Bossen bedreigd - Vrijheid bedreigd

Spaanse regering vecht democratisch recht op geweldloos verzet aan

Persbericht - 26 juni, 2003
Madrid/Brussel, 26 juni 2003 - Greenpeace vroeg vandaag de vrijlating van het vlaggenschip van de organisatie, de Rainbow Warrior, die door de autoriteiten sedert 13 juni wordt vastgehouden in het Spaanse Valencia, na geweldloos protest tegen de invoer van illegaal en destructief hout. De Spaanse regering eiste van Greenpeace een som van 300.000 euro opdat het schip zou worden vrijgelaten.

"Dit is onrechtvaardig, verkeerd en absurd", zegde Uta Bellion, coördinator van de oerbossencampagne van Greenpeace. "Dit is blijkbaar de manier waarop de Spaanse overheid het protest wil stoppen tegen de invoer van hout uit de laatste oerbossen ter wereld. Ondertussen blijft het hout havens in Spanje en heel Europa binnenkomen, niets houdt het tegen."

Op 13 juni hebben vrijwilligers van Greenpeace zich vastgeketend aan het vrachtschip Honour, dat het omstreden hout vervoerde. Omwille van dit protest zijn de kapitein van de Rainbow Warrior, Joel Stewart, en vier andere actievoerders veroordeeld tot een totale boete van 630 euro.

Desalniettemin hebben de Spaanse autoriteiten een zaak ingespannen tegen de Rainbow Warrior. "Sedert de Franse reactie op het protest van Greenpeace tegen de kernproeven in Muroroa, heeft Greenpeace dit soort repressie niet meer meegemaakt" zegde Joel Stewart. "De Spaanse regering moet de echte criminelen die de oerbossen vernielen aanpakken, niet het democratisch recht op geweldloos verzet."

Greenpeace blijft erbij dat het nieuwe Actieplan van de Europese Commissie inzake 'Forest Law Enforcement Governance and Trade' (FLEGT) geen correct beeld geeft van de ernst van het probleem van illegale houtkap; het schiet ook tekort op het punt van implementatie van nieuwe wetgeving om de handel in illegaal gekapt hout te verbieden, terwijl dat juist van het grootste belang is. "Spanje speelt een belangrijke rol in het stopzetten van de handel in illegaal gekapt hout en zou zijn energie en middelen moeten toespitsen op het totstandkomen van degelijke wetgeving om de longen van de planeet te beschermen, niet op het vervolgen van mensen die beschikken over bewijsmateriaal en feiten" besloot Bellion.

De vernieling van de laatste oerbossen ter wereld ontneemt de lokale bevolking de middelen die ze nodig heeft om te overleven. Greenpeace voert campagne om de resterende oerbossen te beschermen door ecologisch duurzaam en sociaal verantwoord gebruik van het woud te promoten en door gebieden te beschermen. Bosgebieden worden beschermd in functie van de vrijwaring van hun biologische diversiteit en van hun natuurlijke -en de ermee gepaard gaande culturele- rijkdommen. Bij de inrichting ervan en bij het verdere beheer, worden traditionele landrechten beschermd -vooral die van inheemse volkeren. Ze worden beschermd tegen de aanleg van wegen en industriële activiteiten.

URL's :

* Schepen - De Rainbow Warrior : Meer informatie betreffende de Rainbow Warrior.

* Cyberactie - De Rainbow Warrior moet vrij : Stuur een e-mail naar de Spaanse Ambassade in België

* Forests - Rainbow Warrior : Read web logs, learn more about the crew, and track the Rainbow Warrior's progress through our Forests Crime Unit.

(26/06/2003)

Onderwerpen