4 resultaten gevonden
 

Geen nood aan nieuwe steenkoolcentrales na sluiting kerncentrales

Persbericht | 7 april, 2004 om 23:00

Bond Beter Leefmilieu reageert verwonderd op de studie van het planbureau, als zou ons land in de toekomst nood hebben aan bijkomende steenkoolcentrales om de sluiting van de kerncentrales na 2025 op te vangen. Zoals vaak 'vergeet' de studie ook...

Geen nepoplossingen voor een reëel probleem!

Persbericht | 9 juni, 2004 om 23:00

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil haar Kyoto-doelstellingen halen via de aankoop van uitgestrekte gronden voor herbebossing in de Democratische Republiek Congo. Brussel zou er beter aan doen zich toe te spitsen op de mobiliteitskwestie en...

Hoe ziet het leven eruit in 2050?

Rapport | 4 december, 2003 om 23:00

Welke toekomst heeft de klimaatverandering voor ons in petto?Deze vragen drukken één van onze grootste bezorgdheden uit: wat zal er gebeuren als wij niets ondernemen om de klimaatverandering die nu plaatsvindt een halt toe te roepen? Talrijke...

The State of the Cryosphere - What the ice is telling us

Rapport | 4 december, 2003 om 23:00

Hoe is de cryosfeer eraan toe? Wat vertelt het ijs ons over de opwarming van de aarde? Een Engelstalig rapport van Greenpeace.

1 - 4 van 4 resultaten.