Greenpeace klaagt beknotting recht op actievoeren aan...

Spaanse regering bedreigt recht op geweldloos verzet

Persbericht - 2 juli, 2003
Brussel, 2 juli 2003 - Een 30-tal medewerkers van Greenpeace betoogden vandaag aan de Spaanse ambassade in Brussel om de arrestatie van het Greenpeace vlaggenschip de Rainbow Warrior aan te klagen. De organisatie vroeg aan de Spaanse ambassadeur om alles in het werk te stellen om het Greenpeace schip vrij te laten.

De Rainbow Warrior wordt sedert 13 juni door de Spaanse autoriteiten vastgehouden in de havenstad Valencia, na geweldloos protest tegen de invoer van illegaal en destructief hout. De Spaanse regering eist van Greenpeace een som van 300.000 euro opdat het schip zou worden vrijgelaten.

"Dit is onrechtvaardig, verkeerd en absurd", zegde Wendel Trio, campagnedirecteur van Greenpeace Belgium. "Dit is blijkbaar de manier waarop de Spaanse overheid het protest wil stoppen tegen de invoer van hout uit de laatste oerbossen ter wereld. Ondertussen blijft het hout havens in Spanje en heel Europa binnenkomen, niets houdt het tegen."

Op 13 juni hebben vrijwilligers van Greenpeace zich vastgeketend aan het vrachtschip Honour, dat het omstreden hout vervoerde. Omwille van dit protest zijn de kapitein van de Rainbow Warrior, Joel Stewart, en vier andere actievoerders veroordeeld tot een totale boete van 630 euro.

Desalniettemin hebben de Spaanse autoriteiten een zaak ingespannen tegen de Rainbow Warrior. "Sedert de Franse reactie op het protest van Greenpeace tegen de kernproeven in Muroroa, heeft Greenpeace dit soort repressie niet meer meegemaakt" zegde Wendel Trio. "De Spaanse regering moet de echte criminelen die de oerbossen vernielen aanpakken, niet het democratisch recht op geweldloos verzet."

Greenpeace blijft erbij dat het nieuwe Actieplan van de Europese Commissie inzake "Forest Law Enforcement Governance and Trade" (FLEGT) geen correct beeld geeft van de ernst van het probleem van illegale houtkap; het schiet ook tekort op het punt van implementatie van nieuwe wetgeving om de handel in illegaal gekapt hout te verbieden, terwijl dat juist van het grootste belang is. "Spanje speelt een belangrijke rol in het stopzetten van de handel in illegaal gekapt hout en zou zijn energie en middelen moeten toespitsen op het totstandkomen van degelijke wetgeving om de longen van de planeet te beschermen, niet op het vervolgen van mensen die beschikken over bewijsmateriaal en feiten" besloot Wendel Trio.

De vernieling van de laatste oerbossen ter wereld ontneemt de lokale bevolking de middelen die ze nodig heeft om te overleven. Greenpeace voert campagne om de resterende oerbossen te beschermen door ecologisch duurzaam en sociaal verantwoord gebruik van het woud te promoten en door gebieden te beschermen. Bosgebieden worden beschermd in functie van de vrijwaring van hun biologische diversiteit en van hun natuurlijke -en de ermee gepaard gaande culturele- rijkdommen. Bij de inrichting ervan en bij het verdere beheer, worden traditionele landrechten beschermd -vooral die van inheemse volkeren. Ze worden beschermd tegen de aanleg van wegen en industriële activiteiten.

Link :

* Cyberactie - De Rainbow Warrior moet vrij : Stuur een e-mail naar de Spaanse Ambassade in België

(02/07/2003)

Onderwerpen