Kernuitstap terugschroeven: de doodsteek voor hernieuwbare energie

Persbericht - 30 september, 2009
De regering is bereid de kernuitstap in de etalage te zetten en illustreert daarmee treffend haar kortzichtige visie op onze energietoekomst. De kerncentrales langer openhouden bedreigt de vrije ontplooiing van hernieuwbare energiebronnen. Het gecentraliseerde model voor de elektriciteitsproductie in België zal uitsluitend Suez-Electrabel ten goede komen.

De kerncentrales langer openhouden om het gat in de federale begroting te dichten versterkt alleen maar het feitelijke monopolie dat Electrabel, ondanks de liberalisering van de Belgische elekriciteitsmarkt, geniet en schaadt de concurrentie tussen de stroomproducenten. Het vooruitzicht dat de electriciteitsprijzen zouden dalen, ligt zo aan diggelen.

"De producenten van hernieuwbare energie worden nog steeds gediscrimineerd. Ze hebben nooit kunnen profiteren van de voordelen die Electrabel kreeg bij het bouwen van de kerncentrales. Hoe kunnen we in die omstandigheden aan de Belgische consumenten stroom aanbieden die tegelijk groener en goedkoper is?", vraagt Marc-Olivier Herman, campagnedirecteur van Greenpeace.

"De kerncentrales langer openhouden bedreigt de toekomst van hernieuwbare energie", stelt Jan Vande Putte, energie- en klimaatexpert bij Greenpeace. "België is bijzonder gunstig gelegen voor offshore windenergie. Als onze regering de juiste beslissingen neemt en we ons inpluggen op een elektriciteitsnetwerk op zee dat nu op Europees niveau gepland wordt, krijgen we toegang tot een elektriciteitsproductie met een gigantisch potentieel. Als windenergie zich verder ontwikkelt zoals de voorbije tien jaar, dan zullen er in 2030 periodes zijn dat tot 100% van de elektriciteit in ons land door wind geleverd kan worden. De kerncentrales zullen hopeloos in de weg staan."

Door de kernuitstap ter discussie te stellen, schuiven Herman Van Rompuy en zijn ploeg het sluiten van de kerncentrales op de lange baan. Door centrales die gebouwd zijn om 30 jaar mee te gaan 50 jaar te laten draaien, verhogen de veiligheidsrisico's en komt onze stroomvoorziening in het gedrang. "Als er omwille van acute technische problemen een reactor als Tihange 1 (wettelijk stilgelegd in 2015) ongeanticipeerd moet sluiten, verliest België in een klap 10% van zijn bevoorrading. Dat risico geldt eveneens voor Doel 1 en Doel 2, concludeert Vande Putte."

Momenteel overschrijdt de vervangcapaciteit van reeds vergunde en in aanbouw zijnde installaties ruimschoots de capaciteit van de drie reactoren die volgens de kernuitstapwet in 2015 als eerste worden stilgelegd. Dat wordt bevestigd door een lijst van netbeheerder Elia (1).

"Alles wijst erop dat Electrabel - vandaag onderdeel van de Franse holding Suez - het betalen van een nucleaire rente ziet als een comfortabele manier om te blijven stroom opwekken in reeds lang afgeschreven centrales."

Enkele maanden geleden liet Greenpeace door een gespecialiseerd advocatenbureau een concreet plan uitwerken om de onrechtmatige historische winsten van Electrabel te recuperen en die volledig te investeren in hernieuwbare energie, terwijl de kerncentrales geleidelijk gesloten worden zoals voorzien in de kernuitstapwet.

Notes: Tegen 2015 moeten in België de bestaande alternatieve projecten volstaan om de sluiting van de drie eerste kernreactoren mogelijk maken.Zie website Elia, “Vooruitzicht van de evolutie van het productievermogen”: http://www.elia.be/repository/pages/cf8194b2a73246eaacf47c2db686d73d.aspxDeze tabel toont aan dat er zelfs zonder de -milieuonvriendelijke- projecten voor nieuwe steenkoolcentrales – voldoende nieuwe projecten zijn om de capaciteit van de drie kernreactoren die in 2015 zullen sluiten op te vangen.

Onderwerpen