Verbod op “fout hout” weer een stap dichterbij

Persbericht - 22 april, 2008
Milieuorganisaties WWF en Greenpeace zijn blij met de beslissing van het Europese Parlement om strengere regels op te stellen die illegaal hout moeten weren van de Europese markt. Volgens het resultaat van de stemming van vandaag zullen alle bedrijven in de houtketen informatie moeten geven over de herkomst van de producten die ze in de Europese Unie, wereldwijd een van de belangrijkste markten voor houtproducten, verhandelen.

"Illegale houtkap is een van de hoofdoorzaken voor de toenemende vernietiging van waardevolle tropische bosgebieden en ontneemt lokale gemeenschappen een belangrijke inkomstenbron", zegt Sabien Leemans van WWF. "Als grote producent en importeur van hout moet de Europese Unie een sleutelrol spelen voor de bescherming van bossen wereldwijd. Het is logisch dat bedrijven moeten kunnen bewijzen dat het hout dat ze verkopen legaal is en het leefmilieu en de rechten van de lokale bevolking respecteert. Daarnaast zijn ook sancties nodig, voor de bedrijven die zich niet aan de regels houden."

Wereldwijd verdwenen tussen 1990 en 2005, 13 miljoen ha natuurlijk bos per jaar, vooral in de tropen. De dringendheid van een strenge Europese wetgeving blijkt ook uit de stijgende vraag naar hout en houtproducten. Volgens recente gegevens van de VN zal de vraag naar papierproducten in Europa met 80%  toenemen tegen 2030.

Naar schatting is momenteel nog 19 % van de Europese houtimport afkomstig van illegale houtkap. "Deze illegale bosexploitatie leidt tot het verlies van biodiversiteit en speelt een belangrijke rol in de klimaatverandering", zegt An Lambrechts van Greenpeace. "Bijna 20 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van ontbossing."

Het debat voor een Europese regelgeving voor hout startte meer dan 5 jaar geleden en is nu in een cruciale fase aanbeland. WWF en Greenpeace dringen er op aan dat de Europese Landbouwraad, die in juni in Luxemburg samenkomt, het standpunt van het Europees Parlement volgt en nog voor het einde van het jaar een strenge wetgeving goedkeurt om de handel in illegaal hout te stoppen. Ook de Europese burgers willen dit. Uit een recente enquête van WWF en Friends of the Earth blijkt dat 92 % van bevraagde burgers uit 14 landen, willen dat er een strenge Europese houtwetgeving wordt ingesteld. Als de wet in juni aangenomen wordt, zullen de nieuwe maatregelen in 2010/2011 van kracht worden.

Notes: · Een recente enquête van WWF en Friends of the Earth bij Europese burgers uit 14 landen, toont aan dat:- 93% van de bevraagden het belangrijk vindt dat hout en houtproducten die in Europa verkocht worden, legaal geoogst en verhandeld worden;- 92% het belangrijk vindt dat er een Europese houtwetgeving wordt ingesteld en- 75% niet gelooft of niet weet of alle houtproducten die in Europa verkocht worden op een legale manier gekapt of verhandeld werden.De enquête kan geraadpleegd worden op http://assets.panda.org/downloads/wwf_foe_poll_factsheet.pdf· Het VN-rapport "State of the World’s Forest 2009" is beschikbaar op http://www.fao.org/docrep/011/i0350e/i0350e00.HTM· Een WWF-rapport schat dat 16 tot 19 % van de houtimport in de Europese Unie in 2006 afkomstig was van illegale bronnen, wat neerkomt op 26,5 tot 31 miljoen kubieke meter.· Meer informatie over de relatie tussen ontbossing en klimaatverandering is beschikbaar op http://www.greenpeace.org/forestsforclimate · WWF is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met bijna 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.

Onderwerpen