Melk produceren zonder ggo's!

Greenpeace trekt naar centrale zetel van Carrefour in België

Persbericht - 16 december, 2005
Een twintigtal actievoerders van Greenpeace hebben deze ochtend zowel de ingang van de winkel als de kantoren van Carrefour in Evere (1) aangekleed met grastapijten. Verscheidene vrijwilligers, voorzien van namaak-koeienkoppen, hebben informatieve pamfletten uitgedeeld aan de klanten. Met de actie wil Greenpeace de directeuren van de distributieketen attent maken op de problematiek van soja, die verwerkt wordt in het rantsoen van melkvee. Volgens Greenpeace is het perfect mogelijk om soja te vermijden door de teelt van lokale eiwitten te stimuleren, zoals gras-klaver. Greenpeace verzoekt Carrefour om van de zuivelgroep Campina - één van de belangrijkste leveranciers voor zijn eigen huismerken - veevoeder zonder soja te eisen. Greenpeace richt dit verzoek trouwens tot de ganse melksector.

De industriële teelt van - al dan niet ggo - soja, op grote schaal inLatijns-Amerika toegepast, is momenteel één van de voornaamste motorenvan de ontbossing. Greenpeace heeft in juni 2005 een rapportuitgebracht, gericht aan de Belgische landbouwers en de melksector.Daarin wordt de haalbaarheid van veevoeder zonder soja beschreven (2).Dat rapport kwam onder andere tot stand met medewerking van de externebedrijfsadviseur Wim Govaerts. Het toont zonder meer de economischerendabiliteit aan van dit alternatieve en natuurlijke dieet voormelkkoeien.

"De eis die we deze ochtend tot Carrefour richten is dus perfecthaalbaar", stelt Karen Simal, bij Greenpeace verantwoordelijk voorde ggo-campagne. "En niet alleen het milieu wint erbij, maar ook deBelgische landbouwers. Wie koeien voedert met gras en klaver stimuleertde lokale landbouw, voorkomt afhankelijkheid van multinationals doorgrootschalige ggo-teelten en garandeert de economische rendabiliteitvan zijn bedrijf. Bovendien kunnen de landbouwers zo een belangrijkebijdrage leveren aan het tegengaan van ontbossing in landen zoalsArgentinië of Brazilië."  

De voorbije maanden heeft Greenpeace aan Campina gevraagd om hetrantsoen aan te passen van de koeien die melk leveren aan het bedrijf.Tot op heden is de zuivelgroep, die producten verkoopt in verschillendeEuropese landen, geen enkel concreet engagement aangegaan. Campinaprofileert zich nochtans als een bedrijf dat de impact van zijnproductie op het milieu wil verminderen (3).

Karen Simal: "In het verleden heeft Carrefour, net als anderegrootwarenhuizen in België, zijn lastenboeken aangepast om ggo's teweren uit consumptieproducten. Nu het gaat over de aanwezigheid vanggo's in dierenvoeder, verschuilt iedereen zich achter een hiaat in deEuropese regelgeving. Maar de milieuproblemen zijn er niet minder reëelom: ontbossing, verhoogd pesticidengebruik, verminderdebodemvruchtbaarheid..."

Volgens deze regelgeving is het etiketteren niet nodig van producten,afkomstig van dieren  gevoederd met  ggo's. Zo blijven er ggo'sbinnendringen in de voedselketen, terwijl de consument het niet eensbeseft.

Notes:

1) Respectievelijk op het gelijkvloers (winkel) en op de eerste verdieping (kantoren)

2) Het rapport ‘Zuivere melk’ (2 delen) is beschikbaar via het persbericht http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/releases/klavertjevier (en klik op 'gerelateerde rapporten')

3) Zie: http://www.campina.be

Onderwerpen