Greenpeace stelt regering in gebreke: nucleaire noodplanning is verouderd en inadequaat

Persbericht - 5 april, 2013
Brussel, 5 april 2013 - Vanmiddag overhandigt een gerechtsdeurwaarder op vraag van Greenpeace België een ingebrekestelling aan de federale regering. Greenpeace stelt de overheid officieel in gebreke wegens nalatigheid om de bevolking afdoende te beschermen voor de gevolgen van een ernstige kernramp in Doel, Tihange of in één van de buitenlandse kerncentrales aan onze grenzen. Dit is schuldig verzuim.

België telt 21 kernreactoren binnen en vlakbij onze grenzen (1). Geen enkel ander land heeft kerncentrales zo dicht bij grote bevolkingscentra ingeplant (2). De regering, die volgens internationale conventies en nationale wetgeving verplicht is de bevolking te beschermen, faalt schromelijk in die opdracht.

Greenpeace analyseerde de bestaande federale en provinciale nucleaire nood- en interventieplannen en stelt vast dat deze in het beste geval een antwoord bieden op de effecten van een beperkt ongeluk met een geringe radiologische impact voor de omgeving. Na een ernstige kernramp daarentegen, dreigt het woongebied van honderdduizenden mensen dermate radioactief besmet te worden dat het onbewoonbaar wordt. De nucleaire noodplannen zijn hopeloos verouderd en bieden geen afdoende antwoord op de noodzakelijke evacuatie, opvang en herhuisvesting van deze gezinnen.

“De regering laat na lessen te trekken uit de dramatische ervaringen in Fukushima. Dit is schuldig verzuim en daarom laten we een deurwaarder officieel een ingebrekestelling overhandigen aan het regeringshoofd”, zegt Eloi Glorieux van Greenpeace België.

De officiële nucleaire noodplanzones, waarbinnen maatregelen worden voorbereid om mensen te evacueren, beperken zich tot een gebied van amper 10 km rond de kerncentrales. In Fukushima werd vrijwel onmiddellijk een zone van 20 km verplicht ontruimd, terwijl mensen tot op 30 km de aanbeveling kregen “vrijwillig” het gebied te verlaten. Sommige dorpen tot op 50 km moesten ook geëvacueerd worden. De Belgische noodplannen houden met deze werkelijkheid absoluut geen rekening en laten de bevolking na een ernstige kernramp aan zijn lot over. Een voorbeeld: het provinciale noodplan van Antwerpen voorziet vier opvangcentra voor geëvacueerden. Deze bevinden zich allemaal binnen een straal van 14 tot 20 km van de kerncentrale van Doel en zullen bij een ernstige kernramp zelf in besmet gebied liggen. 

“Het is een aberratie dat de regering de levensduur van de afgeleefde Tihange-1 reactor met nog eens tien jaar wil verlengen en overweegt om risicovolle reactoren met duizenden scheurtjes in het reactorvat opnieuw op te starten, terwijl ze het nalaat om effectieve nucleaire nood- en interventieplannen op te stellen”, zegt Glorieux.

Hier is duidelijk sprake van grove nalatigheid van de regering. Greenpeace België stelt daarom de regering in gebreke en dringt erop aan dat ze zo snel mogelijk alle noodzakelijke maatregelen neemt om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van een ernstige kernramp. Zolang er geen afdoende en ingeoefende rampenplannen zijn die het ganse grondgebied dekken, mag niet beslist worden om gevaarlijke reactoren als Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te starten of om Tihange 1 tien jaar langer open te houden.

 Lees hier het document van de ingebrekestellin.