Cameroon Forest Memorial: Vernietigd tropisch regenwoud te bewonderen op wandelpad in Nieuwpoort

Vlaamse overheid: gebruik alleen gecertificeerd hout in openbare werken

Persbericht - 7 juli, 2004
Nieuwpoort, 7 juli 2004 - Het Forum illegale houtkap (1) demonstreertvandaag in Nieuwpoort tegen het gebruik van verdacht hout bij derecente aanleg van een wandelpad langs de havengeul. Het forum nodigthet publiek uit om vandaag een bezoek te brengen aan het CameroonForest Memorial. Langsheen het wandelpad worden silhouetten vanbedreigde diersoorten getoond. Een tentoonstelling zet de verborgenzijde van de ontginning van het tropisch regenwoud in de kijker. Voor hetmeer dan één kilometer lange wandelpad is Afrikaanse Azobé gebruikt.Het tropische hardhout is onder meer geleverd door twee bedrijven, inKameroen betrokken bij roofbouw en illegale houtkap. De kans is reëeldat het hout illegaal is gekapt. Helaas zijn de werken in Nieuwpoort geenalleenstaand geval. Met dit evenement aan de kust stuurt het Forumillegale houtkap een duidelijke boodschap naar alle overheden: gebruikin openbare werken alleen hout uit verantwoord bosbeheer. Een grotepostkaart, gericht aan Vlaams formateur Yves Leterme, zet de eis krachtbij.

Cameroon Forest Memorial

Door het gebruik van verdacht hout, zijn de Vlaamse overheid en de stad Nieuwpoort (2) mee verantwoordelijk aan roofbouw in Kameroen. “Met het Cameroon Forest Memorial maken we aan politici en voorbijgangers duidelijk dat het anders moet´, zegt Veerle Dossche in naam van het Forum illegale houtkap. De organisaties hebben een grote postkaart opgesteld, gericht aan formateur Yves Leterme met de boodschap: “voor dit wandelpad werd tropisch regenwoud vernield in Kameroen. Gebruik hout met een FSC-label, gegarandeerd uit verantwoord bosbeheer.´ (3)

Cibec en TRC/Reef zijn de twee Nederlandse bedrijven die een deel van het hout leverden. Ze hebben een verleden van illegale kap in Kameroen. Zowel Cibec als TRC/Reef exploiteerden onder meer in 'Bakossiland´ in Kameroen, een bergachtige regio met een duizelingwekkende biodiversiteit. In de gebieden waar TRC/Reef exploiteerde, zijn verschillende illegale activiteiten vastgesteld zoals kappen buiten de grenzen van het vergunde kapgebied. En gebieden met een kapvergunning werden illegaal verplaatst. Cibec had op haar beurt heel wat sociale conflicten met de Bakossi, een inheems volk in het zuidwesten van Kameroen. Het bedrijf was ook volop betrokken in illegale activiteiten. Dit alles leidde tot zoveel juridische problemen, dat het bedrijf ondertussen gesloten is.

Overheid: voer de resoluties uit

Tot tweemaal toe heeft het Vlaams parlement de afgelopen jaren een resolutie goedgekeurd. Daarin werd de overheid telkens gevraagd om hout uit verantwoord beheerde bossen voor te schrijven en te gebruiken. Ook door haar samenwerkings­overeen­komst (4) met de gemeenten en provincies, geeft de Vlaamse overheid zelf een duidelijk signaal aan de lokale overheden: bij alle openbare werken moet hout uit goed beheerde bossen aangewend worden. Noch de lastenboeken voor de werken in Nieuwpoort, noch de uiteindelijke uitvoering van het project, stroken met de resoluties of de geest van de samenwerkingsovereenkomst.

De stad Nieuwpoort ondertekende de samenwerkingsovereenkomst in 2002 en gebruikte al FSC-gelabeld hout in enkele projecten. Een bewijs dat een andere aanpak mogelijk is. Specifiek voor waterwerken zijn verschillende tropische hardhoutsoorten met FSC-label op de markt, onder meer uit Brazilië. Waarom die niet gebruiken? “Helaas zijn de werken in Nieuwpoort geen alleenstaand geval´, aldus Veerle Dossche. Nog al te vaak is legaliteit en herkomst van hout gebruikt in overheidsprojecten onbekend. Ook tijdens vroegere werken in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap in Oostende, is hout geleverd door bedrijven betrokken bij roofbouw in Kameroen.

Het Forum illegale houtkap vraagt aan de Vlaamse politieke partijen dat de nieuwe Vlaamse regering effectief werk maakt van een groene aankooppolitiek. In de volgende regeerperiode mag alleen hout voorgeschreven worden uit verantwoord beheerde bossen. Het forum richt zich ook tot de andere overheden. Heel wat steden en gemeenten hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Vlaamse overheid. Ze hebben ook al projecten gerealiseerd met FSC-gelabeld hout. Toch wordt nog al te vaak hout van onbekende oorsprong gebruikt in openbare werken. Dat kan beter, veel beter.

Noten aan de redacties:

(1) Het Forum illegale houtkap bestaat uit 11.11.11, BBL, Greenpeace, Groenhart, Kwia-steungroep voor inheemse volken, Natuurpunt, Safier, VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen), VODO (Vlaams overleg Duurzame ontwikkeling), WWF.

(2) De werken aan de havengeul in Nieuwpoort zijn uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid (Administratie Waterwegen en Zeewezen). De Stad Nieuwpoort is partner in het project.

(3) Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) beoogt het verantwoord beheer van bossen door onafhankelijke certificering, waarbij het bosbeheer wordt getoetst aan een reeks sociale, economische en ecologische criteria. Het wordt gesteund door tal van regeringen, ondernemingen, verenigingen voor natuurbehoud en inheemse volkeren. Hout uit een bosgebied waar het beheer voldoet aan de FSC-criteria kan een FSC-logo krijgen. Daardoor heeft de consument de garantie dat het hout dat hij koopt niet heeft bijgedragen tot bosvernietiging of sociale conflicten. Tot op heden is FSC het enige betrouwbare internationale certificeringsysteem dat de ondersteuning krijgt van de milieubeweging.

(4) De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie kan afsluiten met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken, krijgen de lokale overheden financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. Sinds 1997 is een clausule in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen over het voorschrijven van hout uit verantwoord bosbeheer voor openbare werken.

'Wandelen in Nieuwpoort, plunderen in Kameroen´ gaat dieper in op de plundering van het regenwoud in Kameroen. En op de betrokkenheid van TRC/Reef en CIBEC bij de handel in illegaal hout. Het achtergronddocument is beschikbaar op www.greenpeace.be.

'

Onderwerpen