Greenpeace roept iedereen op bewust te kiezen voor groene stroom

Verschillende BV’s engageren zich om op te komen voor het klimaat

Persbericht - 22 september, 2006
vandaag stelde Greenpeace haar gids “Het is jouw energie, het is haar toekomst” voor. De gids, die gratis op 400.000 exemplaren verspreid wordt en ook <a href="http://www.greenpeace.org/groenestroom">online</a> beschikbaar is, geeft een klassement van elektriciteitsleveranciers die groene stroom aanbieden.

Bekende Walen en Vlamingen engageren zich om op te komen voor groene stroom. Vlnr: Alain Huber, Nic Balthazar Julos Beaucarne en Michel De Maegd.

Dat is stroom die opgewekt is door hernieuwbare energie: zon, wind, groene biomassa en kleinschalige waterkracht. Het is voor het eerst dat zo'n overzicht voor heel België wordt gegeven. Voor Greenpeace is de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (1) een uitgelezen kans om de groei van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en zo op te komen voor het klimaat. Greenpeace riep nogmaals op voor een energierevolutie. Die revolutie is gebaseerd op een betere beheersing van de elektriciteitsvraag (efficiënter en spaarzaam gebruik) en een heroriëntering van de energiebronnen (van kernenergie en fossiele brandstoffen zoals steenkool overschakelen naar eindeloos hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa).  Dat is een zaak van iedereen, zowel van politici als van individuele gebruikers. In juni heeft Greenpeace de ministers bevoegd voor energie en milieu op federaal en gewestelijk niveau al gewezen op de haalbaarheid van zo'n energie(r)evolutie (2).  Greenpeace vraagt hen vandaag om zelf een concrete inspanning te doen voor het behoud van onze planeet door op groene stroom over te schakelen in hun kabinet, hun administratie en thuis. Nic Balthazar en Lieve Blanquaert, de gebroeders Walschaerts van Kommil Foo en de muzikanten van Yevgueni hebben zich al geëngageerd om op groene stroom over te schakelen.

In de gids worden de basisregels van milieuvriendelijk electriciteitsverbruik uit de doeken gedaan. In de eerste plaats moet er spaarzaam met energie omgegaan worden. Op een termijn van 2 jaar kunnen maatregelen voor meer energie-efficiëntie in de huishoudens, de administratie, de bedrijven en de dienstensector het huidige elektriciteitsverbruik in België doen dalen met 12%. Wat er nog aan energie nodig is, moet milieuvriendelijk geproduceerd worden. Dat betekent concreet dat kernenergie en fossiele brandstoffen plaats moeten ruimen voor hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en biomassa.

"Wij hebben in aanloop van deze campagne verschillende personaliteiten aangesproken met de vraag of ze naar groene stroom wilden overschakelen", zegt Karen Janssens, verantwoordelijke voor de klimaat- en energiecampagne bij Greenpeace. "Ze waren enthousiast om via een eenvoudige daad hun steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Heel veel mensen willen zelf iets doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt biedt hiervoor een opportuniteit. Met de gids willen we elke gebruiker overtuigen dat hij/zij het verschil kan maken door bewust te kiezen voor groene stroom. Daarnaast bieden we een handig klassement van producenten om die keuze te vergemakkelijken. "

Het klassement van elektriciteitsproducenten werd opgesteld op basis van drie criteria: de energiemix van het product (hoe wordt de stroom geproduceerd?), de investeringen van de producent (in welk soort centrales investeert het moederbedrijf?) en de kwaliteit van dienstverlening inzake energie-efficiëntie (hoe en in welke mate sensibiliseert de producent omtrent energie en energiebesparing?). De elektriciteitsleveranciers werden over deze punten bevraagd en vervolgens opgedeeld in drie categorieën: groen, oranje en rood. De gids en het klassement zijn terug te vinden op www.greenpeace.be/groene stroom. Het klassement zal regelmatig geactualiseerd worden aan de hand van de evolutie in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt.

Met hun keuze voor groene stroom motiveren de Belgische huishoudens de groene elektriciteitsleveranciers en beïnvloeden ze zo de elektriciteitssector. Ter vergelijking, in Nederland zijn al nagenoeg de helft van de huishoudens overgeschakeld op groene stroom. Daarnaast geven ze een sterk signaal aan de overheid dat de problematiek van klimaatverandering hoogdringende maatregelen vraagt. En daar knelt vooralsnog het schoentje.

"België schiet nog steeds tekort op het vlak van maatregelen tegen klimaatverandering", licht Wendel Trio, campagnedirecteur bij Greenpeace, toe. "Daarom richten wij ons opnieuw tot de zes ministers (3) die bevoegd zijn voor energie en/of milieu. Wij vragen hen te kiezen voor groene stroom thuis en op hun werkplek. Op die manier kunnen ze tonen dat ze wel degelijk willen luisteren naar de bekommernissen van de burgers. De overheid heeft alle tools in handen om ervoor te zorgen dat België eindelijk de weg kiest van propere energie."

De persconferentie werd georganiseerd in het café de fiennes, een seminariecentrum dat duurzaam onderneemt en bezig is met de overschakeling naar groene stroom. Ook de Greenpeace-kantoren in Brussel zijn sinds twee jaar overgeschakeld op groene stroom. 

Gids en klassement van elektriciteitsleveranciers beschikbaar op www.greenpeace.org/groenestroom

Beeldmateriaal van de persconferentie beschikbaar in de late namiddag op

www.greenpeace.org/persbeelden

Noten voor de redactie:


(1) In Brussel kunnen individuele gebruikers vanaf 1 oktober kiezen voor een andere elektriciteitsleverancier. De contracten die voor 30 november getekend worden, zijn vanaf 1 januari 2007 van kracht, de contracten die na 30 november gesloten worden, zijn vanaf 1 maart 2007 van kracht. De huishoudens in Wallonië kunnen al sinds juli 2004 van toeleverancier veranderen als ze tenminste kiezen voor groene stroom. Vanaf januari 2007 zal ook hier de energiemarkt volledig vrijgemaakt zijn. Zowel in Brussel als in Wallonië kunnen mensen overschakelen door contact op te nemen met hun leverancier naar keuze. In Vlaanderen is de markt al vrijgemaakt sinds juli 2003,

(2) Het energiescenario en de samenvatting ervan zijn terug te vinden op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/BE-energierevolutie-samenvatting

(3) Bruno Tobback en Marc Verwilghen voor het federale niveau, Benoît Lutgen en André Antoine voor het Waals gewest, Kris Peeters voor Vlaanderen en Evelyne Huytebroeck voor het Brussels Gewest.

Onderwerpen