Geen nieuwe houtkap in Congolese regenwouden

Greenpeace wil dat internationale gemeenschap Congo helpt in zoektocht naar alternatieven voor industriële houtkap

Persbericht - 11 november, 2004
Kinshasa/Brussel, 11 november 2004 - Aan de vooravond van een grote internationale conferentie (1) over de toekomst van de Congolese regenwouden (Democratische Republiek Congo), dringt Greenpeace er bij de internationale gemeenschap op aan om de Congolese overheid te helpen de regenwouden te beschermen. Miljoenen mensen zijn voor hun bestaan afhankelijk van deze regenwouden. Greenpeace waarschuwt ervoor dat, zeker in een context van gebrek aan 'behoorlijk bestuur', de verdere uitbreiding van de industriële houtkap in Congo de corruptie en de sociale conflicten wellicht zal aanwakkeren en de vernietiging van de regenwouden zal toenemen (2). In plaats van nieuwe houtkapconcessies toe te kennen, zouden de Congolese overheid en de internationale gemeenschap beter de bestuurlijke reorganisatie van Congo ondersteunen. Het saneren van de houtsector en de zoektocht naar volwaardige alternatieven voor industriële houtkap zouden van deze hervorming volwaardig deel moeten uitmaken.

Bosbeheer in Afrika moet hervormd worden.

"De uitbreiding van de industriële houtkap in Congo is slecht nieuws voor het leefmilieu en de plaatselijke bevolking", zegt Filip Verbelen, bossencampaigner voor Greenpeace en specialist in Afrika. "Ervaring met andere landen in het Congobekken zoals Kameroen, toont duidelijk aan dat het erg moeilijk is om de veelvoudige negatieve impact van houtkap te controleren. Hoewel multilaterale instellingen zoals de Wereldbank ernstige voorwaarden stellen voor de bossector, steken ze vaak hun kop in het zand als de uitvoering ervan misloopt."

Met de terugkeer van de vrede in Congo, is de bossector in volle hervorming, met de steun van de Wereldbank en de FAO. De Congolese overheid ontwikkelt nieuwe wetgeving voor bosbeheer en natuurbehoud. Een proces is opgestart voor het opmaken van een 'landgebruiksplanning', en dat zal bepalend zijn voor het lot van de Congolese regenwouden.

In mei 2002, heeft de Congolese overheid beslist om een moratorium in te stellen op het uitgeven van nieuwe kapconcessies. Tussen mei 2002 en mei 2003 zijn jammer genoeg kapconcessies toegekend voor meer dan 6 miljoen hectaren, wat uiteraard in tegenspraak is met het moratorium. Zo worden alle pogingen ondermijnd om de bossector te hervormen. Greenpeace wil dat deze concessies geannuleerd worden. Het moratorium moet gehandhaafd worden totdat de overheid de bestuurlijke capaciteit heeft om de bossector op ordentelijke wijze te reguleren. Hier is eerst een duidelijke trendbreuk nodig. Bovendien moet bij de landgebruiksplanning de lokale bevolking ten volle betrokken worden.

Greenpeace vreest dat de industriële houtkap in Congo een dominante economische activiteit zal worden, zonder een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van de lokale gemeenschap. De Wereldbank voorspelt dat binnen tien jaar Congo de grootste Afrikaanse exporteur van tropisch hardhout kan worden. Tot 60 miljoen hectare regenwoud - twintig keer de oppervlakte van België - is potentieel geschikt voor houtkap.

"Experimenteren met de laatste intacte Afrikaanse regenwouden is uit den boze. Het is belangrijk dat de Congolese overheid en de donorgemeenschap nu eindelijk eens de realiteit onder ogen zien en de bijzonder negatieve ervaringen met de industriële houtkap in de rest van het Congobekken erkennen. Ze zouden beter hun inspanningen intensifiëren om alternatieven uit te werken voor de industriële houtkap. Alleen zo kunnen we de diversiteit en de rijkdom van de Congolese regenwouden beschermen, net als de mensen die van deze wouden afhankelijk zijn."

Notes: Noten voor de redactie (1) Op 13 november organiseert de Congolese overheid en de Wereldbank een grootschalig "Forest Forum" in Kinshasa over de hervormingen van de Congolese bossector. De vergadering volgt op een internationale donorconferentie die plaats vindt op 11 en 12 november.(2) In Congo komen nog regenwouden voor over een oppervlakte van zo'n 100 miljoen hectaren. Het vormt het tweede grootste regenwoud ter wereld na de Amazone, en is de meest diverse bosregio in Afrika. In het land komen drie van de vier soorten grote mensapen voor (chimpansee, Bonobo en Gorilla). En het herbergt zeldzame soorten zoals de okapi en de Congopauw, die nergens anders ter wereld voorkomen.

Onderwerpen