Toekomst Afrikaanse regenwouden hangt af van terugdringing corruptie

Top over bescherming van bossen in het Congo-bekken

Persbericht - 5 februari, 2005
Op de Bossentop in Brazzaville hebben vandaag Afrikaanse staatshoofden en de Franse president Chirac beloftes gedaan om de bossen in het Congobekken te beschermen. Greenpeace vraagt zich af of deze goedmenende beloftes daadwerkelijk zullen omgezet worden in daden (1).

Bosbeheer in Afrika moet hervormd worden.

"Genoeg gepraat! Als we werkelijk de regenwouden van het Congobekken willen beschermen, dan heeft Afrika dringend nood aan daden", waarschuwde Jean-Luc Roux, hoofd van de politieke unit van Greenpeace International.

De internationale milieuorganisatie zal zijn campagne in de komende maanden versterken om de G-8 lidstaten en de Europese Unie ervan te overtuigen hun verklaringen in daden om te zetten. Het is nodig meer inspanningen te leveren om de transparantie te verhogen, de corruptie aan te vechten en de handel in Afrikaans hout te reguleren.

Corruptie en een gebrek aan politieke wil worden meer en meer aanzien als de belangrijkste pijnpunten. Die moeten aangepakt worden om de bossen van het Congobekken te beschermen. Illegale houtkap is er een wijdverspreid fenomeen en blijft vaak onbestraft.

Het resulteert in verlies van kwetsbare planten en dieren, ernstige sociale conflicten en massale economische verliezen voor de schatkist

(2).

Meer dan de helft van de Afrikaanse houtproductie gaat naar de Europese markt, waarvan er voor het merendeel geen ernstige garantie is dat het van legale of duurzame herkomst is.

In oktober 2003 hebben de Afrikaanse staatshoofden en de internationale gemeenschap zich geëngageerd om rond deze problematiek samen te werken (3). Greenpeace dringt er bij hen op aan

om politieke hervormingen en capaciteitsopbouw in de bossector - met betrokkenheid van het maatschappelijke groepen - actief te ondersteunen.

"Slecht bestuur en het gebrek aan transparantie moeten als topprioriteit aangepakt worden, wil men armoedebestrijding,

bosbehoud en duurzaam bosbeheer een kans geven in het Congobekken", aldus Jean-Luc Roux.

De aanwezigheid van Greenpeace op deze top in Brazzaville maakt deel uit van een wereldwijde campagne om illegale houtkap en de handel daarvan te bestrijden. De belangrijkste consumentenlanden moeten stoppen met het voeden van de vernietiging van de Afrikaanse bossen, en hun eigen houtkapbedrijven verantwoording doen afleggen voor hun daden. Greenpeace roept ook de Europese Unie op om nieuwe wetgeving te ontwikkelen die de import van illegaal gekapt hout kan tegenhouden en de daarmee verbonden misdaad bestrijdt. Deze top in Brazzaville zal zeker opvolging krijgen. In de komende maanden worden er nog meerdere internationale vergaderingen over illegale houtkap georganiseerd.

Maar de strijd tegen illegale houtkap is maar één aspect dat dringend actie vraagt. Ook alternatieven voor industriële houtkap in het Congobekken moeten actief verkend worden. Houtkap in het Congobekken heeft tot op heden niet bijgedragen aan armoedebestrijding, maar leidt in tegendeel tot het wegroven van natuurlijke bronnen waar miljoenen mensen afhankelijk van zijn.

Notes: (1) De overheden van het Congobekken die vertegenwoordigd zijn in enop regionaal niveau, gecoördineerd door de COMIFAC (Central AfricanForest Commission), hebben een plan ontwikkeld waarin hun activiteitenrond de bescherming en het duurzaam bosbeheer van de CentraalAfrikaanse regenwouden zijn opgenomen. De top die momenteel plaatsvindt in Brazzaville en de 'verklaring van Brazzaville' zijn hetresultaat van een politiek proces dat al gestart is in 1999, namelijkde Yaoundé Summit (met de Yaoundé verklaring). Tijdens deze YaoundeSummit hadden de Afrikaanse staatshoofden al afspraken gemaakt rondbosbescherming en duurzaam bosbeheer in het Congobekken. (2) Een studie in opdracht van het Brits Departement voor Ontwikkelingssamenwerking (DFID), geeft cijfers over de economische verliezen door illegale houtkap in Kameroen over eenperiode van 5 jaar. De resultaten waren alarmerend. Kameroen verloordoor illegale houtkap ongeveer 75 miljoen euro aanbelastingsinkomsten. In diezelfde periode was de waarde van hetgestolen hout ongeveer 400 à 600 miljoen euro. (Auzel P, Fomété T,Owada J-C. Evolution de l'exploitation des forêts du Cameroun:production nationale, exploitation illégale, perspectives. November2002. 145 pg.)(3) AFLEG: African Forest Law Enforcement and Governance

Onderwerpen
Tags