Wie schrijft, die blijft ... bosvriendelijk!

Greenpeace roept Vlaamse uitgevers en auteurs op om boeken voortaan te drukken op bosvriendelijk papier

Persbericht - 1 oktober, 2004
Brussel, 1 oktober 2004 - Greenpeace lanceert op 'Het Andere Boek' (1) een campagne onder het motto: 'Boeken op bosvriendelijk papier!' Daarin wordt de Vlaamse boekensector opgeroepen om voortaan boeken te drukken op bosvriendelijk papier. Bosvriendelijk papier is gerecycleerd papier en/of papier met het FSC-label (2). Zo'n campagne is nodig, want wereldwijd staan bossen nog altijd onder grote druk. Veertig procent van de industriële houtkap is bestemd voor de papiersector. In landen zoals Canada, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland werd eerder ook met succes een dergelijke campagne opgestart. In Vlaanderen verwelkomt Greenpeace Anne Provoost en Marc de Bel als de allereerste 'Ambassadeurs voor de bossen', een veelbelovende start voor de boekencampagne. Greenpeace roept alle auteurs in Vlaanderen op om hun voorbeeld te volgen. Marc de Bel ziet het zo: "in het zaadje zit al de hele bloem, als je 't knuffelt doet het ... boem!"

Boekencampage Logo

Veerle Dossche, verantwoordelijke voor de bossencampagne bij Greenpeace in België: "De boekensector is zich bewust van het verband tussen het uitgeven van boeken en het aantasten van bossen wereldwijd. Door deze campagne moedigen we uitgevers en auteurs aan om boeken bosvriendelijker te produceren."

Naast auteurs zoals JK Rowling (3) en Günter Grass (4) hebben zich ook al meerdere Vlaamse auteurs uitgesproken voor het initiatief. Marc de Bel, Vlaamse jeugdschrijver en onder meer geestelijke vader van de Boeboeks, loopt echt warm voor het initiatief. Zo zijn de Boeboeks niet alleen groen in hart en nieren, maar worden de strips nu al gedrukt op gerecycleerd papier. Ook Vlaams schrijfster Anne Provoost maakt er geen geheim van dat ze een hart heeft voor de milieuproblematiek. "De natuur kan zonder de mens, maar kan de mens ook zonder de natuur?", zo vraagt ze zich af.

In Canada werd enkele jaren geleden een gelijkaardige campagne gestart. Daar hebben liefst 67 uitgevers en tientallen auteurs zich achter de campagne geschaard. Het resultaat? Op de Canadese markt zijn acht 'bosvriendelijke' papiersoorten beschikbaar waarop samen al een paar miljoen boeken zijn gedrukt. In Nederland hebben onder impuls van Greenpeace veertien uitgevers bekendgemaakt dat zij de stap naar FSC-gelabeld papier willen maken. En de wereldwijd vermaarde Chileense auteur Isabelle Allende lanceerde recent in Madrid de Spaanse editie van haar boek 'El Bosque de los Pigmeos' op FSC-gelabeld papier.

Gids voor omschakeling naar bosvriendelijk papier

Veertig procent van de industriële houtkap op wereldniveau is bestemd voor de papiersector. De consumptie van papier groeit nog elke dag. Daardoor staan bossen zwaar onder druk. Zo verwerkt de Finse papierindustrie nog altijd hout uit de laatste Finse oerbossen, die op de rand van verdwijnen staan. Verder stroomt via Finland ook heel wat Russisch hout naar de papiersector. Naar schatting 50 % van de houtkap in Rusland is illegaal (5). Ook in de rest van Europa, Canada, Indonesië en ook in andere gebieden zorgt onze zucht naar papier voor het verder aantasten en verdwijnen van bossen.

Uitgevers en auteurs kennen vaak de herkomst niet van het voor hun boeken gebruikte papier. Draagt het al dan niet bij aan de vernietiging of het onverantwoord beheer van waardevolle bosgebieden? De boekensector kan het vandaag niet uitsluiten. Daarom start Greenpeace een campagne naar uitgevers en auteurs met de vraag hun boeken voortaan op bosvriendelijk papier te drukken. Bosvriendelijk papier is bij voorkeur gerecycleerd papier. Of in tweede instantie papier waarvan de vezels uit verantwoord beheerde bossen komen, gegarandeerd door het FSC-label. Om uitgevers en auteurs te helpen in hun zoektocht verzorgt Greenpeace ook de uitgave van 'een gids voor de omschakeling naar bosvriendelijk papier in de boekensector'. En in primeur verspreidt Greenpeace op Het Andere Boek onder het publiek bladwijzers voor meer 'boeken op bosvriendelijk papier!'.

Noten voor de redacties:

1. Het Andere Boek vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 oktober, in Antwerpen. Zie www.hetandereboek.com.

2. Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) beoogt het verantwoord beheer van bossen door onafhankelijke certificering. Daarbij wordt het bosbeheer getoetst aan een reeks sociale, economische en ecologische criteria. Het FSC wordt gesteund door tal van regeringen, ondernemingen, verenigingen voor natuurbehoud en inheemse volkeren. Houtproducten uit een FSC-gecertificeerd bos kunnen een FSC-label krijgen. Tot op heden is FSC het enige betrouwbare internationale certificeringsysteem dat de ondersteuning krijgt van de milieubeweging.

3. Canadese auteur van Harry Potter boeken. "The order of the Phoenix" verscheen in Canada op

100% postconsumer gerecycleerd papier.

4. Duitse auteur en Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1999.

5. Cijfers van Greenpeace Rusland, gebaseerd op interviews met de Staatsbosbouwdienst, bedrijfsspecialisten en experten.

Klik hier voor de brochure 'Een spoor van papier, gids voor de omschakeling naarbosvriendelijk papier in de boekensector'

of neem een kijkje op de site van de boekencampagne.

Onderwerpen