Canada: één derde van Grote Berenbos gered van houtkap

Toenmalig Greenpeace-activiste Marleen Van Poeck: “Een fantastisch gevoel, want hiervoor ben ik de gevangenis in gegaan”

Persbericht - 7 februari, 2006
Greenpeace is verheugd dat een derde van het unieke Grote Berenbos in Brits Columbia (Canada) beschermd wordt tegen verdere exploitatie door de houtindustrie. Deze beslissing komt er na meer dan tien jaar intens campagne voeren door Greenpeace en andere milieuorganisaties (1). In het verleden hebben meerdere Belgische organisaties bijgedragen aan de internationale bewustwording over het unieke karakter van dit ecosysteem, met name door het sturen van milieu-activisten en door het mobiliseren van de Belgische houtimporteurs. De overheid van Brits Columbia heeft zich er toe verbonden om in totaal twee miljoen hectare oerbos te beschermen - of ongeveer anderhalve keer de oppervlakte van Vlaanderen - en om de bosbouwpraktijken te verbeteren in de overige bosgebieden.

Het Grote Berenbos na tien jaar campagne van Greenpeace eindelijk gered!

"In 1997 trok ik samen met andere activisten naar het Grote Berenbos omer de kaalkap aan te klagen. Na een wekenlange strijd werden weopgepakt en gevangen genomen", zegt Greenpeace-vrijwilligster MarleenVan Poeck. "Het is een fantastisch gevoel om te zien dat onze actiesresultaat opleveren, want hiervoor ben ik acht jaar geleden degevangenis ingegaan (2). Het Grote Berenbos krijgt eindelijk debescherming die het zo dringend nodig heeft."

"De beslissing van de overheid van Brits Columbia is goed nieuws voorhet Grote Berenbos, dat aan een alarmerend tempo vernietigd wordt om tevoldoen aan de groeiende internationale 'honger' naar hout en papier,ja zelfs toiletpapier", stelt Veerle Dossche, bij Greenpeace Belgiëverantwoordelijk voor de bossencampagne. "Wereldwijd is er dringendnood aan een globaal netwerk van beschermde gebieden om hetvoortbestaan van de oerbossen te verzekeren. Dat werk kan vandaagbeginnen."

De afgelopen jaren zorgde de snelle vernietiging van het woud voorinternationale bezorgdheid en protest. Firma's zoals BBC WorldwidePublishing zetten druk op de houtkapbedrijven om de bossen tebeschermen. Meer dan 80 andere industriële groepen - waaronderMitsubishi Corporation en de Belgische Federatie van deHoutinvoerhandel - engageerden zich eind jaren negentig om geen houtaan te kopen uit het Grote Berenbos, als het moratorium op houtkap indat gebied niet zou worden gerespecteerd.

Het beschermde bos zal een veilige thuishaven zijn voor heel watbedreigde planten- en diersoorten zoals de grizzlybeer, de zwarte beeren de zeldzame witte Kermodebeer; net zoals voor de Amerikaansezeearend, de wolf en de wilde zalm. Ook unieke duizend jaar oudecederbomen en sparren maken deel uit van de vegetatie van het woud.

Ook voor de 25 inheemse volkeren die in het Grote Berenbos wonen, isdit goed nieuws. Zij liepen tenslotte voorop in de strijd voor hetbehoud van hun woud. Na jarenlang onderhandelen hebben ze hungoedkeuring gegeven aan dit plan, dat ook uitgaat van hun belangen.Hopelijk geeft het een enorme impuls aan de duurzame economischeontwikkeling van deze volkeren.

De overheid van Brits Columbia heeft zich nu concreet geëngageerd voor:

  • Het beschermen en vrijwaren van houtkap van 33% van het Grote Berenbos.
  • Het afbakenen van gebieden waar de belangen van de inheemse volkeren absolute voorrang zullen krijgen.
  • Het toepassen tegen 2009 van een ecologisch verantwoord bosbeheerin de overige bosgebieden (over een oppervlakte van 6,4 miljoenhectare) door inheemse volkeren en de houtkapindustrie.

"De aankondiging van vandaag is het startsein voor het behoud van hetCanadese oerbos en we zijn daarover zeer verheugd, maar van eencompleet succes is pas sprake als we ook 'op het terrein' echteveranderingen zien gebeuren", stelt Veerle Dossche beslist. "Greenpeacezal erover waken dat de overheid van Brits Columbia zijn engagementennakomt en de kans grijpt om van het Grote Berenbos een schoolvoorbeeldvan duurzaamheid te maken."

Greenpeace steunt een initiatief om 120 miljoen dollar bijeen tekrijgen om een nieuwe en gediversifieerde economie te ontwikkelen inhet Grote Berenbos, gebaseerd op natuurbehoud. Momenteel is er al 90miljoen dollar gevonden, waaronder 30 miljoen dollar van de overheidvan Brits Columbia. De Canadese federale overheid moet nog eenbijkomend bedrag van 30 miljoen dollar vrijmaken.

"De Belgische houtsector heeft in dit dossier een belangrijke rolgespeeld door druk uit te oefenen op de Canadese houtsector", zegtVeerle Dossche. "Wij hopen dat de Federatie van de Houtinvoerhandeleven krachtdadig zal optreden om andere oerbossen te beschermen, waarook ter wereld."

Notes:

1) De andere betrokken milieuorganisaties zijn: Forest Ethics, Sierra Club (BC Chapter) en Rainforest Action Network.

2) In maart '98 vond het proces plaats. Marleen Van Poeck werd veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf en twee jaar probatie. Ze zat effectief vijf dagen in de gevangenis en kreeg negen dagen elektronisch huisarrest.

Onderwerpen