Greenpeace voert campagne voor bescherming bossen in Nieuw Guinea

Greenpeace zet een Forest rescue station op in Papua Nieuw Guinea. Een vertegenwoordiger uit de regio komt getuigen op 9 en 10 maart in Brussel

Persbericht - 28 februari, 2006
Greenpeace lanceert vandaag een campagne voor de bescherming van de resterende oerbossen in Nieuw Guinea (1). Onder meer wordt een Forest Rescue Station in het oostelijk deel van het eiland – Papua Nieuw Guinea – opgezet, en meer specifiek op het grondgebied van de Kuni, aan het Murray meer. Een internationaal team van vrijwilligers zal vanuit deze basis de grenzen van het grondgebied van 3 lokale gemeenschappen – over een oppervlakte van 300.000 ha – identificeren, markeren en op kaart vastleggen. Dit zal leiden tot een betere bescherming van hun bossen tegen destructieve en illegale houtkap. Het gebied zal tevens een toonbeeld worden van ecoforestry. Greenpeace zal samenwerken met de inheemse volkeren die leven rond het Murray meer en met andere milieuorganisaties.

Nieuw Guinea is het tweede grootste eiland ter wereld. Het omvat hetderde grootste tropische regenwoud. Het eiland vormt een leefomgevingvoor duizenden planten en dieren. Heel recentelijk ontdekte eenexpeditieteam in het westen van Nieuw Guinea heel wat nieuwe soorten.Daarnaast is het eiland ook een enorm reservoir aan culturelediversiteit. Er zijn meer dan 1000 verschillende Papua-volkeren met elkhun eigen taal, hun eigen gebruiken en hun eigen kosmologie.

De bossen in Nieuw Guinea worden aan een snel tempo gekapt. Op PapuaNieuw Guinea zijn minder dan 1 % van de bossen op één of andere manierbeschermd. Elk jaar wordt meer dan een kwart miljoen hectare van deprimaire bossen vernietigd door houtkapindustrie. Dit komt nauwelijksten goede aan de lokale bevolking. "We willen duidelijk een boodschapuitsturen naar de houtkapbedrijven die hier het bos komen vernietigen"zegt Sep Galeva, van de Kuni. "Dergelijke bedrijven zijn hier nietwelkom. We willen kleinschalige houtkap met respect voor hetleefmilieu, en door de lokale landeigenaren zelf georganiseerd."

Op het ogenblik van de lancering van het forest rescue station, is ookhet Greenpeaceschip de Rainbow Warrior in Port Moresby, de hoofdstadvan Papua Nieuw Guinea, aangekomen. Het schip werd op een traditionelemanier verwelkomd door de traditionele landeigenaren. Na Port Moresbyzal de Rainbow Warrior tijdens zijn tocht illegale houtkap in de regiodocumenteren en duurzaam bosbeheer promoten.

Greenpeace zal in Europa eveneens werken rond de betrokkenheid van deEuropese maar ook Belgische industrie in de vernietiging van deregenwouden in Papua Nieuw Guinea. Heel wat hout van Papua Nieuw Guineakomt terecht in China en een deel ervan wordt vervolgens naar Europaverscheept onder de vorm van multiplex. Heel wat houtkap in Papua NieuwGuinea gebeurt illegaal en is vaak gelinkt met schending vanmensenrechten. Onder meer het Belgische bedrijf Fepco is op Europeesniveau een belangrijke verdeler van dit product.  

Op 9 en 10 maart komt Brian Baring, een vertegenwoordiger van de lokalegemeenschappen van Papua Nieuw Guinea naar België. Hij is beschikbaarvoor interviews met de pers. Veerle Dossche, bossencampaigner vanGreenpeace, zal tevens aanwezig zijn. Zij kan u informeren over de linktussen Papua Nieuw Guinea en de Europese industrie.

Diverse documenten over de situatie in Papua Nieuw Guinea zijnbeschikbaar op de website van Greenpeace. Vanaf 6 maart is een documentbeschikbaar over de link tussen de oerbossen in Papua Nieuw Guinea ende houtsector in België en Europa.

Foto- en videomateriaal over Papua Nieuw Guinea, de aankomst van deRainbow Warrior of het Global Forest Rescue Station is te verkrijgenbij de persdienst.

Notes: (1) Nieuw Guinea ligt ten noorden van Australië. Het eiland werd tijdens de kolonisatieperiode in twee gedeeld waarbij het westelijke deel in Nederlandse handen was en het oostelijke deel in Britse handen. In 1975 werd het oostelijke deel onafhankelijk onder de naam Papua Nieuw Guinea. Het westelijke deel werd tijdens de jaren '60 door Indonesië van Nederland overgenomen. Het eiland Nieuw Guinea omvat het derde meest belangrijkste tropische regenwoud op onze aarde en is het tweede grootste eiland ter wereld.

Onderwerpen