Бъдещето на земеделието

„Грийнпийс“ води кампания, с която да бъде сложен край на разрушителните въздействия на индустриалното земеделие и ГМ културите. Работим за намаляване на използването на вредни химически пестициди и насърчаване на по-широко разпространеното преминаване към екологични земеделски практики.

Индустриалното земеделие и ГМ култури не са необходимо зло, което да помогне на света да се изхрани. В действителност, тяхното въздействие върху природните ресурси и околната среда са най-голямата заплаха за способността ни да се изхраним в бъдеще.

Вместо това, екологичното земеделие може да гарантира устойчиво екологично производство на храни, което помага на земеделските производители да изкарват прехраната си. Екологичното земеделие работи в синхрон с дивата природа, предпазва почвите, водите и климата.

Био домати от органична ферма в Германия

Снимка: Био домати от органична ферма в Германия.

Обичаме храната си

Все по-голямо хранително движение започва да се образува по целия свят. Все повече хора искат да знаят къде и от кого се произвежда храната им. Ние сме тук, за да подкрепим глобалното хранително движение, което се основава на екологичното земеделие. Това е бъдеще, в което по-голямата част от храната ни се отглежда екологично; фермерите и потребителите, отхвърлят токсичните пестициди и торове, както и ГМ семената. Това е бъдещето, в което хората работят заедно, за да се изградят възможно най-добрата система за техните семейства, земеделски производители и за планетата.

Но всички ние трябва да действаме, ако искаме да направим пробив.

Бъдещето на земеделието

Последни актуализации

 

Неоникотиноидите и рисковете за околната среда

Публикация | януари 12, 2017 в 9:13

Целта на този доклад е да сравни и обобщи научните доказателства, публикувани след 2013-та година, които изследват въздействието на неоникотиноидите върху нецелеви организми и да ги събере на едно място, за да помогне за вземането на информирани...

Алтернативи на неоникотиноидите

Публикация | август 16, 2016 в 11:07

Неоникотиноидните пестициди компрометират екосистемните услуги, които природата предоставя на земеделието

План Б (Plan Bee)

Публикация | май 20, 2016 в 8:13

През последните години, в Европа и Северна Америка се отчита драстичен спад на популациите от диви и отглеждани пчели.

Рутинната употреба на пестициди в производството на ябълки в ЕС

Публикация | октомври 21, 2015 в 13:05

Тестове на „Грийнпийс”: Коктейли от пестициди в ябълките, продавани в супермаркетите

Пристрастеността на Европа към пестицидите:

Публикация | октомври 13, 2015 в 10:57

Резюме

Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения...

Публикация | юни 16, 2015 в 16:51

Производството на ябълки и овощарството като цяло са един от най-химически интензивните сектори от европейското селско стопанство.

Пестицидите и нашето здраве - повод за нарастващо безпокойство

Публикация | май 12, 2015 в 14:04

От 1950 г. насам, населението на Земята се е удвоило, но в същото време площта на обработваемата земя, която се използва за изхранването на тези хора, се е увеличила едва с 10%. Съществува огромен натиск за осигуряването на храна на ниски цени...

Упадъкът на пчелите

Публикация | март 5, 2015 в 13:36

Преглед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност

1 - 8 от 8 резултата