Biologische landbouw

Biologische landbouw

Door duurzaam te telen kan je de bodem, het water en het klimaat beschermen, en de biodiversiteit stimuleren - zonder het milieu te verontreinigen met chemicaliën. Het resultaat is lekker, gezond en verantwoord voedsel.

En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, moet biologische landbouw op het vlak van rendement niet onderdoen voor conventionele landbouw. Dit zijn onze 7 principes voor biologische landbouw:

1. Voedselsoevereiniteit

Dit gaat over de manier waarop eten wordt geproduceerd en door wie. We hebben kleinschalige boerderijen en bruisende lokale economieën nodig om een voedselsysteem op poten te zetten dat gezond is voor mens en planeet.

2. Boeren versterken

De biologische landbouw verschaft rurale gemeenschappen een betrouwbaar en veilig inkomen. Zo helpt hij het platteland ontwikkelen, en strijden tegen armoede en honger. Initiatieven over de hele wereld hebben dit al aangetoond.

3. Slimmere voedselproductie

Met biologische landbouw kunnen we een hoger rendement bekomen met weinig input, op plaatsen waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in Afrika en Azië. Tegelijk moeten we vermijden dat voedselgewassen op een onduurzame manier gebruikt worden. Dat kan door voedselverspilling tegen te gaan, onze vleesconsumptie te verkleinen en minder landbouwgrond voor te behouden voor biobrandstoffen.

4. Biodiversiteit

Biologische landbouw draait om diversiteit van de zaden tot het landschap, en vertrouwt op de natuur om de voordelen van biodiversiteit te benutten. Zo gaan we ecosystemen inzetten voor compost, bodemherstel en natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten en ziekten. Biodiversiteit betekent ook een grote verscheidenheid aan gewassen, met gevarieerde, lekkere en gezonde voeding tot gevolg.

5. Gezonde bodem

Het is perfect mogelijk om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren zonder chemicaliën. Biologische landbouw beschermt de bodem tegen erosie, vervuiling en verzuring. Door de humus te verbeteren, zal die beter water vasthouden in de bodem en verhinderen dat de grondkwaliteit afneemt.

6. Zonder chemicaliën

Met biologische landbouw kunnen boeren ziektes en onkruid beheersen zonder chemische pesticiden die de bodem, het water en de ecosystemen kunnen beschadigen en die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Giftige chemische pesticiden zijn een onnodig gevaar voor mens en natuur.

7. Klimaatbestendig

Biologische landbouw kan helpen om de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Daarbij speelt biodiversiteit een belangrijke rol. Een mix van verschillende bomen, gewassen en variëteiten op een veld houdt het water langer vast in de bodem tijdens periodes van droogte, en vermindert de erosie bij overstromingen.

Voor meer inspiratie, surf naar www.ikweetwatikeet.org of bekijk onze video.Meer informatie rond deze 7 principes in rapport hieronder (in het Engels).


De laatste updates

 

Agroecology in Action: voor radicaal ander voedselsysteem

Blogartikel door An Lambrechts | 9 december, 2016

Terwijl de conservatieve agro-industrie blijft vasthouden aan landbouw- en voedselsystemen die de ene niet-duurzame techniek met het andere schadelijke middel bestrijden, toont het jaarlijkse Agroecology in Action -forum hoe het ook...

Nieuw platform voor ecolandbouw in Europa

Blogartikel door Muriel de Pauw | 19 oktober, 2016

De ecologische landbouw zit in de lift, maar in heel wat Europese landen zijn er weinig structuren of middelen om kennis en ervaring onder landbouwers uit te wisselen. Daarom lanceert Greenpeace Farmers2Farmers.org , een platform van...

5 redenen om het Monsanto-tribunaal te steunen

Blogartikel door Muriel de Pauw | 14 oktober, 2016

Vandaag start een symbolisch proces in het Nederlandse Den Haag dat bepalend kan zijn voor de toekomst van ons voedsel. De grootste producent van zaden en pesticides, Monsanto, wordt er geconfronteerd met mensen die hebben geleden...

Dit is de toekomst van ons voedsel

Blogartikel door Herman van Bekkem | 8 augustus, 2016

Maak jij je wel eens zorgen over pesticides in je eten? Denk je soms na over hoe we kunnen overschakelen op ecologischere landbouw? Dan zal je erg enthousiast zijn over dit rapport . Het werd opgesteld door iPES-food , een...

Voedselzekerheid kan niet wachten op 'gouden rijst'

Blogartikel door Herman van Bekkem en Wilhelmina Pelegrina | 4 juli, 2016

In grote delen van de Filipijnen werken boeren aan het aanpassen van hun landbouwmethoden aan de gevolgen van klimaatsverandering. Voedselproductie in tijden van droogte of orkanen door veerkrachtige ecologische landbouw. ...

Crowdfunding: het avontuur begint voor onze boeren

Blogartikel door Thomas Leroy | 2 mei, 2016

Het beloofde nog spannend te worden , maar we hebben het gehaald : de crowdfunding die Greenpeace deze lente samen met de organisaties De Landgenoten en Terre-en-vue organiseerde om twee ecologische boeren aan een lap grond te...

7 goede redenen om een bioboer te steunen

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 28 april, 2016

Het is de laatste week van onze crowdfunding. Deze lente helpt Greenpeace twee ecologische boeren aan een lap grond, samen met de organisaties De Landgenoten en Terre-en-vue. Er zijn zeer goede redenen waarom zulke boeren onze steun...

"Zonder grond, geen landbouw"

Blogartikel door Valentine Jacquemart | 15 april, 2016

Valentine is superenthousiast over het initiatief van Greenpeace om samen met de organisaties De Landgenoten en Terre-en-vue een crowdfunding te organiseren. "Wie geld in dergelijke projecten stopt, doet dat niet gewoon om één gezin te...

Raap, biet, sla en rucola in de mix? (VIDEO)

Blogartikel door Jelle De Mey | 23 oktober, 2015

Soms mag het al eens wat luchtiger, en geschifter zijn. Zoals met deze video. Green peas? Een wortel op steroïden? En waar komt die megamixer vandaan? Recht uit het universum van PANG. Geniet van deze nieuwe videoclip die het ...

Appels in supermarkt bevatten pesticidemix

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 21 oktober, 2015

Voor onze overheid moet het risico van pesticidegebruik omlaag, en niet per se de hoeveelheid gebruikte pesticiden. Wij als Greenpeace willen volledig af van pesticiden. Natuurlijk is dat een einddoel, en niets wat van de ene op de...

1 - 10 van 16 resultaten.

Onderwerpen