Бъдещето на земеделието

„Грийнпийс“ води кампания, с която да бъде сложен край на разрушителните въздействия на индустриалното земеделие и ГМ културите. Работим за намаляване на използването на вредни химически пестициди и насърчаване на по-широко разпространеното преминаване към екологични земеделски практики.

Индустриалното земеделие и ГМ култури не са необходимо зло, което да помогне на света да се изхрани. В действителност, тяхното въздействие върху природните ресурси и околната среда са най-голямата заплаха за способността ни да се изхраним в бъдеще.

Вместо това, екологичното земеделие може да гарантира устойчиво екологично производство на храни, което помага на земеделските производители да изкарват прехраната си. Екологичното земеделие работи в синхрон с дивата природа, предпазва почвите, водите и климата.

Био домати от органична ферма в Германия

Снимка: Био домати от органична ферма в Германия.

Обичаме храната си

Все по-голямо хранително движение започва да се образува по целия свят. Все повече хора искат да знаят къде и от кого се произвежда храната им. Ние сме тук, за да подкрепим глобалното хранително движение, което се основава на екологичното земеделие. Това е бъдеще, в което по-голямата част от храната ни се отглежда екологично; фермерите и потребителите, отхвърлят токсичните пестициди и торове, както и ГМ семената. Това е бъдещето, в което хората работят заедно, за да се изградят възможно най-добрата система за техните семейства, земеделски производители и за планетата.

Но всички ние трябва да действаме, ако искаме да направим пробив.

Бъдещето на земеделието

Последни актуализации

 

Пестициден проблем

Влизане в блога от д-р Дирк Цимерман | октомври 13, 2015

Нов доклад за пристрастеността на Европа към пестицидите разглежда деликатния въпрос за избавянето от пестицидите завинаги. За повечето от нас, употребата на милиони тонове и стотици видове синтетични химически пестициди е тихата и...

Пристрастеността на Европа към пестицидите:

Публикация | октомври 13, 2015 в 10:57

Резюме

Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения...

Публикация | юни 16, 2015 в 16:51

Производството на ябълки и овощарството като цяло са един от най-химически интензивните сектори от европейското селско стопанство.

Пестицидите и нашето здраве - повод за нарастващо безпокойство

Публикация | май 12, 2015 в 14:04

От 1950 г. насам, населението на Земята се е удвоило, но в същото време площта на обработваемата земя, която се използва за изхранването на тези хора, се е увеличила едва с 10%. Съществува огромен натиск за осигуряването на храна на ниски цени...

Упадъкът на пчелите

Публикация | март 5, 2015 в 13:36

Преглед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност

„Бремето на пчелите“: Защо пчелите се нуждаят от нашата помощ и защо ние трябва да им...

Влизане в блога от Матиас Вютрих | април 16, 2014

Пчелите са смятани за „цариците на биоразнообразието“, но пчелните популации продължават да намаляват в резултат на сбърканата индустриализирана земеделска система, която интензивно използва химикали и разчита на големи монокултурни...

ЕС налага забрана за три пестицида, убиващи пчелите: лъч на надежда за пчелите и...

Влизане в блога от Матиас Вютрих | май 14, 2013

Следващия път, когато някоя пчела забръмчи около теб,  си заслужава да си припомниш, че значителна част от наша та храна зависи изключително много от опрашването на растенията, което тези насекоми осигуряват. Но по света, особено в...

11 - 18 от 18 резултата