Een laatste reddingsboei voor de diepe zeeën?

Greenpeace wil moratorium op sleepnetvisserij in internationale wateren. België neemt vooruitstrevend standpunt in.

Persbericht - 10 november, 2004
De projectie 'in open lucht' van een documentaire (1) over het unieke leven in de diepe zeeën. Dat heeft Greenpeace vandaag vertoond, vlak voor de ingang van het federale Ministerie van Leefmilieu, aan de Oratoriënberg in Brussel, in aanwezigheid van Bruno Tobback en Johan Van de Lanotte, respectievelijk federaal minister van Leefmilieu en van de Noordzee. Een enorme, deels onverkende, rijkdom aan biodiversiteit dreigt verloren te gaan door vernietigende industriële visserijpraktijken. Met zware sleepnetten ter grootte van een voetbalveld wordt de zeebodem leeggeschraapt. De wetenschappelijke wereld vraagt om een moratorium in te stellen op deze praktijken (2). Momenteel houdt de Europese Unie een poging tegen om binnen de Verenigde Naties tot een dergelijk moratorium te komen. Slechts een twaalftal landen (3) zijn betrokken bij de industriële diepzeevisserij en de Europese Unie alleen is goed voor 60% van de vangst. Daarom heeft Greenpeace de Belgische regering opgeroepen om zich duidelijk uit te spreken voor dit moratorium. Beide ministers waren aanwezig op de projectie en reageerden positief op deze vraag. Greenpeace is verheugd dat ons land een voortrekkersrol inneemt in dit dossier.

Greenpeace activisten springen op het sleepnet van een industriële EU diepzeevissersboot om te protesteren tegen de vernietiging van de diepe zeeën.

"Sleepnetten ter grootte van een voetbalveld, verzwaard met stalen rollen, worden over de bodem van de diepe zeeën geschraapt. Op die manier vernietigen ze alles wat ze op hun weg tegenkomen, inclusief oeroude koraalbossen en totnogtoe onbekende dier- en plantensoorten. Niemand weet hoelang het zal duren alvorens deze kwetsbare ecosystemen zich kunnen herstellen, en of dat überhaupt wel mogelijk is", aldus Wendel Trio, campagnedirecteur van Greenpeace.

Sleepnetten brengen ook tonnen bijvangst - zeeleven dat niet gewenst en niet verkoopbaar is -aan boord, wat dan achteraf dood of stervend opnieuw in zee wordt geworpen. Slechts elf landen zijn betrokken bij de industriële diepzeevisserij en de Europese Unie alleen is goed voor 60% van de vangst.

Meer dan 1.000 wetenschappers uit 60 landen hebben een publieke verklaring ondertekend waarin ze oproepen om een moratorium in te stellen op de sleepnetvisserij in internationale wateren. Greenpeace en een brede coalitie van leefmilieuorganisaties ijveren voor de aanvaarding van een resolutie rond een dergelijk moratorium binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Op 16 november wordt over deze resolutie gestemd. En voorlopig ziet het er naar uit dat de Europese Unie de zijde van de industriële vissers kiest en niet die van de biodiversiteit. Door dergelijke houding stevenen we wellicht af op een wetenschappelijke en ecologische ramp in de diepe zeeën.

"Wij hebben een vraag overhandigd tot ondersteuning van het moratorium aan Bruno Tobback en Johan Van de Lanotte, respectievelijk federaal minister van Leefmilieu en van de Noordzee; en aan Roland Moreau, directeur van het Ministerie van Leefmilieu. Wij verheugen ons over het vooruitstrevende standpunt dat beide ministers in deze kwestie innemen. Ons land zal elk initiatief ondersteunen om een moratorium in te stellen op de sleepnetvisserij in de diepe zeeën. Wij hopen dat andere landen dit standpunt zullen volgen", aldus Wendel Trio van Greenpeace.

Bekijk de mini-documentaire "Trawling the Deep"

(Engels gesproken)

Bekijk video Quicktime(26.7 MBytes)

Bekijk video Real(13.2 MBytes)

Bekijk video Windows Media (14.3 MBytes)

Noten

(1) It's life… but not as we know it. Do something before it's too late.

(2) http://www.mcbi.org/DSC_statement/sign.htm

(3) Volgende landen zijn betrokken bij de industriële diepzeevisserij: Spanje, Portugal, Frankrijk, Noorwegen, IJsland, Litouwen, Letland, Rusland, Japan, Nieuw-Zeeland en de Faroer Eilanden.

Onderwerpen