'Stop wereldwijde druk op bossen'

'Ambassadeurs voor de Bossen' roepen uitgevers op om voortaan boeken te drukken op bosvriendelijk papier

Persbericht - 6 november, 2004
Antwerpen, 6 november 2004 - Ongeveer vijftig Vlaamse auteurs (1) worden 'Ambassadeur voor de bossen'. Op de Antwerpse boekenbeurs, dé manifestatie van boekenminnend Vlaanderen, hebben vandaag een aantal van deze auteurs zoals Marc de Bel, Karel Verleyen, Linda Van Mieghem, Luc Vankrunkelsven, Nic Balthazar, Willy Schuyesmans en Anne Provoost plechtig hun engagement ondertekend. De auteurs roepen de Vlaamse boekensector op om voortaan boeken te drukken op bosvriendelijk papier. Bosvriendelijk papier is gerecycleerd papier en/of papier met het FSC-label (2). De auteurs bevinden zich in goed gezelschap: de campagne van Greenpeace wordt gesteund door niemand minder dan Isabel Allende. Zij lanceerde daarom haar nieuwe boek 'El Bosque de los Pigmeos' op bosvriendelijk papier. De boekensector heeft een verantwoordelijkheid, want wereldwijd staan bossen nog altijd onder grote druk. Maar liefst veertig procent van de industriële houtkap is bestemd voor de papiersector. De Finse papierindustrie bijvoorbeeld verwerkt nog altijd hout uit de laatste Finse oerbossen, die op de rand van verdwijnen staan. 'Leesgenot in 130 standjes'? Ja graag, maar dan liefst op bosvriendelijk papier. Want pas dan is het zorgeloos genieten…

Vlaamse schrijvers worden bossenambassadeur in het kader van de Greenpeace bossencampagne. Schrijver Marc Van Bel engageert zich als bossenambassadeur.

De kinderen van de 5e klas van de Gemeentelijke Basisschool van Sleidinge hebben vandaag een duidelijke boodschap gebracht aan de auteurs en uitgevers: "Gebruik meer gerecycleerd papier zodat wij ook bosvriendelijk kunnen lezen. Want wij lezen graag boeken, maar dan liefst zonder dat ze de bossen in de wereld vernietigen."

De afgelopen weken hebben al ongeveer vijftig Vlaamse auteurs zich geschaard achter de boekencampagne van Greenpeace. Zij erkennen dat het gebruik van meer gerecycleerd papier in de boekensector een bijdrage kan leveren aan bosbehoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.

Als 'Ambassadeur voor de Bossen' zullen de Vlaamse auteurs zich actief inzetten om hun volgende boeken op bosvriendelijk papier uit te geven. Ze willen hun uitgever aanmoedigen om geleidelijk over te schakelen op bosvriendelijk papier.

Ze staan daarmee niet alleen, want ook wereldwijd vindt de campagne van Greenpeace ingang. Nog maar een paar weken geleden lanceerde Isabel Allende haar boek 'El Bosque de los Pigmeos' op FSC-gelabeld papier. De pocketeditie van 'Het Bos van de Pygmeeën' verscheen zelfs op 100% gerecycleerd papier. "Ik engageer mij net als andere auteurs overal ter wereld, en roep de uitgeversector op niet bij te dragen tot de vernietiging van de bossen wereldwijd", aldus Isabel Allende, "en dus milieu- en sociale criteria te hanteren bij de aankoop van papier. Dit is geen irrationele vraag, integendeel, een aankoopbeleid voor papier met respect voor het milieu, komt ons allen ten goede … Ik geef daarom mijn enthousiaste ondersteuning voor de boekencampagne van Greenpeace.."

Bossen spelen een belangrijke rol in het behoud van fauna en flora en voor het levensonderhoud van inheemse volkeren. Toch worden elk jaar miljoenen hectaren bos gekapt. "Veertig procent van de industriële houtkap is bestemd voor de papiersector", zegt Veerle Dossche, bij Greenpeace verantwoordelijk voor de bossencampagne. "De vraag neemt ook toe. Geschat wordt dat tussen 1995 en 2020 op wereldschaal de productie in pulp-, papier- en uitgeverssector zal stijgen met 77%."

Notes: 1. De auteurs die vanaf nu optreden als 'Ambassadeur voor de bossen' zijn: Marc de Bel, Anne Provoost, Karel Verleyen, Herr Seele, Nic Balthazar, Koen Peeters, Willy Vandoorselaer, Stefan Boonen, Linda Van Mieghem, Luc Vankrunkelsven, Willy Schuyesmans, Joris Denoo, Patrick Lagrou, Patrick Cornillie, Hilde Vandermeeren, Wim Vromant, Joan Hus, Mario Demesmaeker, Griet Musschoot, Diane Broeckhoven, Rachel Frederix, Chris Versteylen, Yennik Meert, Dirk Bracke, Koen D'Haene, Ianka Fleerackers, Ina Vandewijer, Siska Goeminne, Herman van Campenhout, Dirk Dobbeleers, Anne Westerduin, Dirk Nielandt, Yan Gout, Kolet Janssen, Gerda van Erkel, Katrien Seynaeve, Guy Didelez, Sabien Clement, Linda Schacht, Luc Descamps, Kristien Dieltiens, Vera Delava, Annemie Berebrouckx, José van de Burgt, Rob Baetens, Roger Vanhoeck, André Sollie, Brigitte Minne, Tim Polfliet2. Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) beoogt het verantwoord beheer van bossen door onafhankelijke certificering. Daarbij wordt het bosbeheer getoetst aan een reeks sociale, economische en ecologische criteria. Het FSC wordt gesteund door tal van regeringen, ondernemingen, verenigingen voor natuurbehoud en inheemse volkeren. Houtproducten uit een FSC-gecertificeerd bos kunnen een FSC-label krijgen. Tot op heden is FSC het enige betrouwbare internationale certificeringsysteem dat de ondersteuning krijgt van de milieubeweging.

Onderwerpen
Tags