meer beschermde gebieden aan te klagen.

(5) De populatie van deze soort is met 90 percent verminderd gedurende de laatste eeuw en kan volgens recente berichten binnen twintig jaar verdwenen zijn.

(6) Kalimantan is het Indonesische deel van het eiland Borneo.

Onderwerpen