De macht voor de lobbyisten

De macht voor de lobbyisten

De twee blokken willen globale standaarden invoeren. Deze zullen echter niet de hoge standaarden zijn die we vooral in Europa kennen. Lobbyisten van multinationals willen zo weinig mogelijk regeltjes moeten volgen om zo hun winst te vergroten.

De Europese normen zijn op veel (maar niet alle) vlakken strenger dan de Amerikaanse of de Chinese, waardoor de druk om onze sociale en milieustandaarden te verlagen, enorm zal toenemen.

Oorspronkelijk wilden de onderhandelaars een regulatory cooperation body (RCB) oprichten om toekomstige wetsvoorstellen te bespreken. Hierin zou de Commissie overleggen met Amerikaanse handelsvertegenwoordigers maar ook met grote bedrijven – wat hen een enorme macht over het wetgevend proces zou geven. Omwille van de hevige kritiek is dit orgaan uit het voorstel geschrapt, maar dit betekent niet meteen een verbetering:

  • Het nieuwe voorstel is alomvattend: Het gaat over bijna alle bestaande en toekomstige Europese regelgeving. De volledige maatschappij kan hierdoor worden geraakt.
  • De VS (TTIP) en Canada (CETA) zullen de Europese wetten beïnvloeden: Met het nieuwe voorstel zullen de VS en Canada nieuwe wetsvoorstellen van de Commissie kunnen beïnvloeden, nog voor het parlement deze onder ogen krijgt. Dit ondermijnt onze democratie!
  • De bedrijven krijgen meer macht: Zelfs zonder specifiek orgaan krijgen de grote bedrijven in het nieuwe voorstel nog steeds een platform om ambitieuze regelgeving in het algemeen belang, die hun specifieke belangen schaadt, in een vroeg stadium af te zwakken, uit te stellen of te verwerpen.
  • Handel gaat boven milieu en sociale rechten: Nieuwe én bestaande regels zullen systematisch onderworpen worden aan impactstudies, die echter, in navolging van de Amerikaanse regelgeving, focussen op handelscriteria. Milieu- en sociale criteria zijn met andere woorden ondergeschikt.
  • Onze standaarden worden opgeofferd: De vrees over het opofferen van onze standaarden onder druk van samenwerking op vlak van regelgeving is niet ongegrond. In mei 2015 stelde de EU een verbod op 31 pesticiden met hormoonverstoorders uit om de onderhandelingen over TTIP niet in gevaar te brengen. Gelekte documenten tonen aan dat de EU in dezelfde maand 19 nieuwe ggo's toeliet om haar “goodwill” te tonen aan de VS.

Om bovenstaande redenen roept Greenpeace de Europese Commissie op om de onderhandelingen over TTIP onmiddellijk stop te zetten. Vrijhandelsakkoorden mogen toekomstige regelgeving in het algemeen belang niet inperken!

 

De laatste updates

 

Trans-Atlantische verdragen, waar staan we?

Blogartikel door Arne Robbe | 22 november, 2016

Het wordt een bewogen jaareinde voor de beruchte trans-Atlantische verdragen TTIP (EU-VS) en CETA (EU-Canada). De toekomstige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, is namelijk geen voorstander van TTIP, waardoor het verdrag...

TiSA: oude wijn in nieuwe zakken

Blogartikel door Arne Robbe | 16 september, 2016

Na TTIP, het Vrijhandels- en Investeringsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa en CETA, een gelijkaardig akkoord maar dan tussen Europa en Canada, bedreigt nu ook een derde verdrag onze milieunormen: TiSA. Het TiSA-verdrag,...

CETA: Stel je vragen rechtstreeks aan jouw parlementariërs

Blogartikel door Arne Robbe | 13 september, 2016

CETA, het handels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, en het kleine broertje van TTIP (akkoord tussen EU en VS), dreigt heel snel te worden ingevoerd. Nochtans brengt dit verdrag, net als TTIP, vele en onbekende...

Zet CETA en TTIP op straat

Blogartikel door Arne Robbe | 29 augustus, 2016

Op dinsdag 20 september zullen duizenden mensen de straat op gaan tegen de schadelijke CETA en TTIP-verdragen. Deze verdragen bedreigen onze democratie en geven multinationals ongeziene macht over burgers, instellingen en staten. Ze...

Geweldloze maar geweldige acties tegen TTIP

Blogartikel door Arne Robbe | 20 juli, 2016

Wat een week! Op vraag van het collectief TTIP Game Over hebben honderden actievoerders de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord TTIP verstoord. Dit was burgerlijke ongehoorzaamheid op haar best... TTIP Game Over biedt...

Wilt u deze lippenstift eens proberen?

Blogartikel door Kitty Snieders | 31 mei, 2016

De vrijhandelsverdragen TTIP (met de Verenigde Staten) en CETA (met Canada) roepen steeds meer weerstand op. Een grote betoging op 20 september brengt alle tegenstanders tegen deze akkoorden samen. We hebben redenen genoeg om bezorgd...

Yes we can… Stop TTIP

Blogartikel door Arne Joye | 28 april, 2016

TTIP en CETA zijn actueler dan ooit. Steeds meer burgers uiten er hun ongenoegen over. En terecht! Ze willen Obama laten weten dat deze handelsakkoorden gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en het milieu. TTIP en CETA komen stilaan...

Wallonië blokkeert Canadese TTIP!

Blogartikel door Arne Joye | 14 april, 2016

De Waalse regering zal geen volmacht geven aan de federale minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, om CETA te ondertekenen. Dit is een primeur in Europa. CETA is een vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada. Het zou...

TTIP bedreigt onze democratie

Blogartikel door Arne Joye | 25 maart, 2016

Sinds 2014 onderhandelen de Europese Commissie en de Verenigde Staten over TTIP, het grootste vrijhandelsakkoord ooit. De plannen voor dit akkoord bedreigen onze democratie en onze sociale en milieustandaarden. We moeten deze...

“TTIP gaat niet over handel, het gaat over ons”

Blogartikel door Thomas Leroy | 22 februari, 2016

Wij hebben vandaag de onderhandelingen geblokkeerd tussen de EU en de VS in Brussel. We willen ze beletten hun geheime gesprekken voort te zetten over TTIP, een handelsakkoord dat multinationals meer macht wil geven. Wij waarschuwen...

1 - 10 van 11 resultaten.

Onderwerpen