Levensduurverlenging kerncentrales is een gevaarlijk experiment

Persbericht - 26 april, 2010
Precies 24 jaar na de kernramp in Tsjernobyl herinnert Greenpeace aan de risico's van ouder wordende kerncentrales. Wereldwijd is er amper ervaring met reactoren ouder dan 40 jaar en ieder jaar neemt het aantal scenario's voor mogelijke ongevallen in onze kerncentrales toe. De centrales tot 50 jaar openhouden is een ongekend gevaarlijk experiment, besluit Greenpeace in een rapport over de risico's van levensduurverlenging.

De Belgische kerncentrales kregen van de ingenieurs bij de bouw oorspronkelijk
een ontwerpleeftijd mee van 30 jaar. Volgens de huidige wet op de kernuitstap
moeten ze echter pas na 40 jaar gesloten worden. De regering Leterme wil nu de
levensduur van de drie oudste reactoren (Doel 1, Doel 2, Tihange 1) nog eens
met 10 jaar verlengen, zodat ze 50 jaar in dienst blijven.

"Dit komt neer op een risicovol nucleair experiment, want wereldwijd is slechts
2% van alle operationele commerciële reactoren net iets ouder dan 40 jaar. Met
reactoren van 50 jaar oud is al helemaal geen ervaring", zegt Eloi Glorieux,
campagneverantwoordelijke Energie bij Greenpeace.

Het Greenpeacedossier toont aan dat ieder jaar het aantal scenario's voor
ongevallen in verouderende kerncentrales toeneemt. Onze westerse, tweede
generatie-reactoren (zoals die van Doel en Tihange) vertonen tal van technische
onvolmaaktheden. Bijna dagelijks vinden wereldwijd in gelijkaardige
kernreactoren kleine en middelgrote incidenten plaats. In sommige gevallen,
zoals in 2002 in de Davis Besse-kerncentrale in Ohio, werd een grote kernramp
op het nippertje en eerder toevallig vermeden.

Vanaf ongeveer 20 jaar beginnen zich verouderingsverschijnselen in de reactor te
manifesteren. Een aantal van hen ontstaat in de binnenstructuur van materialen
of in delen die moeilijk bereikbaar zijn, waardoor ze bij inspecties moeilijk
te detecteren zijn. Het grootste risico schuilt in het samengaan van
verscheidene onmogelijk te vatten combinaties van diverse
verouderingsfenomenen. Vroeg of laat kunnen ze onaangekondigd leiden tot het
falen van cruciale veiligheidscomponenten.

Het personeel in onze kerncentrales en de Belgische nucleaire toezichthouders
voeren veiligheid ongetwijfeld hoog in het vaandel, maar dit kan de risico's
van veroudering niet uitsluiten.  Bovendien wijzen inspecties in opdracht van
het FANC op een erosie van de veiligheidscultuur.(1)

De vermeende "renaissance" van kernenergie blijkt in Europa niet meer te zijn
dan een luchtbel. De twee enige nieuwe reactoren die na de kernramp in
Tsjernobyl in de vrijgemaakte energiemarkt van de EU werden besteld een in
Finland en een in Frankrijk zijn uitgedraaid op een economisch en technisch
fiasco. Het Greenpeacedossier toont aan dat tussen 2000 en 2009 in de EU er
netto voor meer dan 65.000 MW aan windenergie en ruim 13.000 MW aan zonnestroom
bij kwam, terwijl het geïnstalleerd vermogen aan kernenergie er met 7.200 MW op
achteruit ging.

Bij gebrek aan realistische perspectieven om nieuwe kerncentrales te bouwen
stelt de nucleaire lobby in ons land alles in het werk om de bestaande
kerncentrales langer open te houden. Premier Leterme en minister van Energie
Magnette lijken de nucleaire sector op hun wenken te bedienen, stelt Eloi
Glorieux van Greenpeace. De superwinsten worden doorgesluisd naar de
aandeelhouders van Suez-GDF/Electrabel in Parijs, maar de risico's blijven voor
de Belgische bevolking.

Greenpeace roept de huidige en de volgende regeringen op de bestaande wet op de
kernuitstap te respecteren en de drie oudste kernreactoren zoals gepland in
2015 te sluiten.Gegevens van energieregulator CREG bevestigen dat er voldoende
vervangcapaciteit is om de sluiting van die drie (van de zeven) kernreactoren
probleemloos op te vangen.(2)

U kunt het volledige Greenpeacedossier raadplegen op "Russische roulette: Risico's van
levensduurverlenging van kerncentrales
"

Voetnoten

(1) Zo maakt het auditrapport over de kerncentrale van Tihange, dat werd
opgesteld in oktober 2004 door de Association Vinçotte Nucléaire (AVN) in
opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), volgende
opmerking: AVN heeft een aantal evenementen gedetecteerd die, alhoewel ze
individueel niet altijd even sig¬nificant zijn, toch wijzen op een erosie van
de veiligheidscultuur voor de site van Tihange en waardoor de uitbating van de
installaties op de site, volgens AVN, niet meer met het gepaste niveau van
veiligheid gebeurt en dat het niet onmogelijk is dat de tekortkomingen in de
organisatie tot een verdere degrada¬tie leiden met mogelijk een ongeval tot
gevolg.

(2) Zie Gemix-studie, bijlage 4, p. 69 tot 82. De Gemix- studie bevat een lijst
van alternatieve energieprojecten die reeds groen licht kregen en waarvan het
volgens de CREG zeer waarschijnlijk is dat ze er komen. Deze projecten van
moderne stoom- en gascentrales, hernieuwbare energie en
warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn ruim voldoende om de geplande sluiting
van de drie oudste kernreactoren op te vangen.

Onderwerpen