Het lot van de Tasmaanse oerbossen ligt ook in Belgische handen...

Bomaco, een houtimportbedrijf uit Zellik, mee verantwoordelijk voor vernietiging oerbossen in Tasmanië

Persbericht - 22 januari, 2004
<p>Onderhandelingen met Bomaco op dood punt, hoewel de biodiversiteit méér dan ooit nood heeft aan bescherming</p>Brussel, 22 januari 2004: Sinds meerdere weken is Greenpeace in onderhandeling met de Belgische importeur van "Tasmaanse eik" (gezaagd hout) (1). Deze commerciële benaming wordt gebruikt voor meerdere soorten eucalyptusbomen, afkomstig uit Tasmanië. In sommige valleien worden deze bomen wel een paar honderd jaar oud. Ze worden gebruikt door de papierindustrie én voor de productie van deuren en parket. De vernietiging van de laatste oerbossen in Tasmanië is een betreurenswaardige aanslag op de mondiale biodiversiteit.

Vanuit Tasmanië worden vooral kwalitatieve houtproducten geëxporteerd naar Europa. België speelt een belangrijke rol in deze uitvoer. De eucalyptussen uit Tasmanië worden in ons land verkocht als 'Tasmaanse eik'. Ze worden onder andere gebruikt voor de productie van parket en deuren.

In Maleisië start op 9 februari eerstkomende de opvolgingsvergadering van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) (2). Voor Greenpeace biedt deze internationale bijeenkomst - die veel weg heeft van een "Summit for life on Earth", de overheden een belangrijke kans om op grote schaal en concreet werk te maken van het behoud van de biodiversiteit. Wat op dit moment in Tasmanië (Australië) gebeurt, een eiland in het zuidelijke werelddeel, is een duidelijk voorbeeld voor wie zich het lot van de oerbossen aantrekt. Wij verwachten dan ook van de onderhandelaars in Maleisië dat ze zich inspannen voor de goedkeuring van een werkprogramma voor beschermde gebieden. Greenpeace heeft onderhandelingen gevoerd met de papierindustrie in Japan en met de houtimporteur uit de Vlaams-Brabantse regio. Deze onder-handelingen zijn momenteel in België op een dood punt beland.

Bomaco is klant van het Australische bedrijf Gunns LTD. In Tasmanië schuwt deze firma de destructieve praktijken niet, zoals kaalslag en afbranden van kaalvlakten. Ook het vergiftigen van wallabies en andere buideldieren is gebruikelijk. Hun vernietigende praktijken brengen de overblijvende 25 % oerbossen in Tasmanië in gevaar.

Greenpeace heeft de afgelopen weken onderhandelingen gevoerd met Bomaco. Centraal daarbij stond de vraag om de handel met dit Australisch bedrijf op te schorten. Bomaco wil tot op heden het probleem niet erkennen en dus is voor Greenpeace de dialoog op een dood punt beland. Greenpeace betreurt het standpunt van Bomaco, dat blijkbaar geen problemen heeft met de destructieve praktijken van Gunns LTD. Greenpeace België roept alle Belgische bedrijven op om de handel in Tasmaanse eik op te schorten.

Greenpeace verwacht van Bomaco dat zij een duidelijk signaal sturen naar Gunns en de Tasmaanse autoriteiten, waarin wordt gepreciseerd dat ze geen hout meer willen ontvangen uit waardevolle oerbossen die om ecologische redenen bescherming verdienen. Greenpeace en The Wilderness Society hebben een concreet voorstel over de te beschermen gebieden.

De Styx-vallei, waar een observatieplatform van Greenpeace werd opgericht en waar de Vlaamse Greenpeace-activiste Kristien Van Iseghem momenteel verblijft (3), is volgens Greenpeace en The Wilderness Society één van de te beschermen regio's. Tijdens het consultatieproces "Tasmania Together" kreeg de Tasmaanse bevolking de kans om zich uit te spreken over de toekomst van hun staat. Het resultaat was een duidelijke aanbeveling om de kaalkap te stoppen in ecologisch waardevolle gebieden - waaronder de Styx vallei. Als datum voor deze stop werd januari 2003 vooruitgeschoven. Bovendien heeft de overheid zich in de Regional Forest Agreement geëngageerd om 60 % van de overblijvende oerbossen te beschermen, en dit van elk bostype. De overheid slaagt er momenteel niet in om haar eigen engagementen uit dit akkoord na te komen.

Via de website www.oerbossen.be heeft Greenpeace in België handtekeningen verzameld voor de bescherming van de oerbossen. Deze handtekeningen zullen binnenkort overhandigd worden aan de Minister van Leefmilieu, Freya Van den Bossche. Zij zal aanwezig zijn op de opvolgingsvergadering van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Momenteel hebben al meer dan 60.000 personen zich uitgesproken voor de bescherming van de oerbossen.

Noten voor de journalisten:

Een compleet dossier over de situatie van de oerbossen in Tasmanië en de manier waarop deze worden geëxploiteerd, is beschikbaar op onze website www.greenpeace.be

1) «Tasmaanse eik», handelsnaam voor Eucalyptus regnans, Eucalyptus delegatensis en Eucalyptus obliqua. De Eucalyptus regnans behoort tot de hoogste loofbomen ter wereld.

2) Verdrag inzake Biologische Diversiteit, 9-20 februari 2004 - Kuala Lumpur/Maleisië. Greenpeace verwacht van de verschillende betrokken partijen - waaronder de Belgische overheid - dat zij een ambitieus werkprogramma goedkeuren voor de bestaande en nieuwe te creëren beschermde gebieden, waar ook ter wereld. Greenpeace verwacht eveneens dat de internationale gemeenschap voldoende financiële middelen ter beschikking stelt om dit programma ook concreet uit te voeren.

3) Op de website www.greenpeace.be is meer info te vinden over de activiteiten van Greenpeace in Tasmanië. Kristien Van Iseghem, die zich bevindt op een observatieplatform in een Eucalyptusboom op 65 meter hoogte, kan gecontacteerd worden via de persdienst ().

Onderwerpen