Veestapel op maat van het klimaat

 

Wie het klimaat wil redden, kan niet om de grote ecologische voetafdruk van de veeteelt heen. Dat geldt ook in België. Greenpeace liet door onderzoekers van de Université Catholique de Louvain berekenen dat we met een veel kleinere veestapel tegen 2050 toch in onze voedingsnoden te voorzien. Deze omslag kan de uitstoot van de veesector fors doen dalen (-58%) met veel minder impact op de biodiversiteit (-76%) en veel meer respect voor dierenwelzijn.

Landbouwsubsidies zouden uitsluitend mogen gaan naar boeren die op een ecologische manier gewassen telen of veehouden, binnen de grenzen van wat onze planeet aankan. We kijken daarvoor in de eerste plaats naar Europa. Al meer dan een halve eeuw investeert de EU bakken publiek geld om onze voedselproductie te sturen, maar het huidige model werkt niet: niet voor de boeren, niet voor klimaat en milieu.
Europese en Belgische politici beslissen NU over ons landbouwbeleid in de komende 10 jaar. Laat hen weten wat je denkt!

 

  

De laatste updates

 

Troubled Times Amid Commercial Success for Roundup Ready Soybeans

Rapport | 1 december, 2003 om 23:00

Dit rapport toont aan dat het gebruik van Roundup Ready soja het gebruik van pesticiden doet stijgen.

Onafhankelijke studie over transgene gewassen

Rapport | 1 december, 2003 om 23:00

De conclusies van het Ecostrat-rapport Greenpeace heeft op 3 mei 2000 aan de Franse autoriteiten en aan de Europese Commissie een wetenschappelijk rapport overhandigd dat aantoont dat de studies die Novartis had uitgevoerd om de ongewenste...

Centres of diversity

Rapport | 1 december, 2003 om 23:00

Global heritage of crop varieties threatened by genetic pollution The introduction of genetically engineered plants into agriculture poses a serious threat to our centres of diversity. In particular wild plants an local crop varieties risk...

Genetically engineered fish

Rapport | 1 december, 2003 om 23:00

This briefing examines the development of genetically engineered fish, which could soon be produced on a commercial scale.

Greenpeace verzoekt landbouwministers om besmetting

Nieuwsartikel | 1 oktober, 2003 om 23:00

Deze ochtend, bij de start van de vergadering van de Raad van Ministers in Brussel, overhandigden Greenpeace-actievoerders zakjes gecertificeerd GGO-vrij zaad uit Oostenrijk aan de landbouwministers van België (mevrouw Laruelle voor het federale...

Landbouwgewassen : geen genetische modificatie zonder een uitgebreide evaluatie

Rapport | 31 augustus, 2003 om 23:00

Tekst van het ggo-platform, ondertekend door Bond Beter leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, Oxfam Wereldwinkels, Velt, Vredeseilanden en Wervel

Vijf adviezen uit het eindrapport van het publiekspanel

Rapport | 31 augustus, 2003 om 23:00

Deze vijf adviezen uit het eindrapport van het publiekspanel vinden de ondertekenende organisaties het meest zinvol. We verklaren hier waarom.

The European Union's new labelling rules for genetically engineered food and feed

Rapport | 1 juli, 2003 om 23:00

Implications for the market of GMO and non-GMO products

The true cost of food

Rapport | 31 mei, 1999 om 23:00

Agriculture is at a crossroads. After 4000 years of farming, agriculture has become industrialised in just 50 years -its yields increasingly reliant not on management of local resources, but on pesticides, factory farmingof animals, and other...

191 - 199 van 199 resultaten.

CC

Onderwerpen