Tijd om ook in Europa de laatst resterende oerbossen te redden !

Persbericht - 29 april, 2003
Wenen, 29 april 2003 - Vandaag eindigt in Wenen de Ministeriële Conferentie voor de Bescherming van Europese Bossen (MCPFE). Er is weinig hoop op enige vooruitgang in de bescherming van de Europese oerbossen. Het is nochtans de hoogste tijd om hier op te treden. Finland blijft haar oerbossen vernielen, terwijl deze bossen toch enorme reserves aan biodiversiteit vormen en ze onontbeerlijk zijn voor de Saani, een volk dat leeft in het noorden van Finland (Lapland).

In België heeft Greenpeace een aantal ondernemingen geïdentificeerd die mee verantwoordelijk zijn voor de vernieling van de bossen in het Noorden van Europa. Greenpeace voert nu een dialoog met tijdschriftenuitgevers, die maken deel uit van de grootste klanten van de Finse papierindustrie. Greenpeace verwacht dat ze hun medeplichtigheid aan de vernietiging van de laatste oerbossen van het oude continent stopzetten.

De Verklaring van Wenen, die vandaag wordt ondertekend door de Europese ministers, faalt in zijn doelstelling - de bescherming van de Europese bossen. De verklaring slaagt er niet in het dramatische verlies aan biodiversiteit in de bossen te stoppen en doet zeer weinig om de resterende oerbossen te beschermen.

Voor Greenpeace is het de hoogste tijd dat de overheden werk maken van de beschermingsinstrumenten opgezet in april 2002, in het kader van de Conventie over Biodiversiteit (CBD). De afspraken van Den Haag moeten worden nageleefd, zoniet is het onmogelijk de nog resterende oerbossen in Europa te beschermen.

"Deze bijeenkomst betekent de zoveelste slag in het water" betreurt Wendel Trio, campagne-directeur bij Greenpeace België. "De oerbossen in Finland blijven ten prooi vallen van de papierindustrie. In België hebben we het roer zelf in handen genomen, en hebben we gesprekken aangeknoopt met de klanten van drie belangrijke medeplichtigen aan de vernieling van het woud in Finland."

Greenpeace verwacht dat deze tijdschriftenuitgevers -grote verbruikers van papierproducten uit Finland- niet langer meewerken aan de vernieling van de laatste Europese oerbossen. Daarom moeten ze hun leverancier laten weten dat zij geen papierpulp willen kopen die afkomstig is uit bossen met een dergelijke grote ecologische waarde.

U vindt een stand van zaken omtrent de oerbossen in Finland in het document "Focus op de vernietiging van de Finse oerbossen - De rol van België".

Documents :

* Report - Anything goes ?

* Finland taiga rescue map : Old-growth Forests of Finland

* Policies of destruction : Analysis on the implementation of the Convention on

Biological Diversity in the protection of forest ecosystems in Finland

* Finland - Stora Enso crimes : Corporate crimes

* Focus op de vernietiging van de Finse oerbossen

Onderwerpen