Actie op het autosalon: "Meer wegen = straatje zonder einde"

Persbericht - 17 januari, 2009
Friends of the Earth, Bral vzw en Greenpeace voeren actie aan het autosalon om te protesteren tegen de plannen van de gewestregeringen om meer wegen te bouwen en bestaande wegcapaciteit uit te breiden. De actievoerders organiseren een “wegenwerf” aan de ingang van het autosalon, waarbij ze rook gebruiken en een geluidsinstallatie zorgt voor lawaai van wegverkeer.

De milieuorganisaties wijzen erop dat België één van de dichtstbevolkte gebieden in Europa is, en tegelijk het op één na dichtste wegennetwerk heeft, tesamen met een slechte luchtkwaliteit. De organisaities klagen aan dat de gewestregeringen nog meer wegen willen bouwen [1],  om van België een logistieke draaischijf in Europa te maken. Ook de Brusselse regering overweegt om tunnels aan te leggen op haar voornaamste invalswegen om zo de toegang tot de hoofdstad met de auto nog makkelijker te maken. Dat zou volgens de milieuorganisaties nog meer vrachtwagens, auto's, lawaai, fijn stof, en meer CO2-uitstoot met zich meebrengen.

De groei van het transport en zijn CO2-uitstoot is op dit ogenblik zo groot dat ze ten koste gaat van de vooruitgang die andere sectoren maken om hun uitstoot terug te dringen. [2] Volgens de gewestregeringen is het uitbouwen van het wegennet een maatregel om de uitstoot van CO2 en fijn stof te verminderen, ondanks het feit dat experts het eens zijn dat meer wegcapaciteit een "aanzuigeffect" met zich meebrengt, en meer verkeer aantrekt.

"De voorbije tientallen jaren hebben de regeringen als antwoord op de verkeersproblemen altijd maar meer wegen gebouwd. Daardoor hebben we in Belgie nu het op één na dichtste wegennetwerk van Europa, maar de problemen zijn alleen groter geworden. Meer wegen bouwen is een straatje zonder einde", zegt Jeroen Verhoeven van Friends of the Earth.

De milieuorganisaties verwijzen naar Vlaamse en Europese studies [2] die berekenen dat transport vandaag niet de juiste prijs betaalt  in verhouding met haar kosten aan de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld de ziektes en vervroegde overlijdens ten gevolge van fijn stof. Daardoor is het goedkoper om te transporteren dan om lokaal te produceren, wat leidt tot delocalisatie van onze industrie en landbouw.

Volgens de milieuorganisaties is de oplossing om in de prijs van het transport alle kosten voor de maatschappij te verrekenen, zodat lokale productie en de milieuvriendelijkste vervoerswijzen worden bevoordeeld. Daarom moet er bijvoorbeeld zo snel mogelijk een slimme kilometerheffing worden ingevoerd. Ook zou de overheid er in alle beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke planning en het woningbeleid, moeten zorgen voor het vermijden van wegverkeer, in plaats van hetaan te moedigen. 

Ben Bellekens van Bral vzw: "De overheid mag vandaag dan wel zwaarder investeren in het openbaar vervoer en de fiets, maar tegelijkertijd blijft ze ook zwaar inzetten op steeds meer wegeninfrastructuur. In die zin is er vandaag nog altijd geen stijlbreuk met de politiek van de jaren 60. Dit heeft als gevolg dat het autoverkeer gewoon blijft toenemen en er geen sprake is van een echte modal shift. Smog, ozon, lawaai en stress zijn ons deel."

Joeri Thijs van Greenpeace: "Eind 2009 moeten wereldleiders de opvolger voor het Kyoto-protocol klaarhebben, en dat wordt cruciaal in de mondiale strijd tegen klimaatverandering.We hebben dan ook in ons land verstandige beslissingen nodig die onze uitstoot de komende jaren drastisch zal doen dalen. Onze politici moeten de daad bij de vele klimaatbeloftes voegen en massaal investeren in een duurzame mobiliteit - niet in nieuwe wegen."

Notes: [1] Voorziene werken : Oosterweel, verbreding ring Brussel, sluiten van de Brusselse ring onder het Zoniënwoud, - Noord-Zuid verbinding Limburg, Noord-Zuid verbinding Kempen tussen Kasterlee en Geel, N 41 thv Dendermonde/Aalst, N42 Geraardsbergen, ring rond Eeklo, ring rond Ronse, doortrekken ring Mechelen tot St-Katelijne-Waver, ring rond Ghli, ring rond Braine-le-Comte, Stadsring La Louvière (R54), Ring rond Beaumont, Noord Ring Chimay, Ring rond Tubize (tussen Clabecq en A8, uitrit 23), Verbinding tussen Haut-Ittre (R0) en Quenast (A8), West Ring rond Waterloo, Zuidring rond leeuw van Waterloo (verbinding R0 - N5), Ring rond d’Andenne (oost-west en noord-zuid ), Ring rond Luik (deel oost, A605) : deel Cerexhe (E40) - Beaufays (E25), A28 (autosnelweg Arlon – Longwy - Metz) : realisatie van het stuk Sterpenich (E411) – Athus, Tunnel Léopold II : verlening onder de Keizer Karellaan, bouw van een tunnel onder het Ter Kameren Bostussen Winston Churchill laan en Generaal Jacqueslaan, bouw van een tunnel tussen Kortenberg (richting E40 naar het centrum )onder het rond punt Shuman, bouw van een tunnel onder de Pleinlaan, tussen de Generaal Jacques laan (kazerne) en Delta (begin E411)[2] De Vlaamse studie door Transport and Mobility http://www.tmleuven.be/project/externekosten/index.htm De Europese studie door CE Delfthttp://www.transportenvironment.org/Publications/prep_hand_out/lid:525De studie van de Europese Commissiehttp://ec.europa.eu/transport/sustainable/2008_external_costs_en.htm