Greenpeace voert luid actie tegen kernenergie bij de ministerraad

Persbericht - 9 oktober, 2009
“Bericht aan de bevolking. De sluiting van de drie oudste kernreactoren loopt een vertraging op van vermoedelijk 10 jaar. De regering verontschuldigt zich, maar hier stelt kernenergie de wet.” Die boodschap in naam van premier Van Rompuy liet Greenpeace vrijdag door de luidsprekers schallen aan de Wetstraat 16, waar op dat ogenblik de ministerraad plaatsvond. De opschorting van de kernuitstap brengt onze langetermijnenergiebevoorrading in gevaar door groene energie te blokkeren.

Volgende week treedt de regering met haar beleidsverklaring naar buiten. Verwacht wordt dat ze zich positief zal uitspreken over het 10 jaar langer dan gepland openhouden van de drie oudste kerncentrales in ons land. Volgens de wet op de kernuitstap moeten die in 2015 dicht, maar recent krabbelde energieminister Paul Magnette (PS) terug. Hij schermt met de resultaten van de GEMIX-studie, waaruit volgens hem blijkt dat met de geplande kernuitstap de bevoorrading in het gedrang komt.  

Magnettes lezing van de studie is enkel budgettair ingegeven, want het sluiten van de oudste kernreactoren tegen 2015 is haalbaar, zoals de cijfers uit de GEMIX-studie duidelijk aantonen. "De studie bevat een lijst van alternatieve energieprojecten die reeds groen licht kregen en waarvan het volgens de CREG zeer waarschijnlijk is dat ze er komen. Deze projecten van hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppelingsinstallaties en moderne stoom- en gascentrales zijn ruim voldoende om de geplande sluiting van de drie oudste kernreactoren op te vangen" verklaart Jan Vande Putte, energiespecialist bij Greenpeace (1).

Het probleem met de GEMIX-studie is dat die uitgaat van een onrealistisch sterke stijging van het energieverbruik. Dat scenario is al twee jaar achterhaald door de financiële crisis. Bovendien houdt ze geen rekening met energie-efficiënte maatregelen, die ze nochtans een groot potentieel toedicht en die op korte termijn (en zonder verlies aan comfort) het energieverbruik kunnen doen dalen. Ook de internationaal erkende energiedeskundige Eichhammer, één van de GEMIX-experts, distantieert zich van de politieke conclusies van de studie en onderstreept dat een Belgische kernuitstap vanaf 2015 mogelijk blijft (2). Het potentieel aan op korte termijn realiseerbare energiebesparingsmaatregelen is in ons land volgens Eichhammer voldoende groot om de drie oudste kerncentrales in 2015 overbodig te maken. Waarop wacht de regering om volop hier op in te zetten?

De regering hoopt jaarlijks honderden miljoenen euro van uitbater Suez-Electrabel los te weken, in ruil voor het langer openhouden van de centrales. Daarom schermt Magnette nu met zogenaamde bevoorradingsproblemen, die er niet hoeven te zijn als de regering nu kiest voor een slim energiebeleid. "Door de kerncentrales langer open te houden, creëert de regering juist een probleem voor onze energiebevoorrading op lange termijn. Projecten die nu in de steigers staan, dreigen te worden afgeblazen als de regering resoluut voor kernenergie kiest", verduidelijkt Vande Putte.

Het zal uiteindelijk de consument zijn die het gelag betaalt. Want de keuze voor kernenergie zal niet leiden tot een lagere elektriciteitsprijs. Integendeel, het langer openhouden van de centrales verhindert de ontwikkeling van en de investeringen in hernieuwbare energie, en Electrabel krijgt in ruil een feitelijk monopolie op de Belgische energiemarkt. Dat zoiets nog nooit tot lagere prijzen heeft geleid, is een economisch basisprincipe. Electrabel heeft als monopolist de afgelopen decennia de hoogste energieprijzen aan de consument aangerekend. "Wie gelooft er nu nog dat een bestendiging van dit monopolie plots tot een prijsdaling zal leiden?", vraagt Vande Putte zich af.

Notes: 1) Zie Gemix-studie, bijlage 4, p. 69 tot 822) Zie Gemix-studie, bijlage 2, p. 61

Onderwerpen