Biologische landbouw

Biologische landbouw

Door duurzaam te telen kan je de bodem, het water en het klimaat beschermen, en de biodiversiteit stimuleren - zonder het milieu te verontreinigen met chemicaliën. Het resultaat is lekker, gezond en verantwoord voedsel.

En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, moet biologische landbouw op het vlak van rendement niet onderdoen voor conventionele landbouw. Dit zijn onze 7 principes voor biologische landbouw:

1. Voedselsoevereiniteit

Dit gaat over de manier waarop eten wordt geproduceerd en door wie. We hebben kleinschalige boerderijen en bruisende lokale economieën nodig om een voedselsysteem op poten te zetten dat gezond is voor mens en planeet.

2. Boeren versterken

De biologische landbouw verschaft rurale gemeenschappen een betrouwbaar en veilig inkomen. Zo helpt hij het platteland ontwikkelen, en strijden tegen armoede en honger. Initiatieven over de hele wereld hebben dit al aangetoond.

3. Slimmere voedselproductie

Met biologische landbouw kunnen we een hoger rendement bekomen met weinig input, op plaatsen waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in Afrika en Azië. Tegelijk moeten we vermijden dat voedselgewassen op een onduurzame manier gebruikt worden. Dat kan door voedselverspilling tegen te gaan, onze vleesconsumptie te verkleinen en minder landbouwgrond voor te behouden voor biobrandstoffen.

4. Biodiversiteit

Biologische landbouw draait om diversiteit van de zaden tot het landschap, en vertrouwt op de natuur om de voordelen van biodiversiteit te benutten. Zo gaan we ecosystemen inzetten voor compost, bodemherstel en natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten en ziekten. Biodiversiteit betekent ook een grote verscheidenheid aan gewassen, met gevarieerde, lekkere en gezonde voeding tot gevolg.

5. Gezonde bodem

Het is perfect mogelijk om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren zonder chemicaliën. Biologische landbouw beschermt de bodem tegen erosie, vervuiling en verzuring. Door de humus te verbeteren, zal die beter water vasthouden in de bodem en verhinderen dat de grondkwaliteit afneemt.

6. Zonder chemicaliën

Met biologische landbouw kunnen boeren ziektes en onkruid beheersen zonder chemische pesticiden die de bodem, het water en de ecosystemen kunnen beschadigen en die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Giftige chemische pesticiden zijn een onnodig gevaar voor mens en natuur.

7. Klimaatbestendig

Biologische landbouw kan helpen om de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Daarbij speelt biodiversiteit een belangrijke rol. Een mix van verschillende bomen, gewassen en variëteiten op een veld houdt het water langer vast in de bodem tijdens periodes van droogte, en vermindert de erosie bij overstromingen.

Voor meer inspiratie, surf naar www.ikweetwatikeet.org of bekijk onze video.Meer informatie rond deze 7 principes in rapport hieronder (in het Engels).


De laatste updates

 

Europees pesticidegebruik schaadt het milieu

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 13 oktober, 2015

Voor velen van ons zijn de miljoenen tonnen en honderden verschillende chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw een ongemakkelijke waarheid. Een nieuw rapport van Greenpeace gaat dieper in op de hoge tol die het milieu betaalt...

Meer dan helft EU-lidstaten weert ggo’s (update)

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 6 oktober, 2015

Eerst het goede nieuws. Wallonië verbiedt de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen op haar grondgebied. 17 landen en 4 regio’s binnen de Europese Unie hebben zo’n uitzondering aangevraagd. Ze hadden daarvoor tot zaterdag de tijd.

Onze appelgaarden bevatten mix van pesticiden

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 16 juni, 2015

De cocktail van pesticides die de industriële appelproductie gebruikt, besmetten bodem en oppervlaktewater. Een staal genomen in een Europese appelgaard kan tot 13 verschillende soorten chemicaliën bevatten, zo blijkt uit een nieuw...

Ecologische landbouw in 7 principes

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 19 mei, 2015 2 reacties

We houden van lekker en gezond eten. Maar waar we niet van houden is de manier waarop het gros van onze voeding vandaag geproduceerd wordt. De industriële conventionele landbouw met zijn kunstmeststoffen en pesticiden houdt...

Food for Life: samen voor een andere landbouw

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 12 mei, 2015 1 reactie

Deze week lanceren we de nieuwe campagne ‘Food for Life’. Greenpeace ijvert voor ecologische landbouw, want gezonde voeding wordt geteeld mét de natuur en niet ertegen. Onze campagneverantwoordelijke Brecht legt uit waarom dit thema...

Zin en onzin van ggo’s

Blogartikel door Brecht Van der Meulen | 30 maart, 2015 3 reacties

Stijn Bruers heeft opnieuw de kat de bel aangebonden over genetisch gewijzigde organismen (ggo’s). In een blogartikel diept hij een waslijst aan argumenten op en eist hij dat de milieubeweging haar verzet tegen ggo’s laat varen. Hij...

11 - 16 van 16 resultaten.

Onderwerpen