Бъдещето на земеделието

„Грийнпийс“ води кампания, с която да бъде сложен край на разрушителните въздействия на индустриалното земеделие и ГМ културите. Работим за намаляване на използването на вредни химически пестициди и насърчаване на по-широко разпространеното преминаване към екологични земеделски практики.

Индустриалното земеделие и ГМ култури не са необходимо зло, което да помогне на света да се изхрани. В действителност, тяхното въздействие върху природните ресурси и околната среда са най-голямата заплаха за способността ни да се изхраним в бъдеще.

Вместо това, екологичното земеделие може да гарантира устойчиво екологично производство на храни, което помага на земеделските производители да изкарват прехраната си. Екологичното земеделие работи в синхрон с дивата природа, предпазва почвите, водите и климата.

Био домати от органична ферма в Германия

Снимка: Био домати от органична ферма в Германия.

Обичаме храната си

Все по-голямо хранително движение започва да се образува по целия свят. Все повече хора искат да знаят къде и от кого се произвежда храната им. Ние сме тук, за да подкрепим глобалното хранително движение, което се основава на екологичното земеделие. Това е бъдеще, в което по-голямата част от храната ни се отглежда екологично; фермерите и потребителите, отхвърлят токсичните пестициди и торове, както и ГМ семената. Това е бъдещето, в което хората работят заедно, за да се изградят възможно най-добрата система за техните семейства, земеделски производители и за планетата.

Но всички ние трябва да действаме, ако искаме да направим пробив.

Бъдещето на земеделието

Последни актуализации